Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Neljapäev, märts 28th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad pectus – Rind

Sk 12:10

Nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Kolmapäev, märts 27th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad latus – Külg

Jh 19:34

Üks sõdur torkas piigiga Jeesuse küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Teisipäev, märts 26th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad manus – Käed

Ps 119:73

Sinu käed on mind teinud ja valmistanud,

anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Esmaspäev, märts 25th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad genua – Põlved

Lk 22:41-42

Jeesus läks eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas: «Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!»

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Pühapäev, märts 24th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad pedes – Jalad

Na 2:1

Vaata, juba on mägede peal

sõnumitooja jalad,

tema kuulutab rahu.

MISSA – Palmipuudepüha

Reede, märts 22nd, 2024
Palmipuudepüha. Palmarum. Aukuninga alandustee

Pühakirjalugemised:

Enne protsessiooni: Mt 21:1-9 Jeesus saabub kuninglikult Jeruusalemma

Jesaja 50:4–10 Kolmas laul Jumala Sulasest
Heebrealastele 7:24–27 Kristus tõi ohvri ühe korra ja alatiseks, ohverdades iseenda
Matteuse 21:12–17 Jeesus ajab kaubitsejad templist välja

Jumalateenistuse laulud:

Protsessioonilaul: 2 – Hoosianna, tõstke häält

Päeva laul: 77 – Sa meie Lepitaja

Pühapäevakoolilaste laulud

Korjanduslaul: 6 – Nii elevil, nii rõõmus

Lõpulaul: 86 – Kuningas on Jeesus Kristus

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud 10 – 16

PIIBLITUND

Reede, märts 22nd, 2024

MISSA – paastuaja 5. pühapäev. Judica. Kannatuse pühapäev

Reede, märts 15th, 2024

     Päeva juhtsalm

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ Matteuse 20:28

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jesaja 29:13–16  Iisraeli pimedus ja silmakirjalikkus

1. Peetruse 2:4–10  Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks,

 on saanud nurgakiviks

Markuse 12:1–12  Tähendamissõna viinamäe rentnikest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul              73   1-5   Minu süda, ärka nüüd

Päevalaul              360         Mu Jumal, kuis nii varjul oled

Jutluselaul            309 1-3 Issand Sa tahad meid

Kantslisalm          309  4      Issand, kes ise ju loonud

Korjanduslaul       71           Kõik tulge minu juurde nüüd

Lõpulaul               73  6-8    Patud, taganege nüüd

Jumalateenistusel teenivad õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T – P 10 – 16

11. märtsil tähistati peapiiskop emeerituse Kuno Pajula 100. sünniaastapäeva

Reede, märts 15th, 2024

Mälestuspäeval toimus palvus Rahumäe kalmistul ja lühikonverents koos näituse avamisega Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

Kuno Pajula (1924–2012) oli luteri kiriku peapiiskop (1987–1994) Eesti rahva ja kiriku murranguaegadel 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses, kui taastati Eesti riiklik iseseisvus ja nõukogude repressioonidest vintsutatud kirikus algas ülesehitav aeg.

Just sellele tähelepanu juhtides alustas minikonverentsi Tallinna toomkiriku käärkambris toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, öeldes: „Sattuda sellisesse murranguaega, kus juba on kauge kumana tunda ärkamisaja lõhna, ja siis olla selles hetkes kirikupea ja tunda, kuidas see pais, mis hoidis jäävett kinni, lõpuks lükkab selle jää eest ära – see oli Kuno Pajula oluline osa.“

Tekst: Kätlin Liimets “Eesti Kirik #- 10, 13. märts 2024

Fotod: Arho Tuhkru

MISSA – paastuaja 4. pühapäev. Laetare. Eluleib

Reede, märts 8th, 2024

“Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja!” Jh 12:24

Pühakirjalugemised:

Jesaja 55:1–3 Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde!
Ilmutuse 21:6–7 Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast
Johannese 6:48–58 Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 74:1-3 – Mu Jeesus, kallis elu

Päeva laul: 224 – Mu helde Karjane, oh Jeesus

Jutluselaul: 89:1-2 – Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

Mälestuslaul: 170:1-2 – Rändur, ütle, kuhu lähed

Korjanduslaul: 89:3-6 – Sa enesega ühte köidad

Lõpulaul: 221 – Jeesus, Sind ei jäta ma

Teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

MISSA – paastuaja 3. pühapäev. Oculi. Jeesus – kurjuse võimu võitja

Reede, märts 1st, 2024

Päeva juhtsalm „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“  Luuka 9:62

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Jeremija 7:23–26  Te tegite rohkem paha kui teie vanemad

1. Johannese 5:18–20  Jumalast sünnitatu hoiab ennast

Johannese 8:46–59  Jeesust süüdistatakse koostöös  kurja vaimuga

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul                   321           Mind elupäike uuenda

Päevalaul                   159           Jeesus, mõtle karja peale

Jutluselaul                 162  1-3Truu ja ustav karja hoidja

Kantslisalm               162   5       Palvele Sa väge saada

Mälestuslaul              261            Tähtede taga

Korjanduslaul           397            Ma südamest ja meelest

Lõpulaul                    325            Oh meile Issand Jeesus

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud: T -P 10 -16

Eesti Vabariik 106 – oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 24. veebruaril 2024 kell 10.15

Neljapäev, veebruar 22nd, 2024

Eesti Vabariik 106 oikumeenilisel jumalateenistusel teenivad:

Eesti Kirikute Nõukogu president, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Evangeelse Luterliku Kirik piiskop emeeritus Tiit Salumäe

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, toompraost Arho Tuhkru
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakon René Paats

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad:

Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Eestis Philippe Jourdan
Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu
Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov
Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor Vilver Oras

Martin Pajumaa, trompet
Villem Süvari, trompet
Kadri Ploompuu, orel

Tallinna toomkoguduse koor Laudate Dominum, dirigent Veljo Reier
Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere
Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor, dirigent Andrus Kalvet
Toomkooli lastekoor, dirigent Kaja Post, klaveril Piret Kuld

MISSA – paastuaja 2. pühapäev. Reminiscere. Palve ja usk

Neljapäev, veebruar 22nd, 2024

 Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 32:23–32 Jaakobi võitlus Jumalaga
Jaakobuse 1:2–6 Kiusatustest ja usust
Luuka 7:36–50 Patune naine võiab Jeesuse jalgu

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 330 – Tule, Jeesus, helde armutooja

Päeva laul: 327:1-2 – Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi

Jutluselaul: 327:3-5 – Oh ära jäta mind! Ma õhkan mure sunnil

Mälestuslaul: 100 – Sa oled, Issand Jeesus Krist

Korjanduslaul: 410 – Oh Issand, jää

Lõpulaul: 76 – Päästja risti juurde ma

Jumalateenistusel teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T P 10 -16

PIIBLITUND Toomkirikus 25. veebruaril kell 12:30

Kolmapäev, veebruar 21st, 2024

MISSA – paastuaja 1. pühapäev. Invocavit

Reede, veebruar 16th, 2024

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1 Jh 3: 8b

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 3:1–7   Aadam ja Eeva ning hea ja kurja tundmise puu

Heebrealastele 2:9, 17–18   Et Kristus on kannatanud kiusatuna, võib ta ka aidata kiusatuid

Markuse 1:12–13   Jeesust kiusatakse kõrbes

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 66 – Sina üksi jõuad päästa

Päeva laul: 316:1-4 – Jeesus, oh aita, et võimust võin saada

Jutluselaul: 316:5-6 – Jeesus, oh aita, et omaks ma annan

Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim

Korjanduslaul: 74:1- – Mu Jeesus, kallis elu

Lõpulaul: 93 – Nüüd siis kuulub meie süda

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T-P 10 -16