MISSA – kolmainupüha. Varjatud Jumal

Päeva juhtsalm

„Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au!“ Jesaja 6:3

Pühakirja lugemised

4. Moosese     6:22-27       Õnnistamise sõnad
Efeslaste        1:3-6, 11-14    Hümn Kristusele
Matteuse   28:16-20  Evangeeliumi kuulutuskäsk

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul         302           Oh võtkem Jumalat

Päevalaul         138    1-3  Halleluuja! Kõik Isale

Jutluselaul        141  1-3   Ma usun Jumalat

Kantslisalm      141  4      See usk on minu usk

Korjanduslaul  355 a        Ligidal on Jumal

Litaaniapalve   475           Oremus universalis       

Lõpulaul          138           Halleluuja! Kolmainule 

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo

Kirikukohv

Toomkirik on avatud E -P 9 -16


Tallinna Toomkogudus 22.05.2024

Laupäev, 22 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Tatjana Fuog (Šveits). Kavas J. S. Bach, L. Thiele, M. Reger

Pühapäev, 23 juuni 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 5. pühapäev pärast nelipüha. Halastage! Õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo

 • 14:00 – 15:00
  MISSA Merivälja Südamekodus

Kolmapäev, 26 juuni 2024
 • 14:00 – 16:00
  Usuteaduse Instituudi AKTUS/PALVUS

Laupäev, 29 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Kristel Aer. Kavas J. S. Bach, J. Grison, M. Shukh

Pühapäev, 30 juuni 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - Apostlite pühapäev. Issanda teenistuses. Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Gustav-Leo Kivirand

Kolmapäev, 03 juuli 2024
 • 19:00 – 20:00
  Kesknädala ORELIKONTSERT - Matti Vaakanainen (Soome). Kavas C. Franck, J. Brahms, M. Reger, M. Dupré. Piletid 10/7 €

Laupäev, 06 juuli 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Jurgita Kazakevičiūtė (Leedu). Kavas C. Saint-Saëns, G. Pierné, R. Jermaks, V. Neugasimov

Pühapäev, 07 juuli 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA

Kolmapäev, 10 juuli 2024
 • 19:00 – 20:00
  Kesknädala ORELIKONTSERT - Kadri Ploompuu. Kavas M. Reger, M. Kolessa, O. Messiaen, P. Glass. Piletid 10/7 €

Suur kalender

Maarja kirik

Maarja kirik