Archive for mai, 2024

MISSA – 2. pühapäev pärast nelipüha. Kaduvad ja kadumatud aarded

Kolmapäev, mai 29th, 2024

Kristus ütleb:” Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu.” Lk 10:16

Pühakirjalugemised:

Õpetussõnad 30:7–9 Aguri tähelepanekud
1. Timoteosele 6:6–12 Jumalakartus on suur tuluallikas
Matteuse 16:24–27 Kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 425 – Jeesus, meid Sa puuduta nüüd
Päeva laul: 263:1-3 – Ei ma muud siin ilmas taha
Jutluselaul: 284 – Sa, Jeesus, oled eluteel
Konfirmatsioonilaul: 134 – Püha Vaim, puuduta mindki
Korjanduslaul: 300 – Mu hing, mis annad Jumalale
Lõpulaul: 293 – Ilusam Kristus

Teenivad:  peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu. Kirikukohv

Toomkirik on avatud E – P 9 – 17

MISSA – kolmainupüha. Varjatud Jumal

Kolmapäev, mai 22nd, 2024

Päeva juhtsalm

„Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au!“ Jesaja 6:3

Pühakirja lugemised

4. Moosese     6:22-27       Õnnistamise sõnad
Efeslaste        1:3-6, 11-14    Hümn Kristusele
Matteuse   28:16-20  Evangeeliumi kuulutuskäsk

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul         302           Oh võtkem Jumalat

Päevalaul         138    1-3  Halleluuja! Kõik Isale

Jutluselaul        141  1-3   Ma usun Jumalat

Kantslisalm      141  4      See usk on minu usk

Korjanduslaul  355 a        Ligidal on Jumal

Litaaniapalve   475           Oremus universalis       

Lõpulaul          138           Halleluuja! Kolmainule 

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo

Kirikukohv

Toomkirik on avatud E -P 9 -16

MUUSEUMIÖÖ “Öös on vabadust” 18. mail kell 18-23

Kolmapäev, mai 15th, 2024

Muuseumiööl, laupäeval, 18. mail avavad ligi 200 muuseumi ja mäluasutust üle Eesti oma uksed, et tähistada rahvusvahelist muuseumipäeva. Avatud on ka Tallinna toomkirik. Tulge kirikusse ja saage osa meie programmist! Sissepääs on vaba.
Külastada saab ka kiriku torni, tehes selle eest annetuse.
MUUSEUMIÖÖ KAVA:
Kell 18 MUUSIKAPOOLTUND
Kadri Ploompuu, orel
Kell 18.30 KIRIKUTUTVUSTUS
Kell 19.00 MUUSIKAPOOLTUND
Alina Sakalouskaya, mandoliin
Kadri Ploompuu, orel
Kell 19.30 KIRIKUTUTVUSTUS
Kell 20.00 MUUSIKAPOOLTUND
Maria Veretenina, sopran
Piret Aidulo, orel
Kell 20.30 KIRIKUTUTVUSTUS
Kell 21.00 MUUSIKAPOOLTUND
Piret Aidulo, orel
Kell 21.30 KIRIKUTUTVUSTUS
Kell 22.00 MUUSIKAPOOLTUND
Kadri Ploompuu, orel

MISSA – Nelipüha. Püha Vaimu väljavalamine

Kolmapäev, mai 15th, 2024
Päeva juhtsalm: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4 :6

Pühakirjalugemised:

Joel 3:1–5 Jumala Vaimu väljavalamine
Apostlite teod 2:1–13  Püha Vaimu tulek nelipühapäeval
Johannese 3:16–21 Kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 130 – Oh Looja Vaim, nüüd hingesse
Koor: K. A. Hermann – Troostilaul
Päeva laul: 132:1-2 – Oh Püha Vaim, meil tule Sa
Jutluselaul: 132:3-5 – Sa taeva anni jagaja
Koor: E. Kõrvits – Iga inimese sees on igavik
Mälestuslaul: 441 – Oh Jeesus, Sa mu kaitseja
Korjanduslaul: 134 – Püha Vaim, puuduta mindki
Koor: K. Sink  – Kyrie
Lõpulaul: 137B – Ärka, süda, vaim ja mõte

Jumalateenistusel teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu, toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

Toomkirik on avatud E – P 9 -16

MISSA – ülestõusmisaja 7. pühapäev. Exaudi

Neljapäev, mai 9th, 2024
Püha Vaimu ootus

Pühakirjalugemised:
Sakarja 14:7–9 Sel päeval voolavad Jeruusalemmast välja elavad veed
Efeslastele 1:16–23 Kirkuse Isa annab tarkuse ja ilmutuse Vaimu oma äratundmisel
Johannese 17:18–23 Ma pühitsen ennast nende eest, et nad oleksid pühitsetud tões

Jumalateenistuse laulud:
Alguslaul: 128 – Küll palju uinumas on elu
Päeva laul: 129:1-3 – Mu hinge sisse tule

Pühapäevakoolilaste laulud:
I. Lill “Kingitus emale”
M. Sink “Kaks kätt”
H. Gustavson “Silmad lahti tee”
E. Rundqvist/J. I. Hall “Maapinna lähedal” klaveril saadab Liidia Ilves

Mälestuslaul: 448:5-6 – Oh Issand, jaga minulegi
Korjanduslaul: 126:1- – Jumal, tasast vihma anna

Armulaua ajal:
M. Sink “Süda on pühapaik”
J. Mandre “Kiituselaul”
solist Damaris Ilves, saadavad Silvia Ilves (tšello) ja Aleksandra Ilves (viiul)

Lõpulaul: 206 – Õnnista ja hoia
 
Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo, solist Damaris Ilves.

Kirikukohv

Toomkirik on avatud E – P 9 – 16

KONTSERT – University of North Florida Chamber Singers (USA) ja segakoor Tulesäde 13.05 kell 19

Esmaspäev, mai 6th, 2024

Piiskop OVE SANDER seati Põhja – Eesti piiskopiks Tallinna Toomkirikus 1. mail 2024

Esmaspäev, mai 6th, 2024

Apostlite Filippuse ja Jaakobus noorema päeval, 1. mai pidulikul Jumalateenistusel seati piiskop Ove Sander ametisse Põhja-Eesti piiskopkonna piiskopina.

Tallinna Piiskoplik Toomkirik on peapiiskopi katedraalkirik ja samuti Põhja-Eesti piiskopkonna kirik.

Ametisse seadja peapiiskop Urmas Viilma

Põhja -Eesti piiskopil saab olema katedraalkirikus peapiiskopi pingis tähistatud istekoht

MISSA – ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev. Rogate

Neljapäev, mai 2nd, 2024

Palvepühapäev. Rogate. Südame kõne Jumalaga

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20

Pühakirjalugemised:

2. Moosese 17:8–13 Niikaua kui Mooses hoidis käe ülal, oli Iisrael võidukas amalekkide vastu
Jaakobuse 5:13–16 Palve väest
Luuka 11:5–13 Jeesus õpetab jüngreid palvetama

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 365 – Löö lõkkele, mu ususäde
Päeva laul: 315 1-3 – Eks see ole arm ja heldus
Jutluselaul: 36 – Su annid, kõige armu Jumal
Mälestuslaul: 439 – Oma käed Sa laota
Korjanduslaul: 333:1- – Üles, üles Jeesu juurde
Lõpulaul: 392B – Tänu Sulle, Taevaisa

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud E-P 10-16