Archive for märts, 2024

PIIBLITUND

Reede, märts 22nd, 2024

MISSA – paastuaja 5. pühapäev. Judica. Kannatuse pühapäev

Reede, märts 15th, 2024

     Päeva juhtsalm

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ Matteuse 20:28

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jesaja 29:13–16  Iisraeli pimedus ja silmakirjalikkus

1. Peetruse 2:4–10  Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks,

 on saanud nurgakiviks

Markuse 12:1–12  Tähendamissõna viinamäe rentnikest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul              73   1-5   Minu süda, ärka nüüd

Päevalaul              360         Mu Jumal, kuis nii varjul oled

Jutluselaul            309 1-3 Issand Sa tahad meid

Kantslisalm          309  4      Issand, kes ise ju loonud

Korjanduslaul       71           Kõik tulge minu juurde nüüd

Lõpulaul               73  6-8    Patud, taganege nüüd

Jumalateenistusel teenivad õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T – P 10 – 16

11. märtsil tähistati peapiiskop emeerituse Kuno Pajula 100. sünniaastapäeva

Reede, märts 15th, 2024

Mälestuspäeval toimus palvus Rahumäe kalmistul ja lühikonverents koos näituse avamisega Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

Kuno Pajula (1924–2012) oli luteri kiriku peapiiskop (1987–1994) Eesti rahva ja kiriku murranguaegadel 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses, kui taastati Eesti riiklik iseseisvus ja nõukogude repressioonidest vintsutatud kirikus algas ülesehitav aeg.

Just sellele tähelepanu juhtides alustas minikonverentsi Tallinna toomkiriku käärkambris toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, öeldes: „Sattuda sellisesse murranguaega, kus juba on kauge kumana tunda ärkamisaja lõhna, ja siis olla selles hetkes kirikupea ja tunda, kuidas see pais, mis hoidis jäävett kinni, lõpuks lükkab selle jää eest ära – see oli Kuno Pajula oluline osa.“

Tekst: Kätlin Liimets “Eesti Kirik #- 10, 13. märts 2024

Fotod: Arho Tuhkru

MISSA – paastuaja 4. pühapäev. Laetare. Eluleib

Reede, märts 8th, 2024

“Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja!” Jh 12:24

Pühakirjalugemised:

Jesaja 55:1–3 Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde!
Ilmutuse 21:6–7 Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast
Johannese 6:48–58 Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 74:1-3 – Mu Jeesus, kallis elu

Päeva laul: 224 – Mu helde Karjane, oh Jeesus

Jutluselaul: 89:1-2 – Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

Mälestuslaul: 170:1-2 – Rändur, ütle, kuhu lähed

Korjanduslaul: 89:3-6 – Sa enesega ühte köidad

Lõpulaul: 221 – Jeesus, Sind ei jäta ma

Teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

MISSA – paastuaja 3. pühapäev. Oculi. Jeesus – kurjuse võimu võitja

Reede, märts 1st, 2024

Päeva juhtsalm „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“  Luuka 9:62

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Jeremija 7:23–26  Te tegite rohkem paha kui teie vanemad

1. Johannese 5:18–20  Jumalast sünnitatu hoiab ennast

Johannese 8:46–59  Jeesust süüdistatakse koostöös  kurja vaimuga

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul                   321           Mind elupäike uuenda

Päevalaul                   159           Jeesus, mõtle karja peale

Jutluselaul                 162  1-3Truu ja ustav karja hoidja

Kantslisalm               162   5       Palvele Sa väge saada

Mälestuslaul              261            Tähtede taga

Korjanduslaul           397            Ma südamest ja meelest

Lõpulaul                    325            Oh meile Issand Jeesus

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud: T -P 10 -16