Archive for märts, 2024

PEAPIISKOPI LÄKITUS Kristuse ülestõusmise pühaks paastukuu 31. päeval Issanda aastal 2024

Pühapäev, märts 31st, 2024

PEAPIISKOPI LÄKITUS

Kristuse ülestõusmise pühaks

paastukuu 31. päeval Issanda aastal 2024

Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud.“ (Mt 28:5–6)

Ülestõusmishommikul nägid Jeesuse jüngrid esmalt tühja hauda. Ei kulunud palju aega, kuni nad kohtusid ülestõusnud Jeesuse endaga. Mitte tühi haud, vaid kohtumine Ülestõusnuga kinnitas jüngrite usku. Sellist kohtumist igatseme kindlasti ka ise. Meil pole seda isiklikku kohtumist aga enam tarvis, sest meie usu aluseks on meie eelkäijate tunnistus.

Tänu sellele tunnistusele on ka meil üksteisele edastada ülestõusmishommikul rohkem kui tühja haua sõnum. Me ei tervita valguse koites üksteist teatega, et Jeesuse haud on tühi, vaid sõnumiga, et Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud! See tõdemus ei ole teadmistel põhinev, vaid toetub meie usule. Seda usku ei saa murda ega tühistada keegi.

Kristuse ülestõusmise püha päevalauluks on kirikukalendris „Halleluuja! Jeesus elab“ (KLPR 102). Jaan Bergmanni poolt eestistatud laulu teine salm kõlab rõõmsa usutunnistusena:

Halleluuja, haud on tühi!
Ära leina asjata,
vaid sa silmad kuivaks pühi
rääkimata rõõmuga,
sest et tõusnud on su Looja.
Jeesus elab, halleluuja!

Ilmselt oleme kõik puutunud kokku leinaga. Lein kellegi lahkumise või surma järel hammustab tüki südamest ja teeb hinge haigeks. Leinamist ei saa lihtsalt lõpetada. Lein ei allu ka meie tahtele. Leina leevendab ainult aeglaselt kulgev aeg. Jüngrite lein möödus aga hetkega. Leina asendas rõõm, kui ingel naistele kinnitas: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud.“ (Mt 28:5–6)

Olgu meiegi kõigi rõõm Kristuse ülestõusmisest täiuslik – haud on tühi ja surm on võidetud. Meie kõigi lein on asjata, sest Jeesus elab, halleluuja!

Soovin kogu ristirahvale rõõmsat kohtumist ülestõusnud Kristusega ja ilusat kevadist ülestõusmisaega!

+Urmas Viilma

MISSA – Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha. Leeripüha

Pühapäev, märts 31st, 2024

Pühakirjalugemised:

Hoosea 6:1–3 Kolmandal päeval aitab Ta meid üles ja me võime elada Tema palge ees
1. Korintlastele 5:6–8 Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen
Matteuse 28:1–8 Jeesuse ülestõusmine

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 105 – Jeesus Kristus üles tõusnud

Päeva laul: 102 – Halleluuja, Jeesus elab

Jutluselaul: 104 – Heitlus ja lahing mööda nüüd

Konfirmatsioonilaul: 115 – Oh surmavõitja, tule Sa

Korjanduslaul: 117 – See päev on meile saabunud

Lõpulaul: 101 – Au kõrges olgu Isale

Teenivad:  peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats Toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel, organist Kadri Ploompuu.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Laupäev, märts 30th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad faciem – Nägu

Ps 31:17

Lase oma pale paista oma sulase peale, päästa mind oma helduses!

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Reede, märts 29th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad cor – Süda

Ps 31:17

Mina olen vilets ja vaene, ja mu süda on läbi torgatud mu sees.

Tallinna Toomkirikus 29. märtsil kell 11 Suure Reede liturgiline JUMALATEENISTUS. Jumala Tall

Neljapäev, märts 28th, 2024

Pühakirjalugemised:

Jesaja 53 Neljas laul Jumala Sulasest
Heebrealastele 5:7–10 Kristus sai igavese pääste toojaks kõigile, kes on Talle kuulekad
Matteuse 27:33–54 Jeesus lüüakse risti

Jumalateenistuse laulud:

Koor: K. Sink ” Kyrie”

Koguduselaul lugemiste vahel: 81:1-2 – Üks süütu Tall on lepitand

Päeva laul: 94:1-2,4 – Oh Jeesus, Sinu valu

Risti ees: Kiitke, keeled, kõrgeaulist; viisil KLPR 72

Koor: V. Eville ” Nii Jumal maailma armastand”

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib Toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

Meie Issanda Jeesuse Kristuse Ristitee rännak algab Suurel Reedel, 29. märtsil kell 12.30 Tallinna Piiskoplikust Toomkirikust

Neljapäev, märts 28th, 2024

Suurel Reedel tulevad kristlased erinevatest kirikutest taas kokku, et üheskoos käia ristitee rännakut. Tallinna Piiskoplikust Toomkirikust kulgeb ristitee oma traditsiooniliste peatustega Oleviste kirikus, Peeter-Pauli katedraali eesõues, Tallinna Jaani kirikus ja Tallinna Kaarli kirikus. Suur Reede on Jeesuse kannatustee ja surmapäeva mälestamine ja sellel teel kaasaskäimine.Ristitee14 peatust kõnelevad kannatusest, hoolivusest, lohutusest, valust, surmast ja lootusest. Selle aasta Ristitee peatuste mõtisklused on kirjutanud peapiiskop Urmas Viilma.

Ristitee peatused on:

I Jeesus mõistetakse surma

II Jeesus tõstab risti oma õlgadele

III Jeesus kukub

IV Jeesus kohtab oma ema

V Siimon Küreenest sunnitakse risti kandma

VI Veronika kuivatab rätikuga Jeesuse nägu

VII Jeesus kukub teist korda

VIII Jeesus lohutab nutvaid naisi

IX Jeesus kukub kolmandat korda

X Jeesuselt kistakse riided seljast

XI Jeesus lüüakse risti

XII Jeesus sureb ristil

XIII Jeesuse ihu võetakse ristilt

XIV Jeesuse ihu asetatakse hauda

Suurele Reedele järgneb Vaikne Laupäev, mis peale vaikust juhatab sisse kiriku kõige olulisema püha – Ülestõusmispüha. Ülestõusmispühaga tähistatakse Kristuse ülestõusmist ja surma võitmist ning inimese lunastamise lugu.

Suure Reede muusikaline ÕHTUPALVUS Tenebrae

Neljapäev, märts 28th, 2024

Suure Reede muusikaline ÕHTUPALVUS TENEBRÆ
Kannatusnädala responsooriume esitab Toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel. Kaasa teenib õpetaja Joel Siim.

Olete oodatud!

KATEDRAALI SÕNUMID märts AD 2024

Neljapäev, märts 28th, 2024

28. märtsil kell 11:45 MEIE ISA palve kooslugemine

Neljapäev, märts 28th, 2024

Käesoleval aastal tähistame 500 aastat Meie Isa Palve esmakordsest kirjapanekust Kullamaa vakuraamatus, mis on üldse esimene eesti keeles kirja pandud pikem tekst.

Kuidas saab veel osaleda Meie Isa Palve ühislugemisel 28.03.2024 kell 11:45?

Meie Isa Palve 28.03.2024 Youtubeeestikeelne otseülekande link

Meie Isa Palve 28.03.2024 Youtube inglisekeelne otseülekande link

Meie Isa Palve 28.03.2024 Youtube venekeelne otseülekande link

Lisaks, saab osaleda Raadio7 ja Pereraadio, TV 7 vahendusel, rohkem infot: www.meieisapalve.ee .

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Neljapäev, märts 28th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad pectus – Rind

Sk 12:10

Nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Kolmapäev, märts 27th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad latus – Külg

Jh 19:34

Üks sõdur torkas piigiga Jeesuse küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Teisipäev, märts 26th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad manus – Käed

Ps 119:73

Sinu käed on mind teinud ja valmistanud,

anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Esmaspäev, märts 25th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad genua – Põlved

Lk 22:41-42

Jeesus läks eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas: «Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!»

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Pühapäev, märts 24th, 2024

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad pedes – Jalad

Na 2:1

Vaata, juba on mägede peal

sõnumitooja jalad,

tema kuulutab rahu.

MISSA – Palmipuudepüha

Reede, märts 22nd, 2024
Palmipuudepüha. Palmarum. Aukuninga alandustee

Pühakirjalugemised:

Enne protsessiooni: Mt 21:1-9 Jeesus saabub kuninglikult Jeruusalemma

Jesaja 50:4–10 Kolmas laul Jumala Sulasest
Heebrealastele 7:24–27 Kristus tõi ohvri ühe korra ja alatiseks, ohverdades iseenda
Matteuse 21:12–17 Jeesus ajab kaubitsejad templist välja

Jumalateenistuse laulud:

Protsessioonilaul: 2 – Hoosianna, tõstke häält

Päeva laul: 77 – Sa meie Lepitaja

Pühapäevakoolilaste laulud

Korjanduslaul: 6 – Nii elevil, nii rõõmus

Lõpulaul: 86 – Kuningas on Jeesus Kristus

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud 10 – 16