Archive for oktoober, 2023

KARJASEKIRI usupuhastuspühaks ehk reformatsiooni aastapäevaks 31. oktoobril 2023

Teisipäev, oktoober 31st, 2023

22. pühapäev pärast nelipüha. Usuvõitlus

Neljapäev, oktoober 26th, 2023

Päeva juhtsalm
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jeremija 15:19–21   Issanda tõotus Jeremijale

Roomlastele 5:1–11   Kristus on meid lepitanud Jumalaga

Matteuse 16:1–4   Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast

Jumalateenistuse laulud     

Alguslaul            194A – Mu Isa koja õue

Päeva laul          192:1-4 – Õnn, kellel Jeesus armas

Jutluselaul         160 – Kindel me usk

Korjanduslaul  161:1-3 – Küll kannab kindel kalju Lõpulaul      158 – Ei karda meie võitlusteid

Jumalateenistusel teenivad

Peapiiskop emeeritus Andres Põder, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Hingedepäeva muusikaline ÕHTUPALVUS

Pühapäev, oktoober 22nd, 2023

Õhtupalvusel kõlab T. Albinoni, A. Stradella, F. Schuberti, J. Williamsi, S. Lunyovi muusika.

Olete oodatud!

MISSA – 21. pühapäev pärast nelipüha. Jeesuse saadikud

Kolmapäev, oktoober 18th, 2023

Päeva juhtsalm
Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

5. Moosese 31:6–8   Joosua saab Moosese järeltulijaks

Koloslastele 1:9–11   Tänu ja palve koguduse eest

Luuka 10:1–12   Jeesus läkitab seitsekümmend jüngrit

Jumalateenistuse laulud     

Alguslaul            179 – „Ärgake!“ nii vahid hüüdvad

Päeva laul          157 – Edasi, edasi

Jutluselaul         151 – Su nimel, Issand, kõnnime

Mälestuslaul     174 – Õndsad on need

Korjanduslaul  289 – Sind, Jumal, tahan armastada

Lõpulaul            389 – Su kiituseks, mu Looja

Jumalateenistusel teenivad

Õpetaja Mikk Leedjärv (Viimsi püha Jaakobi kogudus), diakon René Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud 10 -16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Maailma parim metallkatus on Tallinna toomkirikul

Teisipäev, oktoober 17th, 2023

Võistlusel IFD AWARD sai Grand Prix! auhinna Tallinna piiskopliku toomkiriku metallkatus. Pidulik gala toimus 12.10.2023 Itaalias, Bolzanos, kus auhinda olid vastu võtmas toomkiriku torni ehitajad Aleksandr Jegorov (Valtsproff OÜ) ja Martin Kärner (Oma Katus OÜ). Restaureerimisprojekti tegi kirikule Ain Pihl (Rändmeister OÜ).

„Toomkiriku tornikiiver on hämmastav näide, kuis kogudus on suutnud koos Tallinna linna ja paljude ettevõtjate abiga tuua imelise ja ajaloolise arhitektuuriväärtusliku torni uuele elule. See tunnustus on oluline ja teeb au mitte üksnes meie inimestele ja Tallinna linnale. See auhind on oluline ka laiemalt Euroopas,“ rõõmustab Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru paljude inimeste suurt tööd krooninud tunnustuse üle. „Sellised meistrid, kes restaureerimistöid tegid, on tõeline vara,“ soovib vaimulik eraldi esile tuua auhinda vastu võtnud vaskseppade panust kiriku restaureerimisel.

Tallinna Toomkiriku( www.toomkirik.ee )hoone ehitamist alustati tõenäoliselt 1230. aastatel ning hoone valmis aastal 1240. Viieteistkümnendal sajandil ehitati kirikuhoone ümber kolmelööviliseks basiilikaks. Kirik hävis koos suure osa Toompea hoonestusega 1684. aasta tulekahjus. Toomkiriku gooti stiilis tornikiiver hävis, kuid 1778-1779. aastatel ehitati kirikuhoonele uus barokkstiilis tornikiiver.

Toomkiriku terviklikku restaureerimist alustati 2022. aastal katusest, mis on hoone säilimise seisukohast kõige olulisem. Tornikiivri seisukord aasta-aastalt halvenenud, sadevee läbijooksud suurenenud. Restaureerimistööde käigus vahetati tornikiivri katteplekk ning restaureeriti tornimuna ning tuulelipp. Enam kui 550 000 eurot maksnud töid tehti koguduse, Kirikufondi ja Tallinna linna toel. 

Tallinna toomkiriku restaureerimistööd jätkuvad. Annetusi pühakoja katuse restaureerimise heaks saab teha SEB arveldusarvele EE401010022002639007.

Lisainfo: http://toomkirik.ee

Tallinna toomkiriku vaskne tornikiiver on plekksepakunsti meistriklass 

EELK tänab ja tunnustab

Pühapäev, oktoober 15th, 2023

Kirik on ikka pidanud tähtsaks märgata ja tunnustada oma kaastööliste panust. Tänavu on kiriku teenekad töötegijad, toetajad ja vabatahtlikud abilised palutud pidulikule tänujumalateenistusele ja sellele järgnevale koosviibimisele Tallinna piiskoplikus toomkirikus 15. oktoobril algusega kell 17.

10. ja 11. oktoobril olid Tallinna Toomkoguduse töötegijad külas Helsingi Toomkogudusel

Pühapäev, oktoober 15th, 2023

10. ja 11. oktoobril olid Tallinna Toomkoguduse delegatsioon külas sõpruskogudusel, Helsingi Toomkogudusel. Helsingi Toomkogudust külastasid õpetajad Arho Tuhkru ja Joel Siim, juhatuse esimees Riivo Sinijärv ja organist Kadri Ploompuu.

Kahe päeva jooksul tutvuti Helsingi Toomkoguduse diakoonia ja muusikatööga, osaleti koguduse vaimulike töökoosolekul, kohtuti töötegijate ja koguduseliikmetega ning uuriti Helsingi Toomkirik läbi keldrist orelirõduni.Nataša

Lepiti kokku omavahelise suhtluse tihedamaks muutmise osas ning Helsingi koguduse liikmeid ja töötegijaid kutsuti Tallinna külla. Muusikatöö osas hakkas kuju võtma üks üsna konkreetne plaan, millest saab täpsemalt rääkida ilmselt uuel aastal.

Toredad päevad oli ette valmistanud Helsingi koguduste liidu rahvusvahelise töö koordinaator Natasha Vaalgamaa. Suur tänu kõikidele, kes leidsid meie jaoks aega.

Toomkiriku juhatuse esimees Riivo Sinijärv Helsingi Toomkogudusele kingitust üle andmas.
Foto: Natasha Vaalgamaa
Foto: Natasha Vaalgamaa
Foto: Joel Siim
Foto: Joel Siim

MISSA – 20. pühapäev pärast nelipüha. Usk ja uskmatus

Neljapäev, oktoober 12th, 2023

Pühakirjalugemised:

Jesaja 8:11–15 Ainult Issandat tuleb karta
2. Korintlastele 1:18–22 Jumala puhul ei ole kaksipidimõtlemist
Johannese 9:24–38 Nägijaks saanu tunnistab Jeesust

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 355A – Ligidal on Jumal

Päeva laul: 66 – Sina üksi jõuad päästa

Jutluselaul: 336 – Elu on kui meri

Mälestuslaul: 467:1-2 – Jeesus, meie eel

Korjanduslaul: 330 – Tule, Jeesus, helde Armutooja

Lõpulaul: 334 – Ainult päev

Teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

KATEDRAALI SÕNUMID AD 2023 oktoober

Teisipäev, oktoober 10th, 2023

KONTSERT In memoriam Helle Mustonen 15.10 kell 14

Esmaspäev, oktoober 9th, 2023

Traditsiooniline Helle Mustoneni mälestuskontsert toimub toomkirikus pühapäeval, 15. oktoobril kell 14. Olete oodatud! Kontserdile on vaba sissepääs.

LEERIKURSUS algab Toomkirikus 8. oktoobril kell 12:30

Kolmapäev, oktoober 4th, 2023

MISSA – lõikustänupüha. Igapäevane leib

Kolmapäev, oktoober 4th, 2023

Päeva juhtsalm

„Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal.“ Psalm145:15

 Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Joel 2: 21–27 Te saate küllalt süüa ja kiidate Issandat

1. Timoteosele 6:6–10 Jumalakartus on suur tuluallikas

Matteuse 6:25–34 Otsige esmalt Jumala riiki ja Tema õigus

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul           156            Tänulaulud helisege
Pealaul               153             Me külvasime lootuses
Koorilaul
Koorilaul
Korjanduslaul    305            Suur Jumal Sa
Koorilaul  
Kogudus          190            Tänu, kiitus, Issand, Sulle

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, kaasa teenib katedraali koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

Kirikukohv.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Collegium Musicale 13. sünnipäeva KONTSERT 3.10 kell 19

Pühapäev, oktoober 1st, 2023

Collegium Musicale tutvustab kontserti:

Taas on saabumas 3. oktoober ehk Collegium Musicale sünnipäev. Koor jätkab traditsiooni ja tähistab seda kontserdiga. Sel korral tähistatakse selle kontserdiga ühtlasi kahe Saksamaaga seotud helilooja – Rudolf Tobiase ja Max Reger 150. sünniaastapäeva. Kontserdil on orelil kaastegev Andres Uibo.