Archive for mai 17th, 2023

MISSA – sellel pühapäeval, 21. mail jutlustab Toomkirikus Tiit Salumäe

Kolmapäev, mai 17th, 2023

Jumalateenistuse lõpus annab piiskop Salumäe kogudusele üle oma hõbedase ametiristi, mille ta sai oma ordinatsioonil 5.10. 1975.

Seda sama risti kandis pikka aega Tallinna toomkoguduse õpetaja Rein Premet, kes oli kutsutud ajast igavikku 26.04.1975. aastal.

Toomkoguduse  õpetaja Rein Premet sündis 07.02.1909 Nõmküla vallas, Järvamaa. Õppis Väike-Maarja algkoolis ja gümnaasiumis, hiljem Tallinna XII Gümnaasiumis. Mobiliseeriti sõja ajal Eesti Laskurkorpusesse ja peale sõda õppis vaimulikuks Usuteaduse Kõrgem Katsekomisjonis.

24.05.1950 Tallinna Toomkirikus aseõpetajaks, kinnitatud õpetaja kutseõigustesse 17.11.1959. Ta teeniski toomkogudust aastatel 1950–75.

Püha Vaimu ootus

 Päeva juhtsalm

„Kui mind maa peal ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde!  Johannese 12:32

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Jesaja 44:1–5                  Jumal õnnistab Iisraeli

Roomlastele 8:12–17   Kõiki, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed

Johannese 7:37–39        Jeesus kõneleb Vaimu kohta

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul              137    B      Ärka, süda, vaim ja mõte

Päevalaul             129             Mu hinge sisse tule

Jutluselaul           127             Jüngrid palves ühinesid 

Mälestamine       375   4-5  Taeva linn, taeva linn

Korjanduslaul    126    1-     Jumal tasast vihma anna

Lõpulaul              131              Oh Püha Vaim, et tule Sa

Teenivad: piiskop Tiit Salumäe, õpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud E -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

7. mail toimus Toomkirikus” Katedraali palveraamatu ” ESITLUS

Kolmapäev, mai 17th, 2023

Toomkoguduse „Katedraali palveraamat“ on nii nädala teejuht kui koguduseliikme palvete kaudu kirikuaasta tutvustaja.

„Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all“. Need on Koguja raamatu 3. peatüki algussõnad. Kuidas me oma aega hindame ja korrastame, kas oskame argipäeva hetkede ja päevade jadas mõelda sellelegi, mille jaoks ja kuidas me elame ja liigume ja oleme? Ehk aitab elurütmi seada “Katedraali palveraamat”, kus lisaks pühapäevastele teemadele leiab rohkesti nii kiriku- kui rahvakalendri jaoks olulisi tähtpäevi, mil aega võtta palvele.

Cantate pühapäev oli toomkoguduse jaoks eriline, sest esitleti „Katedraali palveraamatut“, mille koguduseliikmed ja vaimulikud on kokku seadnud. Tavaliselt on raamatu saatesõnad heatahtlikule lugejale, kuid palvetamine on palju enam kui raamatusse trükitud sõnade lugemine. “Katedraali palveraamat” on pühendatud heatahtlikule palvetajale. Alati saaks ju võtta varasemast ajast tuntud ja kuulsate inimeste palveid või tõlkida neid teistest keeltest, kuid Toomkogudus otsustas, et korjab need oma inimeste käest kokku ja 15 autorit olidki valmis oma palveid trükivalguses esitama. Suur tänu neile ja toimetaja õpetaja Joel Siimule, kes aitas luua raamatu struktuuri, kaasautoreid innustas ja pidas järge. Palveelu on ju inimese rikkus kõnelda oma Looja ja Lunastajaga, seepärast soovisime, et raamat oleks kujundatud pidulikult. Suur tänu kujundajale Riina Sildveele ja keeltoimetajale Sirli Lemberile.

Raamatust leiad palve kirikuaasta igaks pühapäevaks, lisaks palved suuremateks ja väiksemateks pühadeks, mälestuspäevadeks ning ka perekondlikeks sündmusteks.

Palveraamatuid saab endale soetada toomkogudusest.

Osa kaasautoreid raamatusse allkirju jagamas.
Foto: Arho Tuhkru