PIISOPPIDE LÄKITUS SUUREL REEDEL, 2. APRILLIL 2021

PIISKOPPIDE LÄKITUS

suurel reedel, 2. aprillil 2021

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Armu ja rahu Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, meie Päästjalt!

Täna on suur reede ja läheme vaimus Jeruusalemma, käime koos Kristusega kannatusteed. Olen seda teekonda Jeruusalemmas käinud ja küsinud endalt, kellena mina seda teed käin. Kas ma olen risti kandja, kas annan Jeesusele rätiku, et nägu pühkida, kas olen segaduses kõrvaltvaataja, kes ei saa aru, mis toimub, või kas ma pole viimaks üks nendest, kes viivad karistust täide?

Kui inimene sureb, siis küsitakse sageli, kes on selles süüdi. Kui inimene sureb koroonahaigusse, siis on tegu tänase päeva surmapõhjusega ja me küsime, kelle käest ta sai nakkuse. Kes on süüdi? Kui aga inimene sureb vägivaldset surma, siis otsitakse tingimata süüdlast. Täna, Kristuse surmapäeval küsime, kes on Kristuse surmas süüdi. Ristilööjad viisid täide ülemkohtu otsuse, mida juudid sellel ajal ei saanud otsustada: kurjategija väärib surma, ise on süüdi. Tegelikult ei ole Uue Testamendi lugu Jeesuse kannatusest ja surmast lihtne.

Jeesuse ametlikult surma mõistnud Pontius Pilaatus ütles, et ta ei leia Jeesusel mingit süüd. Seda kinnitas ka Kristuse ristist paremal pool rippuv kurjategija. Kui Jeesus ise polnud oma surmas süüdi, siis kes oli? Kas Pilaatus, kes andis Jeesuse juutidele risti lüüa? Jeesus ütleb Pilaatusele Jh 19:11: Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülaltSeepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte. Seega vabastab Jeesus Pilaatuse vastutusest. Jeesuse andsid suurkohtu ette juudid. Kas süüdi on juudid? Juutide vaenamise üheks põhjuseks on olnud see, et nemad tapsid Õnnistegija. Jeesus ütleb Lk 23:34: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad! Kui juudid tegid seda teadmatult, kes siis on süüdi? Juudid poleks Jeesust kätte saanud ilma äraandja, Jeesuse enda jüngri Juudata. Kas oli Juudas Jeesuse surmas süüdi? Lk 22:3 selgitab: saatan oli läinud Juuda sisse. Kas võime siis öelda, et Jeesuse surmas oli süüdi saatan? Ei ole nii lihtne. Paulus ütleb Rm 5:12: Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.

Kui küsime, miks lubas Jumal patu ja saatana paradiisiaeda, siis peame tõdema, et inimene, kelle Jumal loomistöö kroonina kuuendal päeval lõi ja kellele andis ülesande loodud maailma harida ja hoida, keda Jumal armastab, on eksinud ja kannab kogu vastutust patu eest. See, et ahvatlejaks oli madu või saatan, ei oma tähtsust. Patt on tulnud maailma inimese kaudu. Jeesuse surmas on süüdi inimene. Ja kuna me kõik oleme Aadama ja Eeva järeltulijad, siis oleme kõik ka Jeesuse surmas süüdi. Õndsaks saame üksnes armu läbi, kui usume ja paneme kogu oma lootuse Jumalale. Tõde on, et Jumal, kes on igavene, armastab meid ka meie süüs. Igas olukorras elame Jumala silma all.

Armsad õed ja vennad! Palvetagem oma kiriku ja rahva pärast. Palvetagem sellel suurel nädalal, kui paljud inimesed ei saa tulla kirikusse ja on haiged või hirmus haigestumise ees. Hoidkem ennast, oma peret ja lähedasi ning palvetagem kõikide arstide eest. Usun, et pole ühtegi olukorda, mille eest me ei saa Jumalat tänada.

Peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, piiskop Joel Luhamets  

                               


Tallinna Toomkogudus 02.04.2021

Laupäev, 01 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu. Kavas O. Messiaen, M. Kolessa, P. Glass, M. Shukh. Pärast orelipooltundi lühike orelitutvustus huvilistele

Pühapäev, 02 juuni 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 2. pühapäev pärast nelipüha. Kaduvad ja kadumatud aarded. Tallinna Toomkooli leeripüha. Peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu. Kirikukohv

Teisipäev, 04 juuni 2024
 • 19:00 – 20:00
  Vanalinna päevade KONTSERT - Durhami ülikooli kammerkoor (Suurbritannia). Kavas A. Pärt, B. Chilcott, J. Barber. Vaba sissepääs

Kolmapäev, 05 juuni 2024
 • 19:00 – 20:00
  Vanalinna päevade KONTSERT "Ave Maria". Maria Veretenina (sopran), Piret Aidulo (orel). Piletid 10/7 € müügil kohapeal

Neljapäev, 06 juuni 2024
 • 19:00 – 20:00
  Vanalinna päevade KONTSERT "Vaikses palves Ukrainaga". Kristel Aer (orel), Kersti Petermann (orel), Alina Sakalouskaya (mandoliin), Kadri Ploompuu (orel), Vaba sissepääs, annetus kava eest

Laupäev, 08 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Piret Aidulo. Kavas J. Langlais, R. Toi, T. Kaumann

Pühapäev, 09 juuni 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 3. pühapäev pärast nelipüha. Kutse Jumala riiki. Õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo.

 • 12:30 – 16:00
  Heategevuslik KOHVIK Pärnade all. Muusikaga astuvad üles Kirsti Malmi ja ansambel Eluallikas

 • 13:00 – 14:00
  Vanalinna päevade KIRIKUTUTVUSTUS

 • 14:00 – 15:00
  MISSA Merivälja Südamekodus

 • 17:00 – 18:00
  Vanalinna päevade KONTSERT Kreek & Saar. Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve. Piletitega. Korraldab Nargenfestival

Teisipäev, 11 juuni 2024
 • 09:00 – 10:00
  Tallinna Toomkooli 1.-8. klasside LÕPUAKTUS/PALVUS

Laupäev, 15 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Gustav-Leo Kivirand. Kavas N. Bruhns, J. S. Bach, M. Reger, S. Karg-Elert

Pühapäev, 16 juuni 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 4. pühapäev pärast nelipüha. Kadunud ja jälle leitud. Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

 • 14:00 – 15:00
  Toomkiriku SURNUAIAPÜHA metsakalmistul

Esmaspäev, 17 juuni 2024
 • 11:00 – 12:00
  Tallinna Toomkooli põhikooli lõpuklassi AKTUS/PALVUS

Suur kalender

Maarja kirik

Maarja kirik