Archive for aprill, 2021

Keskpäeva PALVUS reedel, 30. aprillil 2021 kell 12:00

Reede, aprill 30th, 2021

Palvusel teenivad õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Reede, 30. aprill 2021

Reede, aprill 30th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

„Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.“ (Ps 126:5–6)

Isa taevas, me täname Sind, et usus Sinusse võime käia oma eluteed. Eluteed, millel on küll silmavett ja katsumusi, kuid milles on rohkelt hõiskamistki.

Sina külvad meisse kõike head ja lubad sellel vilja kanda, mis on Sinule meelepärane.

Sina kingid meile lootuse, usu tulevasse heasse, mida meilt ei saa ära võtta mitte keegi ning mille läbi lubad Sina, Issand, aimamisi näha kõike taeva helgust meil juba maise rännu radadel.

Kõigest üle on aga Sinu armastus, Issand Jumal, mida Sina inimeste südametesse külvad, lubades sel rohket vilja kanda. Armastuse vilja, mis paneb hinge rõõmus helisema.

Me täname Sind kõige selle armu ja õnnistuse eest, kõige eest, mida Sina lubad meile osaks saada, kuigi me ei vääri seda. Nii palumegi Sind, kasvata meid pühas armastuse väes! Väes, mis muudab pisarad hõiskamiseks, väes, mis pühib palgelt pisarad. Aamen.

Eesti Piibliseltsi LÄKITUS Eestimaa kogudusetele

Neljapäev, aprill 29th, 2021

Click to access Piiblipüha-läkitus-2021.pdf

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Neljapäev, 29. aprill 2021

Neljapäev, aprill 29th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Nõmme Rahu koguduse diakon MAREK ALVEUS:

Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära (Jh 16:22).

Hea Taevane Isa! Täname Sind selle rõõmsa teadmise eest, et juba kümmekonna päeva pärast saame tulla kõikjal Eestimaa paigus jumalateenistustel Sinu kotta, et Sind siis kogudustena üheskoos austada, tänada ja kiita.

Ükskõik kui raske meil ka ei ole, ükskõik kui palju me parasjagu ka ei kannata ega muretse, palun saada meid oma rahu ja rõõmuga. Aita ja õpeta meid märkama lisaks suurele ka väikeseid asju ning õpeta meid, et oskaksime nendest väikestest asjadest lapselikku rõõmu tunda, et märkaksime enda ümber tärkavat loodust ja kevadet, linnulaulu ja päikesepaistet.

Lase meil ka märgata iga abivajajat, keda kas või hea sõnaga muude võimaluste puudumisel kosutada. Kaitse meid õnnetuse ja häda eest, haiguse, puuduse, sõja ja vaenu eest. Ole kõigi haigetega, saada neile tervist.

Lohuta ja tröösti leinajaid oma kohalolekuga. Kus oled Sina, seal on rahu. Ja lõpetuseks, hea Taevane Isa, täida meid rõõmuga, selle rõõmuga, mida maailm meile anda ei suuda – mida annad vaid Sina. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen.

Keskpäeva PALVUS kolmapäeval, 28. aprillil kell 12:00

Kolmapäev, aprill 28th, 2021

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Kolmapäev, 28. aprill 2021

Kolmapäev, aprill 28th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja JOEL SIIM:

Issand Jeesus Kristus, Sa oled ütelnud ……

MINA OLEN TEE.
Issand, sel segasel ajal otsime suunda oma elule, sammudele, mis viiksid edasi. Ole Sina meie tee, ole Sina meie juht läbi pimeduse ja surmavarjudesse mähkunud orgude kõrbe taha Jumala mäeni. Issand, Sinuga koos käies ei karda me ka siis, kui ise ei näe, kuhu tee viib järgmise käänaku taga….

MINA OLEN TÕDE.
Issand, sel segasel ajal ei tea me sageli, mida uskuda ja kelles kindel olla, kellel on tõde, kas üldse on tõde. Ole Sina meie selgus ja tõde, aita eristada tõde valest, leida vastus kõige põletavamatele küsimustele. Õpeta usaldama….

MINA OLEN ELU.
Issand, sel segasel ajal kuuleme palju sõnumeid kaotustest ja surmast. Ole Sina see, kes julgustab meid vaatama kaugemale sellest mateeriasse klammerduvast maailmast. Õpeta Sina igaüht mõistma, et Sinul on anda igaühele rohkem, kui eales suudame läbi uurida. Sina tahad anda elu, mis on ennekuulmatu, ennenägematu, kujuteldamatu.

VENE KEISERLIKU MEREVÄE ADMIRALI ja VENE KEISERLIKU MEREVÄE VIITSEADMIRALI lipud Toomkirikus
Foto: Joel Siim
Admiral Adam Johann von Krusensterni hauamonument Toomkirikus
Foto: Joel Siim
Kiri hauaplaadilt Toomkiriku käärkambris
Foto: Joel Siim

EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse VALIMISED 23. – 30. mai 2021

Teisipäev, aprill 27th, 2021

On aeg … usaldada

EELK Konsistoorium otsustas 17. aprillil 2020.a, et 2021.a alguses toimuvad kõikides EELK kogudustes nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised. Pandeemia tõttu on valimiste korraldamise aega pikendatud, valimised tuleb kõikjal korraldada enne 31. maid.

Ka Toomkoguduse juhatus ning ametisolev nõukogu on juba pikalt teinud ettevalmistusi valimiste korraldamiseks. Juhatus otsustas 30. märtsi koosolekul, et Toomkoguduse nõukogu valimised toimuvad 23.-30. mail 2021.a ning vastvalitud nõukogu koguneb oma esimesele koosolekule veel samal päeval, 30. mail 2021.a.

Valitava nõukogu suurus

KS § 209 lg 1 kohaselt kuulub koguduse nõukogusse 7-30 valitavat liiget. Koguduse õpetaja ning abiõpetaja kuuluvad nõukogusse ameti poolest. Praegu ametis olev nõukogu otsustas, et valitavas nõukogus on 20 valitavat liiget, lisaks neile valitakse 4 asendusliiget. Asendusliikmed on vajalikud sellistel puhkudel, kui mõni nõukogu valitud liikmetest mingil põhjusel oma volitused peatab või nõukogust lahkub, et nõukogu liikmete arv ei langeks alla kehtestatud suurust.

Samuti otsustas nõukogu, et valimistel on igal täiskogu liikmel 5 häält.

Valija

KS § 203 kohaselt saab valimistel osaleda koguduseliige, kes vastab 5 tingimusele:

  • on vähemalt 18-aastane
  • konfirmeeritud
  • käinud samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal armulaual
  • tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse
  • kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Eriti just pandeemia olukorras, kus inimeste vaba liikumine ning jumalateenistustel osalemine on olnud olulisel määral piiratud või lausa keelatud, on oluline tähele panna seda, et liikmeannetuse ja armulaual osalemise nõue peab olema täidetud kas eelmisel või jooksval aastal, kuid see ei pea olema täidetud enne valimispäeva. S.t, kuna liikumisele ja jumalateenistustele seatud piirangud kestavad esialgu 25. aprillini, ei takista miski koguduseliikmel osaleda valimisõiguse tagamiseks armulaual vahetult valimiste päeval ning paluda enda kandmist täiskogu nimekirja. Liikmeannetusega on selles mõttes lihtsam, et seda on võimalik teda ka pangaülekande teel.

§ 203 avar sõnastus võimaldab täiskogu liikmete hulka lugeda ka need koguduseliikmed, kes osalesid armulaual ja tegid liikmeannetuse mõnes teises EELK koguduses, kuid kes enne valimiste algust on kirikutähega tulnud Toomkoguduse liikmeks.

Koguduse täiskogu liikmete nimekirja koostab juhatuse otsuse kohaselt (KS § 212 lg 1 alusel) koguduse sekretär. Nimekiri valmib 23. aprilliks, ning igal koguduseliikmel on õigus sellega tutvuda (KS § 212 lg 3). Nimekirja saab täiendada valimiste lõpuni (KS § 212 lg 4). Viimane on oluline pandeemia olukorras, kus armulaual osalemine on olnud takistatud. Kui koguduses puuduvad andmed armulaual osalemise kohta, võib isiku kanda nimekirja tema suulise või kirjaliku kinnituse alusel, et ta on kuskil mujal osalenud armulaual (KS § 212 lg 2).

Koguduse nõukogu liikme kandidaat

Koguduse nõukogusse kandideerija kohta kehtivad samad 5-punktilised nõuded, mis valijagi kohta (KS § 208). Kirikuseadustik ei luba juhtorganitesse kandideerida ametisolevatel vaimulikel (KS § 204 lg 1), see piirang ei kehti reservi või emerituuri arvatud vaimulikele (KS § 204 lg 2).

Kandidaatide esitamine

KS § 213 kohaselt võivad valimistele nõukogu liikmekandidaate seada üles nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos. Kuna käesolev artikkel “Katedraali Sõnumites” on suunatud koguduse kõige laiemale liikmeskonnale, jätan siinkohal käsitlemata selle, kuidas saavad nõukogu, juhatus ja koguduse õpetaja kandidaate üles seada ning keskendun täiskogu liikmete jaoks olulisele.

Kandidaatide ülesseadmise juures on oluline kuupäev 9. mai – kandidaadid tuleb KS § 216 lg 1 kohaselt üles seada hiljemalt 2 nädalat enne valimisi.

Kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik iga kandidaadi kohta eraldi koostada ülesseadmiskiri, mille soovitava vormi kehtestab Konsistoorium (KS 216  lg 1). Et koguduseliikmetel oleks lihtsam, teeb koguduse juhatus vajalikud plangid koguduseliikmetele kättesaadavaks elektrooniliselt ja paberile prindituna. Üleasseadmiskirja plangi saamiseks tuleb võtta ühendust koguduse kantseleiga.

Kuigi koguduse nõukogusse valitakse 20 liiget, on ühe täiskogu liikme poolt ülesseatavate kandidaatide arv piiratud. Üks täiskogu liige tohib osaleda kõige enam kolme kandidaadi ülesseadmise juures (KS § 216 lg 2). Samuti võib ühe kandidaadi kohta olla ainult üks ülesseadmiskiri, kui neid on mitu (s.t erinevad täiskogu liikmed soovivad üksteisest sõltumatult kellegi kandideerimist), loetakse kehtivaks see kiri, mis jõuab esimesena koguduse juhatuseni. Hilisema(te)le sama kandidaadi kirja(de)le alla kirjutanud täiskogu liikmed võivad edaspidi alla kirjutada mõne teise kandidaadi ülesseadmise kirjale. (KS § 216 lg 3) Kuna koguduse juhatusel või nõukogul on õigus seada üles ka neid kandidaate, kes on juba täiskogu liikmete poolt üles seatud (KS § 214 lg 3), siis loetakse need kandidaadid juhatuse või nõukogu poolt esitatuks ning nende kandidaadi ülesseadmiskirjadele alla kirjutanud täiskogu liikmed on vabad kirjutama alla teistele ülesseadmiskirjadele. (KS § 216 lg 4)

Kandidaatide registreerimine

Kui täiskogu liikmed on kandidaadi ülesseadmiskirjale suutnud koguda 5-10 allkirja (KS § 213), edastavad nad kirja koguduse juhatusele (KS § 217 lg 1). Protsessi sujuvuse huvides kogub ülesseadmiskirjad kokku koguduse sekretär, kes varustab kirjad laekumise kuupäevaga ning nummerdab saabumise järjekorras. Kuna nõukogusse kandideerimine on vabatahtlik, ei saa kedagi kandideerima sundida ega seljataga kandideerima panna. Seetõttu esitavad valimistele üles seatud kandidaadid hiljemalt 9. maiks juhatusele enda nõusolekukirja, mille vormi kehtestab Konsistoorium (KS § 217 lg 2). Kirikuseadustik ei luba kandidaadi ülesseadmise kirja ning nõusolukirja tagasi võtta (KS § 217 lg 3).

Kandidaatide nimekiri ja tutvustamine

Koguduse juhatus registreerib nõusolukirja esitanud kandidaadid ning kannab nende nimed eesti tähestiku järjekorras koondnimekirja, mis asetatakse hiljemalt 9. mail kiriku juurde nähtavale kohale ning tehakse täiskogu liikmetele ka muul viisil teatavaks (KS § 217 lg 4). Kandidaatide tutvustamiseks võib nende eluloolised andmed avaldada kirjalikult koguduse teabevahendites, kindlasti tutvustatakse kandidaate suuliselt täiskogu koosolekul enne valima asumist (KS § 219), kui loetakse ette kandidaatide koondnimekiri (KS § 220 lg 2). Eelnevast nähtub, et koguduse usaldusisikuks olemine on avalik ülesanne, milles osaletakse ühiskonna (kõrgendatud) tähelepanu tingimustes.

Täiskogu koosolek

Toomkoguduse juhatus otsustas, et valimised toimuvad 8 päeva jooksul. Pandeemia tingimustes annab see hea võimaluse inimeste hajutamiseks. 23. mail algavale täiskogu koosolekule ei pea seega kokku tulema kõik valijad. Piisab, kui kohal on näiteks juhatuse liikmed, kandidaadid ja veel täiskogu liikmeid, et nende hulgast oleks võimalik valida vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon (KS § 220 lg 1). Komisjon pitseerib valimiskasti, mis avatakse pärast hääletamise lõppemist. Kui kandidaatide nimed on ette loetud ja tehtud teavaks nõukogu otsus selle kohta, mitu häält on igal valijal, kuulutab koosoleku juhataja (kelleks EELK Põhikirja § 52 kohaselt on koguduse õpetaja) välja vaheaja, teatades hääletamise lõppemise ning koosoleku jätkumise aja (KS § 220 lg 3; § 222 lg 1). Toomkoguduse 2021.a valimiste puhul lõpeb hääletamine 30. mail kell 11 ning koosolek jätkub pärast kolmainupüha missat kirikus.

Kuna valimised kestavad 8 päeva, on valimiskomisjoni poole pöördudes võimalik paluda kodus hääletamise võimalust (KS § 220 lg 5).

Täiskogu liige saab valimiskomisjonilt või juhatuse poolt volitatud isikult valimissedeli, millel ta märgistab ristiga lahtrid nende viie kandidaadi nime juures, keda ta soovib valida, ning laseb sedeli valimiskasti (KS § 222 lg 1; § 223 lg 2 ja 3). Rikutud sedeli tagastab valija komisjonile ning saab vastu uue (KS § 222 lg 2).

Valimistulemuste kindlakstegemine

Kui valimiskomisjon on hääletamise lõppedes hääled kokku lugenud, reastab komisjon kandidaadite nimed nendele antud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanust. Toomkoguduses osutuvad valituiks 20 kõige enam hääli saanud kandidaati, 4 jäävad asenduliikmeteks. Kui kandidaadid saavad hääli võrdselt, on eespool ealt vanem. (KS § 225 lg 1) Ametissevalitud nõukogu volitused algavad sellest hetkest, mil valimiskomisjon on järgmisel pühapäeval jätkuval täiskogu koosolekul valimistulemused teatavaks teinud. (KS § 226 lg 2)

Toomkoguduse uus nõukogu koguneb oma esimesele koosolekule 30. mail pärast täiskogu koosoleku lõppu, et valida kogudusele juhatuse esimees ja aseesimees, juhatuse valitavad liikmed (koguduse õpetaja ning abiõpetaja on juhatuse liikmed aemti poolest, KS § 240 lg 2), revisjonikomisjon ning sinodisaadikud (KS §§ 242, 247-248).

Toomkoguduse nõukogusse valitakse

– 20 valitavat liiget,
– lisaks 4 asendusliiget
-Igal täiskogu liikmel on 5 häält

Nõukogu liikme kandidaate saavad üles seada

– koguduse nõukogu ja juhatus
– koguduse õpetaja
– 5-10 täiskogu liiget üheskoos

Üks täiskogu liige võib alla kirjutada kõige rohkem kolmele ülesseadmiskirjale

Nõukogu liikme kandidaadi ülesseadmiskirja planke saab koguduse sekretäri käest nii paberil kui elektroonilisel kujul

Juhatus registreerib ülesseatud kandidaadid hiljemalt 9. mail

Nõukogu valimised toimuvad 23.-30. maini

Joel Siim,
abiõpetaja

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Teisipäev, 27. aprill 2021

Teisipäev, aprill 27th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Saksa Lunastaja koguduse õpetaja MATTHIAS BURGHARDT on palveketi lüliks tõlkinud usumärter DIETRICH BONHOEFFERI palveluuletuse raamatust

„Widerstand und Ergebung“:

KES MA OLEN?

Kes ma olen? Nad ütlevad mulle sageli, et astun oma kongist välja, rahulik ja rõõmsameelne ja kindel, nagu mõisnik oma lossist.

Kes ma olen? Nad ütlevad mulle sageli, et räägin oma valvuritega vabalt ja sõbralikult ja selgelt, nagu oleks mul siin meelevald käskida.

Kes ma olen? Nad ütlevad mulle ka, et kannan ebaõnne päevi rahumeelselt ja võidukalt naeratades nagu keegi, kes on võiduga harjunud.

Kas ma olen tõesti see, mida teised minu kohta ütlevad? Või olen ma just see, mida tean enda kohta? Rahutu, igatsev, haige nagu lind puuris, võitlen eluhinge pärast, nagu oleks keegi mu kõri kinni pigistamas, näljane värvide, lillede, lindude järele, janus heade sõnade, inimeste läheduse järele, värisedes vihast ebaõigluse ja väikseima solvangu pärast, väsinud suurte asjade ootamisest, igatsedes sõprade järele, kes on lõputus kauguses, väsinud ja tühi palvete, mõtete, loomise jaoks, väsinud ja valmis kõigega hüvasti jätma?

Kes ma olen? Kas see või teine? Või täna see ja homme teine? Kas ma olen mõlemat korraga? Silmakirjalik inimeste ees ja enda ees põlastusväärne, kaeblik, nõrk? Või on see, mis minus jääb, nagu lüüa saanud sõjavägi, mis põgeneb korratult, kuigi võit on juba käes?

Kes ma olen? Üksildased küsimused mõnitavad mind. Kes ma iganes olen? Sina tead mind, mina olen Sinu oma, oh Jumal!

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Esmaspäev, 26. aprill 2021

Esmaspäev, aprill 26th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja GUSTAV PIIR:

„Issand, kõik mu igatsus on Sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest. Mu süda peksleb väga, mu ramm on mu hüljanud ja mu silma selgustki ei ole mul enam. Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel! Tõtta mulle appi, Issand, Sa mu pääste!“ (Ps 38:10–11, 22–23).

Kõigeväeline, igavene Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Sina andsid oma Poja ja lasksid Teda valu ja kannatust tunda. Aga ka Tema läbi oled Sina meile oma Püha Vaimu läbi tuge ning rahu andnud, et meie ei peaks meelt heitma. Sa tunned meie südamete koormaid. Sa näed suuri ja väikeseid kive meie elu teel. Sa tead, missugust vaeva ning valu pikaajaline haigus ja surm meile valmistab.

Ole lähedal kõigile, kes vaevatud, koormatud ning väsinud. Anna arstidele ja kõigile, kes haigete eest hoolt kannavad, oma jõudu. Sina annad oma tuge meile kõigile, kes Sinu peale loodavad. Ära jäta meid üksindusse. Oma lootuse paneme Sinu peale, kui palume, et sündigu Sinu tahtmine, kes Sa oma Poja ja Püha Vaimuga elad ja valitsed nüüd ja igavesti. Aamen.

SÕNAJUMALATEENISTUS Ülestõusmisaja 4. pühapäev. Jubilate. Jumala rahva koduigatsus

Pühapäev, aprill 25th, 2021

Sõnajumalateenistuse jälgimine interneti teel otse on tehnilise rikke tõttu häiritud.

Palume jumalateenistusel osalejaid interneti teel ja kaasa teenijaid jälgida sõnajumalateenistuse salvestust Toomkoguduse kodulehel. Vabandame!

Ülestõusmisaja 4. pühapäev

Jubilate – hõisake

Juhtsalm

„Kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu.“2.Kr 2:17

Pühakirja lugemised:

5. Moosese 30:19–20 Vali nüüd elu, et võiksite elada

Heebrealastele 11:2, 13–19  Iisak sai ettetähenduseks surnuist  ülestõusmisest

Johannese 14:1–7 Jeesus julgustab jüngreid

LAULUD

Alguslaul                      290          Au Jumalale, kiitus ka
Päevalaul                    284           Sa Jeesus oled elutee 
Jutluselaul                   110  1-4  Mu päästja võidu saanud
Palvelaul                      318          Jumal mu süda igatseb sind
Lõpulaul                      291           Ei laulmast iial lakka

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, kantor Veljo Reier.

Kui midagi on südamel, siis võtke julgelt ühendus e-maili tallinna.toom@eelk.ee teel või helistage kantseleisse telefonil: 6444 140. Kohtumised saab kokku leppida, kirja, telefoni teel ja ka distantsi hoides silmast silma. Ärgu jäägu mure kripeldama ega küsimus vastuseta.

Toomkirik on avatud palvetajatele  T – P kl 10.00 -16.00.
Vajadusel ja kokkuleppel saab õpetaja jagada eraldi  armulauda.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Pühapäev, 25. aprill 2021

Pühapäev, aprill 25th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Tallinna praost ja Jaani kiriku õpetaja JAAN TAMMALU:

„Täna kutsun ma kõik need väed enda ja kurjusevaimude vahele, iga õela ja armutu jõu vastu, kes võiks ohustada minu hinge ja ihu, valeprohvetite manamise vastu, paganluse süngete seaduste vastu, nõidade loitsimise vastu, iga teadmise vastu, mis laastab inimese hinge ja keha.

“Tervendavat püha päeva, hea lugeja ja koos paljudega palvetaja! Oleme jõudnud aega, milles on kostnud rõõmusõnumid sellest, et üks uus haigus on taandumas ja peagi avanevad pühakodade uksed jumalateenistusteks, ühispalveks ja armulauaks, mis on olnud läbi aegade tervenemise allikas. Loodan väga, et paljud pole loobunud, käega löönud, hirmunud, üksijäetusest nii kurvaks muutunud, et nad ei lähe ka siis, kui lubatakse. Loodan nii väga, et me pole unustanud, milline tervendav mõju on heal sõnal, embusel, kallistusel, armastaval puudutusel.

Täna asetan su ette vanad keldi palved, mille on tõlkinud raamatusse „Keldi palvemeel“ Maret Kaik. Selles raamatus on peatükk, mis kõneleb sellest, kuidas keldi kristlased mõtlesid haigustest ja võimalusest neist terveneda. Võtsin sealt palveid ja lisasin omalt poolt mõne palverea:

„Seda palvet ma palun Lunastaja, armulise Kristuse nimel, kes ravis terveks iga valusa-verise haava,
mis tegi piina kas noorele või vanale;
Ta avas pimedate silmad, Ta pani halvatud kõndima,
Ta päästis valla tummade keelepaelad,
Ta äratas surnudki ellu.
Ta peatas metsikult purskava vere,
Ta võttis silmast välja terava okka.


Sina, oh Kristus, Sa Maarja lahke Poeg,
kes Sa paned puudeski mahlad voolama,
vala Sina armu viljatutele luudele-liikmetele,
näita Sina valgust tuhmunud silmadesse.


Võia Sina kastet kangete kontide peale,
pane Sina salvi valgusesärata silmadesse,
juhi Sina mu hing märtrite elupaika,
kanna Sina mu jalad pühade meeste kotta.
Aita mind, Üks Kolmes, Kolm Ühes, halasta mu peale,
aita mind, ma anun – sest ma olen otsekui merehädaline keset tohutut merd.

“Issand, me isand, tervenda meid,
tee terveks meie hinged,
võta neist hirm ja ükskõiksus ja täida neid armastusega.
Kingi meile leidlikku meelt, kuidas tervendada teisi heade, tunnustavate sõnadega, puudutustega, milles on armastust.
Õpeta andeks paluma, kui taipame, et oleme jätnud midagi olulist tegemata või teinud, öelnud haigekstegevat.

Nii, nagu Sina muudad praegu valguse, soojuse ja vihmaga imeliseks loodust meie ümber, aita meil muuta suhteid, panna õitsema, ilusaid vilju kandma inimeste hingi. Aita meid, et me ei oleks kui ärahirmutatud loomad oma urgudes. Too meisse rõõmu ja rahu, lootust ja armastust. Seda palume Jeesuse nimel, aamen.

77

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Laupäev, 24. aprill 2021

Laupäev, aprill 24th, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon SAIMA SELLAK-MARTINSON:

„Sina, Issand, ära keela mulle oma halastust; sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati!“ (Ps 40:12).

Püha, kõigeväeline Jumal! Me täname Sind selle suure armu eest, mida Sa meile igal päeval osutad: tänu Sulle, et Sa oled kindla saatjana meie kõrval, meid julgustad, toetad ja kõigist raskustest läbi kannad.

Me kummardame Sinu ette ja palume: õnnista meie kirikut, aita igal koguduseliikmel Sulle truuks jääda ja kogu oma eluga kuulutada usku Sinusse.

Juhi meid, et oskaksime üksteisega alati rahu ja armastuse keeles suhelda; kaota riid ja vaen riikide ja rahvaste vahel, et tekkinud pinged ja konfliktid võiksid laheneda rahumeeles. Anna meile üksmeelt ja vastastikust mõistmist, õpeta meid üheskoos õigesti tegutsema, et viiruse levikust tingitud keeruline olukord kontrolli alla saaks ja igapäevaelu tavapärasesse rütmi naaseks.

Ole kõigi kannatajate ligi: toeta eluraskustes väsinuid, kurbi, haigeid ja õnnetuid, anna jõudu alati Sinu peale loota ja Sinule toetuda. Halasta meie peale ja saada meid igal päeval oma armuga, kuni kord Sinu aujärje ette jõuame. Sinule kuulub meie kiitus ja tänu igavesti. Aamen.

Keskpäeva PALVUS reedel, 23. aprillil kell 12:00

Reede, aprill 23rd, 2021

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Reede, 23. aprill 2021

Reede, aprill 23rd, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

„Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust“ (Ps 23:1). Issand Jeesus Kristus, Sina oled meie karjane ja juht. Juhi meid tänaselgi päevateel, et kõik, mida ette võtame, oleks kantud ikka usust ja armastusest ning aitaks ehitada Sinu taevast kuningriiki siin maa peal.

Jumal, me täname, et Sa oled andnud leevendust pandeemiale meie maal ja kogu maailmas ning jätkuvalt toetad ja õnnistad kõiki neid, kes teevad tööd viiruse ja haiguse ohjeldamiseks. Vii Sina, Issand, meid läbi sellest mureorust haljale aasale ja hingamisveele juhata meid. Sinu arm ja rahu olgu kõikide nende üle, keda oled Sa kutsunud igaviku rahuradadele, ning troost ja lohutus olgu kõikide nende üle, kes on pidanud hüvasti jätma oma armsatega.

Niisamuti palume tänasel veteranipäeval, Issand, Sind: olgu Sinu taevane valgus kõikide nende üle, kes on pidanud jätma oma elu võitluses kurjusega või kes on valusasti kannatama pidanud võitluses saadud vigastuste pärast.

Sina, Issand, oled meie kõikide karjane ja hoidja! „Käi mu ees, mu karjane, küll siis astun järele!“ (KLPR 317 1).Aamen.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Neljapäev, 22. aprill 2021

Neljapäev, aprill 22nd, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK Nõmme Rahu koguduse diakon MAREK ALVEUS:

Kirikukalendris tänaseks päevaks antud salmis ütleb Jeesus: „Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind“ (Jh 10:14).

Hea Jumal, me täname Sind, et Sina oma suurest armastusest – mõnes mõttes inimmõistusele püüdmatult suurest armastusest – oled meile andnud oma Poja Jeesuse Kristuse, meie hea karjase. Me täname Sind nende heade uudiste eest, et peagi saame kogudustena Eestimaa kirikutes taas kokku tulla, et palvetada meie maa ja ristirahva eest.

Hea Jumal, palun hoia ja kaitse kõiki meid! Palun ole oma erilise õnnistusega nende juures, kellel on raske ja kellel on mure.

Hea Taevane Isa, saada praeguses pandeemiaajas oma tarkust meie riigi juhtidele, et nad teeksid õigeid otsuseid, ja anna meile mõistmist ning kannatlikku meelt ja oskust näha pikemat perspektiivi kui vaid nüüd ja kohe.

Saada jõudu, kannatlikkust ja pikka meelt kõigile meditsiinitöötajatele, et nad jaksaksid veel. Nõndasamuti anna jõudu ja jaksu kõigile õppijatele, kel eksamid ees, et kogutud teadmisi vääriliselt näidata ja oma haridusteel edasi liikuda.

Me täname Sind võimaluse eest käia ristirajal ja järgida Sinu õpetust, mis on teejuht ka sünges ja segadusse ajavas ajas.

Me oleme valguse lapsed ja palume tarkust seda teed iga päev järjest parematena käia. Aamen.