Archive for aprill 2nd, 2021

Suure Reede liturgiline JUMALATEENISTUS 2. aprillil kell 11

Reede, aprill 2nd, 2021

Suure Reede liturgiline JUMALATEENISTUS.

Jumala Tall

orel – Karl Hoyer “Christi Kreuzweg” / “Kristuse ristitee”

Laulud:
Koguduselaul 78 1-3 – Sa vägev valumees
Koguduselaul 81 – Üks süütu Tall
Koguduselaul 72 – Laulukeelil kuulutame

Pühakirja lugemised:
Js 53
Hb 10:12-20
Mt 27:33-54

Õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu, kantor Veljo Reier

PIISOPPIDE LÄKITUS SUUREL REEDEL, 2. APRILLIL 2021

Reede, aprill 2nd, 2021

PIISKOPPIDE LÄKITUS

suurel reedel, 2. aprillil 2021

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Armu ja rahu Jumalalt Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt, meie Päästjalt!

Täna on suur reede ja läheme vaimus Jeruusalemma, käime koos Kristusega kannatusteed. Olen seda teekonda Jeruusalemmas käinud ja küsinud endalt, kellena mina seda teed käin. Kas ma olen risti kandja, kas annan Jeesusele rätiku, et nägu pühkida, kas olen segaduses kõrvaltvaataja, kes ei saa aru, mis toimub, või kas ma pole viimaks üks nendest, kes viivad karistust täide?

Kui inimene sureb, siis küsitakse sageli, kes on selles süüdi. Kui inimene sureb koroonahaigusse, siis on tegu tänase päeva surmapõhjusega ja me küsime, kelle käest ta sai nakkuse. Kes on süüdi? Kui aga inimene sureb vägivaldset surma, siis otsitakse tingimata süüdlast. Täna, Kristuse surmapäeval küsime, kes on Kristuse surmas süüdi. Ristilööjad viisid täide ülemkohtu otsuse, mida juudid sellel ajal ei saanud otsustada: kurjategija väärib surma, ise on süüdi. Tegelikult ei ole Uue Testamendi lugu Jeesuse kannatusest ja surmast lihtne.

Jeesuse ametlikult surma mõistnud Pontius Pilaatus ütles, et ta ei leia Jeesusel mingit süüd. Seda kinnitas ka Kristuse ristist paremal pool rippuv kurjategija. Kui Jeesus ise polnud oma surmas süüdi, siis kes oli? Kas Pilaatus, kes andis Jeesuse juutidele risti lüüa? Jeesus ütleb Pilaatusele Jh 19:11: Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülaltSeepärast on suurem patt sellel, kes minu on andnud sinu kätte. Seega vabastab Jeesus Pilaatuse vastutusest. Jeesuse andsid suurkohtu ette juudid. Kas süüdi on juudid? Juutide vaenamise üheks põhjuseks on olnud see, et nemad tapsid Õnnistegija. Jeesus ütleb Lk 23:34: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad! Kui juudid tegid seda teadmatult, kes siis on süüdi? Juudid poleks Jeesust kätte saanud ilma äraandja, Jeesuse enda jüngri Juudata. Kas oli Juudas Jeesuse surmas süüdi? Lk 22:3 selgitab: saatan oli läinud Juuda sisse. Kas võime siis öelda, et Jeesuse surmas oli süüdi saatan? Ei ole nii lihtne. Paulus ütleb Rm 5:12: Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.

Kui küsime, miks lubas Jumal patu ja saatana paradiisiaeda, siis peame tõdema, et inimene, kelle Jumal loomistöö kroonina kuuendal päeval lõi ja kellele andis ülesande loodud maailma harida ja hoida, keda Jumal armastab, on eksinud ja kannab kogu vastutust patu eest. See, et ahvatlejaks oli madu või saatan, ei oma tähtsust. Patt on tulnud maailma inimese kaudu. Jeesuse surmas on süüdi inimene. Ja kuna me kõik oleme Aadama ja Eeva järeltulijad, siis oleme kõik ka Jeesuse surmas süüdi. Õndsaks saame üksnes armu läbi, kui usume ja paneme kogu oma lootuse Jumalale. Tõde on, et Jumal, kes on igavene, armastab meid ka meie süüs. Igas olukorras elame Jumala silma all.

Armsad õed ja vennad! Palvetagem oma kiriku ja rahva pärast. Palvetagem sellel suurel nädalal, kui paljud inimesed ei saa tulla kirikusse ja on haiged või hirmus haigestumise ees. Hoidkem ennast, oma peret ja lähedasi ning palvetagem kõikide arstide eest. Usun, et pole ühtegi olukorda, mille eest me ei saa Jumalat tänada.

Peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, piiskop Joel Luhamets  

                               

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT 2. aprill 2021, Suur Reede

Reede, aprill 2nd, 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

Issand Jeesus Kristus, Sina oled andnud meie eest kõik. Sa oled andnud meie eest oma elu, et kannatuste ja ristisurma läbi avada tee taevasse kõikidele, kes Sinusse usuvad. Surmast läbi minnes purustasid Sa surma. Kannatused, alandus ja vaen aga, mida pidid tundma inimesena sellest läbi minnes, olid rõhuvad ja valusad, olid hävitavad.

Me täname Sind, et oled ohverdanud end ja oled meilegi avanud oma risti läbi võimaluse saada osa igavesest õndsusest. Kuid palume Sind ka südamest, õnnista meid alandliku meelega ja täida taevalise armastusega, et kõiges oma eluteel usaldaksime Sind.

Hoia meid tekitamast valu ja vaeva Sulle omaenese tahtmiste ja tujukusega. Iseenese esileupitamise ja püüdlustega.

Ära luba meil kunagi olla nende hulgas, kes karjusid: „Löö risti! Löö Ta risti!“ Issand, jaga meile julgust täna seisatada, vaikuses kummarduda Sinu risti ees, et paluda andeks kõik süüteod, mis teevad haiget Sulle.

Tröösti ja lohuta, Issand, Sina kõiki, kes on pingutamas võitluses haigusega, kes on hoolitsemas haigete eest, kes on otsimas lahendust kriisile.

Issand Jeesus Kristus, anna meile andeks kõik meie patud ja poolikus ning juhi oma ristist voogava valguse ning ülestõusmispüha lootuse toel tänagi käima meid taevateed. Aamen.


PIISKOPPIDE LÄKITUS SUUREL NELJAPÄEVAL 2021

Reede, aprill 2nd, 2021