Archive for märts, 2021

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Esmaspäev, 22. märts 2021

Esmaspäev, märts 22nd, 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama. Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja EHA KRAFT:

Victor Hugo on oma romaanis „Hüljatud“ kirjutanud: „Kui sa oled näinud mehe viletsust, pole sa midagi näinud, sa pead nägema naise viletsust. Kui sa oled näinud naise viletsust, pole sa ka midagi näinud, sa pead nägema lapse viletsust.

“Me palume, et täiskasvanud kõikides kriisides – peresisestest kuni globaalsete, kõiki haaravate kriisideni välja – suudaksid võtta vastutuse ja meeles pidada, et kõikide meie otsuste ja otsustamatajätmiste eest vastutavad ja maksavad lapsed. Aamen.

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse misjonär KIRSTI MALMI:

Meie Isa, kes Sa oled taevas, kuid siiski lähedal. Sind ei ole võimalik panna lukku ühegi riigi poolt. Sina ei ela ainult kirikuhoonetes, kus praegu ei lubata koguneda, vaid samahästi Lasnamäe paneelmaja üheksanda korruse korteris. Täname, et Sina ei hoia distantsi ega käi meist kaarega mööda!

Palume Sinu julgustavat ligiolu nendele, kes on leidnud oma postkastist maskipaki ja teate nakkuskoldest oma trepikojas. Kingi igasse sellisesse majja rahu, lootust, mõistlikku suhtumist ning üksteisega arvestamist. Aita meil kanda maski, kuid samas hoida silmad ja südamed avatud, et märgata Sind oma ligimeste silmades.

Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka Tallinnas. Aamen

EELK Püha Vaimu koguduse Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse preester TUOMAS MÄKIPÄÄ:

„Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud!“ (Mt 23:37).

Armas Issand, Sina igatsed koguda oma lapsi, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla. Luba, et võtaksime kuulda Sinu üleskutset olla koos Sinu armastuse ja Vaimu varju all nii, et teeniksime oma ligimest, nagu Sina meid oled teeninud. Too paranemist meie ihule ja mõtetele, et ülestõusmispühaks valmistudes oleksime kord Sinu loodud uudsevili.

Aita meil olla need, kes nende kuude jooksul, milles pandeemia mõjutab meie tegevust, rajavad oma elu usule, usaldusele, armastusele ja hoolekandele. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes kannatas meie pärast ning nüüd elab igavesti. Aamen.

SÕNAJUMALATEENISTUS osalemiseks interneti vahendusel. Paastuaja 5. pühapäev. Judica

Pühapäev, märts 21st, 2021

Kannatuse pühapäev

JUDICA

Päeva juhtsalm

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!“ Matteuse 20:28

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul      73   1-4   Minu süda, ärka nüüd
Päevalaul      75           Oh nuta oma häda
Jutluselaul     76           Päästja risti juurde ma
Palvelaul       71            Kõik tulge minu juurde nüüd
Lõpulaul         73  7-8     Minu Jeesus, minu õnn

Kirjakohad:

Jesaja 29:13–16  Iisraeli pimedus ja silmakirjalikkus.

1. Peetruse 2:4–10  Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, on saanud nurgakiviks.

Markuse 12:1–12  Tähendamissõna viinamäe rentnikest.

Teenivad:

Õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu, kantor Veljo Reier.

Igal pühapäeval toimub internetis jumalateenistuse ülekanne kell 11.00. Seda saab vaadata koguduse kodulehel http://toomkirik.ee/ või Facebooki lehe kaudu   https://www.facebook.com/toomkogudus.

See on hea võimalus osa saada Jumala sõnast ja palvetada üheskoos eestpalveid.

Avalikku jumalateenistust kirikus ei toimu.

Kui midagi on südamel, siis võtke julgelt ühendus e-maili tallinna.toom@eelk.ee teel või helistage kantseleisse telefonil: 6444 140. Kohtumised saab kokku leppida, kirja, telefoni teel ja ka distantsi hoides silmast silma. Ärgu jäägu mure kripeldama ega küsimus vastuseta.

Toomkirik on avatud palvetajatele  T – P kl 10.00 -16.00.
Vajadusel ja kokkuleppel saab õpetaja jagada eraldi  armulauda.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Pühapäev, 21. märts 2021

Pühapäev, märts 21st, 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja EVE KRUUS:

„Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa.“(Ps 121:1–2)

Issand Jumal, meie Taevane Isa, tänu Sulle Sinu armu eest, mis pole lõppenud, armu eest, mis on igal päeval uus, ja on ülirohke ka praegustel rasketel ja keerulistel aegadel. Kingi meile kõigile tarkust rohkem kasutada võimalusi, mis on säilinud ka praegusel raskel ajal, toita oma usku pühakirja lugemise, ühise ja individuaalse palve ja pihi ning individuaalselt armulauasakramendi vastuvõtmise kaudu.

Me palume Sinu kätesse kõik, kes on väsinud, sattunud segadusse ja on hirmul ning vajavad väga lootuse sõnumit – sõnumit valguse võidust pimeduse üle, headuse võidust kurjuse üle, armastuse võidust meeleheite üle, elu võidust surma üle.

Aita neil tõsta oma pilgud Sinu poole ja ava nende kõrvad ja südamed rõõmusõnumile rahust ja elust, mis iial otsa ei lõpe. Me palume Sinu kätesse need, kes praegu haigustega võitlevad. Kergenda nende kannatusi ja kingi paranemist. Lase rahu ja igavese elu lootusega astuda üle surma piiri neil, kelle elutee siin on lõppemas. Kingi rahu ja lohutust neile, kes on kaotanud mõne oma armsa ja kelle südamed on täis valu. Ole nende kõrval, kes on jäänud üksi, nende kõrval, kes on kaotanud elurõõmu ja peavad läbi minema meeleheite ööst. Kaitse haigestumise eest, kingi tarkust ning jõudu arstidele, meditsiinipersonalile, vabatahtlikele abilistele, kõigile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad. Aita neil koormusele vastu pidada. Issand, aita leida uusi võimalusi neil, kes on kaotanud oma töö.

Kingi firmade ja ettevõtete juhtidele tarkust leida sobivaid võimalusi ja teha õigeid otsuseid. Hoia lapsi ja noori, kes kodus, eemal sõpradest, peavad koolitarkusi omandama. Kingi tarka kannatlikkust vanematele ja õpetajatele, et nad suudaksid lastele toeks olla.

Armuline ja halastav Issand, kes Sa oled meie pattude pärast kannatanud ja ristil surnud, anna meile andeks ja halasta patusele maailmale. Aita leida õiged lahendused keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas. Anna kõigile otsustajatele kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks.

Kingi, Issand, kõigile oma rahu, mis on ülem kui meie mõistus – meelerahu, mis tuleb usust Sinusse. Kingi tarkust teha seda, mida meie teha saame ja mis on sellises olukorras meie kohus. Ava meie silmad ja südamed, et me suudaksime märgata seda, kui palju ilu ja headust on meie ümber ka praegusel keerulisel ajal. Aita meil tuua sellesse maailma juurde rõõmu ja headust.

Halastav ja armuline Jumal, meie Looja: kui me elame, siis me elame Sinule, kui me sureme, siis me sureme Sinule. Kas me siis elame või sureme – me oleme Sinu päralt. Sündigu Sinu tahtmine. Aamen.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Laupäev, 20. märts 2021

Laupäev, märts 20th, 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon SAIMA SELLAK-MARTINSON:

„Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu“ (Õp 16:9).

Püha Jumal, Sina näed ja tunned meid, Sinule on teada kõik meie rõõmud ja mured, meie soovid ja vajadused.

Me täname Sind selle eest, et Sa oled meid siiani kandnud ja aidanud. Palun anna meile jätkuvalt oskust ja jõudu kõiges Sinule loota ning igal ajal oma elus Sind usaldada. Vaata oma armuga kõigi peale, kes vajavad Sinu abi: ole haigete, kurbade ja üksildastega, toeta neid, kes on hirmul, keerulisest olukorrast tüdinenud ja elust väsinud. Juhi ise meie samme ja anna mõistlikku meelt alati vastu võtta Sinule meelepäraseid otsuseid. Luba meil praegustest raskustest läbi tulla tugevamate, ühtehoidvamate ja rohkem üksteisega arvestavatena.
Aita meil mõista Sinu armastuse suurust ja ära lase meil iial unustada, et Sina oled lubanud olla meie juures iga päev ajastu lõpuni.

Sinule olgu tänu ja kiitus igavesti!

Aamen.

Keskpäeva PALVUS. Reede, 19. märts

Reede, märts 19th, 2021

Õpetaja Joel Siim, diakon René Paats

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Reede, 19. märts

Reede, märts 19th, 2021

Reede, 19. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama. Ühispalves on jõud!

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

Armuline Jumal, psalmisti läbi julgustad Sina täna meid:

Õnnis on inimene, kelle tugevus on Sinus,

kelle mõttes on pühad teekonnad.

Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;

ka varajane vihm katab neid õnnistusega.

(Ps 84:6–7)

Issand, õnnista tänast päevateed ja juhi minugi ellu Igavese Elu veed. Et selles nutuorus, kus oleme, võiks olla südames mul kõiki kolme: usku, lootust ja armastust.

Kasvata mind, et usk virguks mu sees, et lootus toetuks Sulle ja et armastuses teeksin kõike.

Aamen.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT. Neljapäev, 18. märts

Neljapäev, märts 18th, 2021

Neljapäev, 18. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Nõmme Rahu koguduse diakon MAREK ALVEUS:

Hea Taevane Isa, Palume Sinu hoidmist, halastust ja armastust meile kõigile!

Hoia palun oma kaitsev käsi meie maa ja rahva kohal.

Õnnista ja hoia kõiki sellel raskel ajal. Ajal, mil paljud on haiged, ajal, kus nii mõnigi on kaotanud töö, ajal, kus igatseme tavapärast argisaginat ega saa koguneda oma kallite ja lähedastega.

Just praegusel ajal me vajame eriliselt Sinu Sõna ja ligiolu ning teadmist, et „Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga; Su karjasekepp ja Su sau, need trööstivad mind“ (Ps 23:4).

Aamen.

Keskpäeva PALVUS kolmapäev, 17 märts

Kolmapäev, märts 17th, 2021

Kolmapäeval, 17. märtsil kell 12:00

Õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Kolmapäev, 17. märts

Kolmapäev, märts 17th, 2021

Kolmapäev, 17. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja JOEL SIIM: Issand, me oleme väsinud:

– iga päev lõputuna korduvatest halbadest uudistest ja kasvavatest numbritest;- selle ootamisest, millal läheb veel hullemaks;

– sellest, et oleme ära lõigatud koguduse osadusest;

– elamisest hirmus, ega ometi mina …Issand, me palume Sind:

– anna meile kuulda häid uudiseid;- luba leevendust keerulistele aegadele;

– lase meid taas kirikusse kokku tulla ühe kogudusena Sõna ja sakramendi juurde;

– luba, et keegi meist enam ei nakatuks.Issand, me täname Sind:

– et Sa oled andnud selle imeliku aja, et võtaksime kiiruse maha ning märkaksime olulist;

– et Sa oled lubanud olla leidlik selles, kuidas Sind teenida piirangute keskel;

– et Sa oled haigetel lubanud saada terveks;- et Sa tahad võtta igavikku lahkunud oma käte varju.

Issand, Sina oled meie Looja, Lunastaja ning Pühitseja. Me anname ennast, oma lähedasi, Sinu kiriku, meie maa ja kogu maailma Sinu hoolde.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Teisipäev, 16. märts

Teisipäev, märts 16th, 2021

Teisipäev, 16. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama. Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Saksa koguduse õpetaja MATTHIAS BURGHARDT:

„Armas taevane Isa,

ma hüüan Su poole tänasel hommikul!

Aita mul palvetada ja koguda mõtteid Su ees; juhi Sina ise mu mõtteid, 

minus on pime, aga sina lõid valguse;

ma olen üksildane, aga Sina ei jäta mind maha;

Ma olen nõrk, kuid abi mulle tuleb Sinult;

ma olen rahutu, aga Sinu juures on rahu;

minus on kibestumist, aga Sinus kannatlikkust;

ma ei mõista alati Su teid, aga Sina tunned alati minu teed.“

Ma palun Sind iseenda ja kõigi mu kallite eest.

Ma palun Sind kõigi eest, kes sel kriisiajal kardavad, kannatavad, leinavad, töötavad, muretsevad, otsuseid langetavad.

Kingi meile head nõu.

Kingi need anded, mis jäävad, kui kõik muu kaob.

Kingi meile usku, lootust ja armastust.

Kingi meile oma rahu.

Aamen.

*

(Esimene pool palvest: Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), õp Burghardti tõlkes.)

Foto: ajaleht Eesti Kirik Kätlin Liimets

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Esmaspäev, 15. märts

Esmaspäev, märts 15th, 2021

Esmaspäev, 15. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Püha Vaimu Sakariase osakoguduse õpetaja TIIU HERMAT:

„Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikusest!“ (Ps 25:16–17).

Me palume kõikide eest, kes end sel keerulisel ajal tunnevad üksinduses ja ahistuses olevat. Palume, et nad leiaksid troosti ja julgustust.

Me palume kõikide eest, kes praegu teevad oma tööd viimaste jõuvarude baasil. Palume, et nad leiaksid jõudu ja vastupidamist.

Me palume kõikide eest, kes on kibestunud, õelad, solvavad valimata kõiki. Palume, et nad leiaksid taas endas peituva rõõmu ja headuse.

Me palume kõikide eest, kes võitlevad haiguste ja nende tagajärgedega. Palume, et nad terveneksid.

Me palume kõikide eest, kes peavad praegu raskeid otsuseid vastu võtma. Palume, et nad suudaksid otsustada nii nagu vaja ja et nende otsused tooksid kasu kogu rahvale.

Me palume oma maa ja rahva, kogu maailma, kõikide inimeste pärast. Palume kõikidele Jumala armu ja ligiolekut.

SÕNAJUMALTEENISTUS osalemiseks interneti vahendusel. Paastuaja 4. pühapäev

Pühapäev, märts 14th, 2021

Laetare. Eluleib

Päeva juhtsalm

„Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.“ Jh 12:24

Pühakirja lugemised

Jesaja 55:1–3  Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde!

Ilmutuse 21:6–7  Mina annan janusele tasuta eluvee allikast

Johannese 6:48–58  Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul              323           Nüüd, ristirahvas, laula Sa
Päevalaul             224           Mu helde Karjane, oh Jeesus
Jutluselaul           360  1-4  Mu Jumal, kuis nii varjul oled
Kantslisalm         360  5      Oh aita, et ei Sinust lahku
Mälestuslaul        375    4-5  Taeva linn, taeva linn
Palvelaul              220           Jeesus Kristus, Lunastaja
Lõpulaul              389             Su kiituseks mu looja

Teenivad:

õpetaja Joel Siim, diakon René Paats,

organist Kadri Ploompuu, kantor Veljo Reier

Igal pühapäeval toimub internetis jumalateenistuse ülekanne kell 11.00. Seda saab vaadata koguduse kodulehel http://toomkirik.ee/ või Facebooki lehe kaudu   https://www.facebook.com/toomkogudus.

See on hea võimalus osa saada Jumala sõnast ja palvetada üheskoos eestpalveid.

Avalikku jumalateenistust kirikus ei toimu.

Kui midagi on südamel, siis võtke julgelt ühendus e-maili tallinna.toom@eelk.ee teel või helistage kantseleisse telefonil: 6444 140. Kohtumised saab kokku leppida, kirja, telefoni teel ja ka distantsi hoides silmast silma. Ärgu jäägu mure kripeldama ega küsimus vastuseta.

Toomkirik on avatud palvetajatele  T – P kl 10.00 -16.00.
Vajadusel ja kokkuleppel saab õpetaja jagada eraldi  armulauda.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.


TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Pühapäev, 14. märts

Pühapäev, märts 14th, 2021

Pühapäev, 14. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

Tallinna praost ja EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja JAAN TAMMSALU:

Armas Taevane Isa, täname Sind Sinu lõputu headuse eest! Toome täna palves Sinu ette kõik raskelt haiged. Eriliselt mõtleme kõige kaitsetumate COVID-19 viirusesse nakatunute peale: väikelaste, rasedate ja üksikute vanainimeste peale. Kergenda nende haiguse kulgu ja kingi kiiret paranemist!

Armas Jumal, aita kõiki, kes on pärast COVID-19 viiruse läbipõdemist saanud püsivaid tervisekahjustusi ja kelle elukvaliteet seeläbi kannatab. Sina, Issand, saad neid tervendada, palun aita!

Palvetame ka inimeste eest, kelle plaaniline ravi on pooleli jäänud. Anna kiiret võimalust selle jätkumiseks ning hoia neid seni nende seisundi halvenemise eest!

Armas Taevane Isa, palume ka nende eest, kes ootavad oma vaktsiinidoosi, tee, et nad enne seda ei haigestuks! Samuti kanname palves Su ette need, kes kannatavad vaktsineerimise kõrvaltoimete käes, ja ka need, kes on erinevail põhjusil langetanud otsuse end mitte vaktsineerida.

Õnnista arstide ja teiste meditsiinitöötajate rasket ja vastutusrikast tööd, anna neile tarkust ja jaksu praegune raske aeg vastu pidada. Laota oma kaitsvad käed üle meie kõikide ja aita meil jääda terveks!

Aga üle kõige on armastus. Issand Jumal, palun hoia meid ja meie armsaid oma armastuse hõlmas nüüd ja igavesti! Aamen.

Fotod Tallinna Jaani kiriku Facebooki lehelt.


TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Laupäev, 13. märts

Laupäev, märts 13th, 2021

Laupäev, 13. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama. Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja KAISA KIRIKAL:

Halastaja ja armuline Jumal, me täname Sind sõna eest, mis kingib meile elu ja lootust. Täname Sind, et Sa kingid meile aega ja võimalusi oma meelt parandada ja Sinu juhatust oma ellu paluda. Tuleta meile meelde ja ära lase meil unustada kõike seda, mida Sina oled oma Pojas Jeesuses Kristuses meie heaks teinud.

Sina näed ja tunned meid läbi ja läbi. Sa tead seda, kus me õnnestume, aga sedagi, kus me läbi kukume. Issand, päästa meid isekusest, kadedusest ja kibestumisest, hoia meid mõtete ja tegude eest, mis takistavad meil käia Sinu jälgedes ning oma eksimusi ja pattu tunnistada, mis halvavad meie olemist ja suhteid ka oma ligimestega. Mõtle oma halastuses meie kõigi peale ja aita meid.

Sinu kätte, Issand, usaldame oma maa ja rahva, riigivalitsejad, oma lapsed, pered ja lähedased, meie kätetöö ja tervise, rõõmu- ja murepalved, meie elu head ja vead. Olgu Sinu arm ja rahu kõigi ligi, kes Sind oma südames ja meeles kiidavad ja tänavad. Aita neil Sinule loota, kes seisavad silmitsi oma elutee raskusega ja otsivad lahendusi erinevatele muredele ja probleemidele. Ole oma lohutava Vaimuga nende ligi, kes valmistuvad siit ajast igavikku astuma.

Sinu kätte me usaldame oma teekonna ja eluaja. Kui meie maise aja lõpp kätte jõuab, siis vaata, Issand, oma halastuses meie peale ja ole meile armuline. Aita meil jõuda Sinu palge valgusesse, kus saame rõõmsa südame ja suuga igavesti kiita ja austada Sind, kes Sa elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED. Reede 12. märts

Reede, märts 12th, 2021

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVED

Reede, 12. märts 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama. Ühispalves on jõud!EELK

„Pöördu mu poole ja ole mulle armuline,sest ma olen üksildane ja vilets!Ahastused täidavad mu südame;tõmba mind välja mu kitsikustest!“(Ps 25:16–17)

Armas Jumal, ma tänan Sind, et Sa muudad minugi kitsikuse täna usus avaruseks ja ahastused rõõmudeks. Isegi kui olen üksi ja minu saatjaks on viletsus, oled Sina alati mind hoidmas! Sest Sina hoiad ja õnnistad neid, kes usus end Sinu armu hoolde usaldavad!
Palun kanna Sina oma armu kätel kõiki, kes teevad ennastohverdavalt tööd võitluses viiruse leviku vastu. Ja Issand, anna hingamist neile, keda see kuri haigus kimbutab. Sinu on kogu halastus ja armastus, Issand, luba sellest osa saada kõikidel, kelle hinge ja vaimu praegune kriis rõhub. Aga eelkõige õnnista meid julgusega astuda samme meeleparanduse teel, mille läbi võime saada lähemale Sulle. Aamen.

Teksti on koostanud Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV: