Archive for mai 8th, 2020

MISSA – ülestõusmisaja 5. pühapäev. Cantate. Emadepäev

Reede, mai 8th, 2020

Head Toomkiriku sõbrad!

Tänu Jumalale ja meie inimeste pingutustele viirusega võitlemisel, järgides eriolukorra reegleid, on olukord tasapisi paremaks minemas.

Alates sellest pühapäevast, 10. maist leevenduvad eriolukorra reeglid kiriku jumalateenistuste osas. Toomkoguduse  selle pühapäevane jumalateenistus toimub nii netikirikus ülekandena, kui avatud ustega kell 11.00.

Netikiriku link: https://youtu.be/T_bE7oyTed8

Kirikusse tulles juhendavad vajaduse korral teid kirikumehed,  palun jälgida 2+2 reeglit ja pingiread on avatud üle ühe. Toomkirikusse mahub kokku 80 inimest. Kirikus on võimalik desinfitseerida käsi.

Info leiate koguduse kodulehelt: www.toomkirik.ee

Pühapäev on Emadepäev. Pühapäeva teemaks elu taevariigi kodanikuna maailmas, nimetuseks Cantate – laulge Issandale nimest.

Juhtsalmiks on: „Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid.“ Psalm  98:1

Pühapäeva kirjakohad:

Jesaja 32:15–20  Elu Jumala rahus
Roomlastele 8:9–11 Jumal teeb ka teie surelikud ihud elavaks
Johannese 17:6–10 Nad ära tundnud, et kõik on Sinu juures

Pühapäeva laulud:

Alguslaul                  295            Issand, mu Jumal, Sind tahan
Päevalaul                  115            Oh, surmavõitja tule Sa
Jutluselaul                 305           Suur Jumal, Sa
Ettevalmistuslaul      223 1-3     Minu süda rõõmustele
Lõpulaul                    386           Jumal, Sind me kiidame

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, peapiiskop emeeritus Andres Põder ja õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu, kantor Veljo Reier.

Jumalateenistus on armulauaga. Täpsemalt kuidas see antud eriolukorras toimub, tutvustatakse kohapeal.

Kirik on igapäevaselt palvetajate jaoks lahti oma tavalistel aegadel, teisipäevast pühapäevani, kell 10.00 – 16.00.

Küsimuste puhul, palun helistage kantseleisse või kirjutada koguduse e-mailile.

Olge hoitud, püsige terved ning olge ustavad palves meie maa ja rahva eest!

Arho Tuhkru
koguduse õpetaja

mobiil 52 81 943
telefon 64 44 140
tallinna.toom@eelk.ee
www.toomkirik.ee

Toomkoguduse jumalateenistusel on võimalik osaleda kodulehe kaudu. Seni on olnud väga piiratud veebijumalateenistustel korjanduse läbiviimine. Samas on praegusel keerulisel ajal iga annetus suureks abiks koguduse ellujäämiseks. Nüüdsest on loodud annetamise võimalus nende jaoks, kes ei pea suureks vaevaks Google Play’st või App Store’st vastava “mTasku” rakenduse alla laadimist. Sama rakendust kasutatakse Selveri ja Tallinna Kaubamaja ekspresskassades ja see on spetsiaalselt nende ja LHV Pangaga koostöös EELK koguduste jaoks kohandatud ning on usaldusväärne.

Tänukellad helisesid Toomkirikus

Reede, mai 8th, 2020

Täna helisesid Tallinna Piiskopliku Toomkiriku kellad tänuks ja kiituseks, et pühapäeval saame hakata naasma samm-sammult tavalise jumalateenistusliku elu juurde.

Üle mitme nädala on sellel pühapäeval kirikus  taas missa. Armulauaga teenistusel teenib peapiiskop Urmas Viilma, peapiiskop emeeritus Andres Põder ja õpetaja Arho Tuhkru.

Organistiks on Kadri Ploompuu ja kantoriks Veljo Reier.

Kirikusse tulles, palun jälgida 2+2 reeglit ja pingiread on avatud üle ühe. Kirikus on võimalik desinfitseerida käsi.

Jumalateenistust saab jälgida internetis. Avamiseks palun kasutage linki: https://youtu.be/T_bE7oyTed8

Taaskohtumiseni pühapäeval!

EELK Konsistooriumi korraldused seoses eriolukorra meetmete leevendamisega

Reede, mai 8th, 2020

Heaks kiidetud EELK Konsistooriumi e-hääletusel 6. mail 2020

 1. Võtta teadmiseks, et seoses korralduse „Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine“ vastuvõtmisega Vabariigi Valitsuse poolt 05.05.2020, leevendati eriolukorra meetmeid ka EELK kogudustele.
 2. Toetudes leevenenud tingimustele, taastada alates 10. maist 2020 EELK kogudustes tavapärane jumalateenistuslik elu, sealhulgas ametitalituste läbiviimine ja muud kiriku põhikirjalised tegevused, mis eriolukorra kehtestamise algusest olid avalike kogunemistena keelatud.
 3. Jumalateenistusliku elu edasisel korraldamisel arvestada kehtima jäetud liikumisvabaduse piiranguid, so 2+2 reeglit ja desinfitseerimisvahendite olemasolu nõuet. See tähendab, et:
 • kirikusse ja teistesse koguduse siseruumidesse on sisse- ja väljapääsude lähedale nähtavale ja hästi ligipääsetavale kohale paigutatud desinfitseerimisvahendid;
 • üldkasutatavad pinnad ja esemed (pingid, lauluraamatud, jne) tuleb enne iga jumalateenistust või talitust desinfitseerida;
 • jumalateenistuse, ametitalituse ja muu sündmuse ajal tuleb järgida 2+2 reeglit, see tähendab, et kirikus või teistes koguduse siseruumides võib liikuda üksi või koos kaks inimest, hoides ülejäänud ruumis viibijate ja liikujatega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad;
 • 2+2 reegel kehtib ka vaimulike, muusikute ja teiste jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikute kohta;
 • 2+2 reeglit ei pea järgima sama perekonna liikmed ja olukorras, kui seda ei ole ajutiselt ja lühiajaliselt võimalik mõistlikult järgida (nt armulaua jagamine, ristimine, käte õnnistamiseks peale panemine, jne);
 • kirikus ja teistes koguduse siseruumides ei või samaaegselt viibida rohkem inimesi, kui võimaldab ruumi põrandapinna suurus (4 m2/inimese kohta).
 • soovitav on suurte kirikute puhul lähtuda ruumi põrandapinna asemel pingistiku pinna suurusest;
 • kirikus või teistes koguduse siseruumides tuleb nähtavale kohale sissepääsu juurde paigutada info maksimaalse lubatud inimeste arvuga (vajadusel iste- ja seisukohtade arv eraldi) ja takistada arvu täitumisel uute inimeste sisenemine;
 • armulauariistad ja armulaua pühitseja ja jagaja käed tuleb eelnevalt desinfitseerida;
 • armulaua jagamine tuleb viia läbi oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega, või jagades armulauda ühel kujul (una specie), oblaati inimesele käele või otse keelele asetades;
 • armulauale tulijatele tuleb luua enne armulaua vastuvõtmist ja oblaadi käega puudutamist võimalus käte desinfitseerimiseks;
 • kõik talitused tuleb korraldada ja läbi viia nõnda, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele.

4. Informeerida koguduse liikmeid ning teisi jumalateenistustel ja talitustel osalejaid, et inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, samuti nende pereliikmed või teised nendega koos elavad inimesed, ei tohi alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni kodust lahkuda.

5. Paluda inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, mitte liikuda avalikes kohtades ega tulla ka kirikusse.

6. 10. mai 2020 jumalateenistusel teha tänupalve Jumalale koroonaviiruse taandumise ja eriolukorra meetmete järk-järgulise leevendamise eest, sealhulgas võimaluse eest naasta kirikutesse ühistele jumalateenistustele, et saada taas osa sõnast ja armulauasakramendist kodukirikus.

7. Kõikidel jumalateenistustel ja palvustel palvetada kuni eriolukorra lõpuni viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast eriolukorra meetmetega leppimiseks; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas

+Peapiiskop Urmas Viilma