EELK Konsistooriumi korraldused seoses eriolukorra meetmete leevendamisega

Heaks kiidetud EELK Konsistooriumi e-hääletusel 6. mail 2020

 1. Võtta teadmiseks, et seoses korralduse „Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine“ vastuvõtmisega Vabariigi Valitsuse poolt 05.05.2020, leevendati eriolukorra meetmeid ka EELK kogudustele.
 2. Toetudes leevenenud tingimustele, taastada alates 10. maist 2020 EELK kogudustes tavapärane jumalateenistuslik elu, sealhulgas ametitalituste läbiviimine ja muud kiriku põhikirjalised tegevused, mis eriolukorra kehtestamise algusest olid avalike kogunemistena keelatud.
 3. Jumalateenistusliku elu edasisel korraldamisel arvestada kehtima jäetud liikumisvabaduse piiranguid, so 2+2 reeglit ja desinfitseerimisvahendite olemasolu nõuet. See tähendab, et:
 • kirikusse ja teistesse koguduse siseruumidesse on sisse- ja väljapääsude lähedale nähtavale ja hästi ligipääsetavale kohale paigutatud desinfitseerimisvahendid;
 • üldkasutatavad pinnad ja esemed (pingid, lauluraamatud, jne) tuleb enne iga jumalateenistust või talitust desinfitseerida;
 • jumalateenistuse, ametitalituse ja muu sündmuse ajal tuleb järgida 2+2 reeglit, see tähendab, et kirikus või teistes koguduse siseruumides võib liikuda üksi või koos kaks inimest, hoides ülejäänud ruumis viibijate ja liikujatega püsivalt vähemalt kahemeetrist vahemaad;
 • 2+2 reegel kehtib ka vaimulike, muusikute ja teiste jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikute kohta;
 • 2+2 reeglit ei pea järgima sama perekonna liikmed ja olukorras, kui seda ei ole ajutiselt ja lühiajaliselt võimalik mõistlikult järgida (nt armulaua jagamine, ristimine, käte õnnistamiseks peale panemine, jne);
 • kirikus ja teistes koguduse siseruumides ei või samaaegselt viibida rohkem inimesi, kui võimaldab ruumi põrandapinna suurus (4 m2/inimese kohta).
 • soovitav on suurte kirikute puhul lähtuda ruumi põrandapinna asemel pingistiku pinna suurusest;
 • kirikus või teistes koguduse siseruumides tuleb nähtavale kohale sissepääsu juurde paigutada info maksimaalse lubatud inimeste arvuga (vajadusel iste- ja seisukohtade arv eraldi) ja takistada arvu täitumisel uute inimeste sisenemine;
 • armulauariistad ja armulaua pühitseja ja jagaja käed tuleb eelnevalt desinfitseerida;
 • armulaua jagamine tuleb viia läbi oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega, või jagades armulauda ühel kujul (una specie), oblaati inimesele käele või otse keelele asetades;
 • armulauale tulijatele tuleb luua enne armulaua vastuvõtmist ja oblaadi käega puudutamist võimalus käte desinfitseerimiseks;
 • kõik talitused tuleb korraldada ja läbi viia nõnda, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele.

4. Informeerida koguduse liikmeid ning teisi jumalateenistustel ja talitustel osalejaid, et inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, samuti nende pereliikmed või teised nendega koos elavad inimesed, ei tohi alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni kodust lahkuda.

5. Paluda inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, mitte liikuda avalikes kohtades ega tulla ka kirikusse.

6. 10. mai 2020 jumalateenistusel teha tänupalve Jumalale koroonaviiruse taandumise ja eriolukorra meetmete järk-järgulise leevendamise eest, sealhulgas võimaluse eest naasta kirikutesse ühistele jumalateenistustele, et saada taas osa sõnast ja armulauasakramendist kodukirikus.

7. Kõikidel jumalateenistustel ja palvustel palvetada kuni eriolukorra lõpuni viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast; paluda õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast eriolukorra meetmetega leppimiseks; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas

+Peapiiskop Urmas Viilma


Tallinna Toomkogudus 08.05.2020

Laupäev, 27 juuli 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Ines Maidre. Kavas J. S. Bach, P. Cochereau, R. Sløgedal

Pühapäev, 28 juuli 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 10. pühapäev pärast nelipüha. Ustavus Jumala andide kasutamisel. Õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu

 • 14:00 – 15:00
  MISSA Merivälja Südamekodus

Kolmapäev, 31 juuli 2024
 • 19:00 – 20:00
  Kesknädala ORELIKONTSERT - Ilze Reine (Läti). Kavas J. S. Bach, F. Mendelssohn, M. Reger, R. Dubra. Piletid 10/7 €

Laupäev, 03 august 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Liina Rahuoja. Kavas F. Mendelssohn, A. Milner, A. Pärt

Pühapäev, 04 august 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA

Laupäev, 10 august 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu

Suur kalender

Maarja kirik

Maarja kirik