Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Juhan Jürme kantaadi MEMENTO MORI ettekanne 18. märtsil

Neljapäev, märts 16th, 2023

18. märtsil toimub Tallinna toomkirikus Juhan Jürme kantaadi ”Memento mori” (1933) ettekanne, mis on pühendatud teose kirjutamise 90. ja helilooja 80. surma-aastapäevale.

Jürme hukkus Tallinna pommitamisel 25. märtsil 1943.

”Memento morit” on toomkirikus ette kantud mitmeid kordi: aastal 1984 kahel korral, samuti 1988, toomkoguduse koori, orkestri, oreli ning solistide poolt Hugo Lepnurme eestvõttel ning toomkoguduse kirikumuusiku Jaanus-Ferdinand Romandi juhatamisel.

Tegemist on eesti vaimuliku suurvormi väljapaistva näitega, mis on seni leidnud teenimatult vähe tähelepanu. Toomkogudus soovib jätkata traditsiooni selle teose ettekandjana ning seda üldsusele tutvustada.

”Memento mori” teksti autor on Artur Sommer (Soomre), kes oli Tallinna Kaarli koguduse vaimulik.

Ettekandel osalevad Tallinna toomkoguduse koor ”Laudate Dominum” (dirigent Veljo Reier), Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor (dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere) ja naiskoor (dirigent Kersti Petermann) ning Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor (dirigent Andrus Kalvet), solistid Rafael Dicenta (tenor), Aare Saal (bariton), Olari Viikholm (bass), kammerorkester (kontsertmeister Meelis Vahar), Kadri Ploompuu (orel). Juhatab Veljo Reier.

Sissepääs annetusega toomkiriku restaureerimise heaks.

Olete väga oodatud osa saama sellest erilisest sündmusest!

MISSA – paastuaja 4. pühapäev. Laetare. Eluleib. Ordinatsioonimissa

Neljapäev, märts 16th, 2023

Pühakirjalugemised:

2. Moosese 16:11–19, 31, 35 Rahvast toidetakse lindude ja mannaga

1. Peetruse 2:1–3 Elavast kivist ja pühast rahvast

Johannese 6:24–35 Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Pühapäevased laulud:

Orel: B. Marcello „Psalm 19 – Taevad jutustavad Jumala au“

Alguslaul 80 – Ühte asja ihkan üle kõige

Päeva laul 224 – Mu helde Karjane, oh Jeesus

Jutluselaul 89:1-4 – Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

Ordinatsioonilaul 240 – Meil Kristus on aluseks seatud

Riietamise ajal 130 – Oh Looja Vaim, nüüd hingesse

Korjanduslaul 220:1- – Jeesus Kristus, Lunastaja

Orel: C. Franck „Panis angelicus“

Lõpulaul 163:1-2 – Üks kindel linn ja varjupaik

Orel: B. M. Černohorský, Fuuga F-duur

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Neljapäev, märts 16th, 2023

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad latus – Külg

Jh 19:34

Üks sõdur torkas piigiga Jeesuse küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Reede, märts 10th, 2023

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad manus – Käed

Ps 119:73

Sinu käed on mind teinud ja valmistanud,

anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!

MISSA – paastuaja 3. pühapäev. Oculi. Jeesus kurjuse võimu võitja

Reede, märts 10th, 2023

Oculi. Jeesus kurjuse võimu võitja.

Päeva juhtsalm

„Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“  Luuka 9:62

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jeremija 26:12–16 Neid tõugatakse ja nad langevad

Ilmutuse 3:14–19  Läkitus Laodikeia kogudusele

Johannese 12:37–43  Juudid ei söanda Jeesusesse uskuda

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                   313           Suur ja ustav on see sõna

Päevalaul                   159           Jeesus, mõtle karja peale

Jutluselaul                 309  1-3Issand Sa tahad meid

Kantslisalm               309   4      Issand, kes ise ju loonud meid

Korjanduslaul           397           Ma südamest ja meelest

Lõpulaul                    322           Mu järel hüüab Jeesus Krist

Teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Soome-Eesti kirikuvalitsuste kohtumine algas palvusega Tallinna Toomkirikus

Neljapäev, märts 9th, 2023

Palvusel osales Soome Kirikuvalitsuse delegatsioonis peapiiskop Tapio Luoma ja Soome ELK liikmed.

Eesti – Soome kirikuvalitsuste ühisel palvusel teenisid kaasa EELK peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Joel Luhamets, Tiit Salumäe ja kirikuvalitsuse liikmed.

Palvusel teenisid Toomkoguduse õpetaja Aho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.

Palvuse järel toimus nõupidamine Konsistooriumis. Visiidi käigus külastatakse veel mitmeid kogudusi ja haridusasutusi.

Kahe riigi kirikuvalitsuste kohtumist ja ühispalvust jääb meenutama sissekanne Toomkiriku külaliste raamatusse.

MISSA – paastuaja 2. pühapäev. Reminiscere. Palve ja usk

Reede, märts 3rd, 2023

Palve ja usk

Pühakirjalugemised:

2. Kuningate 20:1–7 Hiskija haigus

1. Korintlastele 10:12–13 Kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks

Markuse 9:17–29 Jeesus tervendab langetõbise poisi

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul 67 – Su poole, Jeesus, süda sõuab

Päeva laul 327:1-2 – Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi

Jutluselaul 327:3-5 – Oh ära jäta mind! Ma õhkan mure sunnil

Mälestuslaul 174 – Õndsad on need, kes Issandas on surnud

Korjanduslaul 71 – Kõik tulge minu juurde nüüd

Lõpulaul 72 – Laulukeelil kuulutame

Teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Reede, märts 3rd, 2023

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad genua – Põlved

Lk 22:41-42

Jeesus läks eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas: «Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära! Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma!»

PIIBLITUND Toomkirikus 5. märtsil kell 12:30

Reede, märts 3rd, 2023

Piibel läbi kaheksa tunniga!
Kuidas aastasadade jooksul sündinud ja paludest erinevatest lugudest ja stiilidest koosnev Piibel saab siiski moodustada ühe terviku?
Mis on see punane niit, mis läheb läbi Piibli?
Kuidas puudutavad need vanad lood meie elu?
Kas Jumal saab kõnetada meid läbi ka nende Piibli raamatute, mis on rasked, igavad või kummalised?

Toomikiriku piiblitundides 2023. aastal otsime vastuseid neile küsimustele ja saame ülevaate kogu Piiblist.
Piiblitunnid toimuvad kord kuus (va. suvel) pühapäeviti pärast jumalateenistust kell 12.30 kiriku Vapiruumis, kevadel 5.02., 5.03., 2.04. ja 30.04.
Veebruaris alustame kohe algusest, Piibli alguslugudest ja räägime natuke ka sellest, miks üldse Piiblit lugeda – aasta lõpuks jõuame juba Ilmutuseraamatuni.
Piiblitunnid on avatud kõigile huvilistele ja neid juhib koguduse misjonär, teoloogia magister Liisa Rossi

02.03.2023 toimunud MATUSEKULTUURI SÜMPOOSION Toomkirikus

Reede, märts 3rd, 2023

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Muinsuskaitseameti koostöös on ellu kutsutud sümpoosionid, mis käsitlevad mõlemale osapoolele ühiselt olulisi teemasid. Varasematel aastatel on kõneldud kirikukelladest, vitraažidest ja kirikutekstiilidest. Selleaastane sümpoosion käsitles matuse teoloogiat, surmakultuuri, matusekombestiku ja kolumbaariumite temaatikat. Samuti räägiti meie rikkalikust kalmistute ja matmispaikade pärandist, nende kujunemisest, eripäradest kui kultuurimälu hoidjatena.

Suur tänu korraldajatele: Kadri Taelale Muinsuskaitseametist, kirikuõpetaja Erkki Juhandile ja piiskop Tiit Salumäele EELK Konsistooriumist.

Sümpoosion on järel vaadatav:

MATUSEKULTUURI SÜMPOOSION

Teisipäev, veebruar 28th, 2023

Muinsuskaitseametil ja Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on hea meel kutsuda kõiki huvilisi matusekultuuri teemalisele sümpoosionile, mis toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Toom-Kooli 6, Tallinn) neljapäeval, 2. märtsil.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Muinsuskaitseameti koostöös on ellu kutsutud sümpoosionid, mis käsitlevad mõlemale osapoolele ühiselt olulisi teemasid. Varasematel aastatel on kõneldud kirikukelladest, vitraažidest ja kirikutekstiilidest. Selleaastane sümpoosion käsitleb matuse teoloogiat, surmakultuuri, matusekombestiku ja kolumbaariumite temaatikat. Samuti räägitakse meie rikkalikust kalmistute ja matmispaikade pärandist, nende kujunemisest, eripäradest kui kultuurimälu hoidjatena.

Muinsuskaitseametil ja Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on hea meel kutsuda kõiki huvilisi matusekultuuri teemalisele sümpoosionile, mis toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Toom-Kooli 6, Tallinn) neljapäeval, 2. märtsil.

Päevakava

12.00 Avapalvus ja tervitused
12.15 Matuse teoloogia – Gustav Piir, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
12.45 Surm on edasitee – Jaan Tammsalu, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
13.15 Quo vadis, matusekultuur? – Marju Kõivupuu, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
13.45 Kirikuaedade ja kalmistute kujunemine läbi sajandite – Ilme Mäesalu, Muinsuskaitseamet
14.15 Kohvipaus
14.45 Matusebüroo tänapäev – Toomas Daum, Tallinna Matusebüroo
15.05 Haapsalu Vana kalmistu 250. Kalmistu haldaja mured ja rõõmud – Ülla Paras, Haapsalu Linnavalitsus
15.25 Tuhastusmatuse peegeldus Eesti kalmistutel – maastikuarhitekt Tiina Tuulik
15.45 Tartu Pauluse kolumbaarium – Kristjan Luhamets, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
16.05 Kolumbaariumi rajamisel kaasnevad ohud. EELK Toronto Peetri koguduse kogemustele tuginevalt – Mart Salumäe, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
16.15 Toomkiriku nekropol – seisukord ja praktilised probleemid – Arho Tuhkru ja Juhan Kilumets
16.45 Kokkuvõte päevast ja lõpupalvus

Palume registreerida hiljemalt 27. veebruariks. Registreerimislink on siin.

Sümpoosion toimub hübriidvormis Tallinna toomkirikus ja veebis. Virtuaalselt osaleda soovijad saavad enne üritust täpsustava info koos lingiga ürituse ülekandele. Sümpoosioni salvestus saab olema järelvaadatav toomkiriku kodulehel.

Täiendav info

EELK Konsistoorium
konsistoorium@eelk.ee

Kadri Tael, Muinsuskaitseamet
kadri.tael@muinsuskaitseamet.ee
FacebookTwitter

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Teisipäev, veebruar 28th, 2023

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad pedes – Jalad

Na 2:1

Vaata, juba on mägede peal

sõnumitooja jalad,

tema kuulutab rahu.

Toomkoguduse kevadine LEERIKURSUS

Teisipäev, veebruar 28th, 2023

MISSA – Paastuaja 1. pühapäev. Invocavit

Reede, veebruar 24th, 2023

Jeesus – kiusatuste võitja

Päeva juhtsalm

Selle jaoks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.” 1. Johannese 3:8b

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Moosese 3:1–7 (8–19) Aadam ja Eeva ning hea ja kurja tundmise puu
Jaakobuse 1:12–15 Kui himu on viljastunud, toob ilmale patu
Matteuse 16:21–23 Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist

Jumalateenistuse laulud

Algusprotsessioon – E. Võrk Eesti, mu kodumaa

Alguslaul               78                Sa vägev valu mees

Viiul –  H. Eller Berceuse

Päevalaul              278             Kõikumatu minu kalju

Jutluselaul            331       Valmistagem, ristirahvas

Korjanduslaul      325              Oh meile Issand Jeesus

Viiul E. Tubin Pastorale ja H. Eller Kodumaine viis

Lõpulaul               346              Su ette, Isa tulen ma

Lõpuprotsessioon –  H. Eller Allgretto

Teenivad: õpetaja  Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo, viiulil Meelis Vahar

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS

Teisipäev, veebruar 21st, 2023