Archive for juuni, 2024

KATEDRAALI SÕNUMID juuni AD 2024

Reede, juuni 28th, 2024

MISSA – Apostlite pühapäev

Kolmapäev, juuni 26th, 2024

Issanda teenistuses

Issanda teenistuses

Pühakirjalugemised:

Jesaja 66:18–19 Ma teen rahvaste keskel ühe tunnustähe
Apostlite teod 26:12–23 Apostel Paulus kõneleb oma kutsumisest ja tegevusest
Markuse 3:13–19 Jeesus valib kaksteist apostlit

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 247 – Su töö on see, oh Jeesus Krist
Päeva laul: 245:1-3 – Et ärka, Vaim
Jutluselaul: 245:4-6 – Sa väega saada oma tööle
Mälestuslaul: 147:2 – Lase, oh Issand, tal magada rahus
Korjanduslaul: 246 – Kui väsib üks
Lõpulaul: 244 – Suurest Su armust ja heldusest täna

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Gustav-Leo Kivirand.

Toomkirik on avatud E – P 9 – 17

26. juunil kell 18 ühispalvus Taizè lauludega Tallinna Toomkirikus

Esmaspäev, juuni 24th, 2024

MISSA – 5. pühapäev pärast nelipüha

Kolmapäev, juuni 19th, 2024

Pühakirjatekstid:

Iiob 35:1–8 Sa küsid: „Mis kasu mul on sellest, et ma pattu ei tee?”
Roomlastele 14:13–19 Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle
Luuka 13:1–5 Tähendamissõna viljatust viigipuust

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 266:1-4 – Ma tõstan taeva poole silma
Päeva laul: 227 – Issand, Su ees siin palves seisame
Jutluselaul: 261 – Tähtede taga
Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim
Korjanduslaul: 274 – Jeesus, Sa ainuke
Lõpulaul: 294 – Imeline Issand

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo

Toomkirik on avatud E – P 9 -17

MISSA – 4. pühapäev pärast nelipüha

Reede, juuni 14th, 2024

Kadunud ja jälle leitud

Pühalirjalugemised:

Hoosea 14:2–9   Meeleparandajaile tõotatakse armu
Efeslastele 2:1–10   Jumala elustavast armust
Matteuse 9:9–13   Jeesus kutsub jüngriks tölneri

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 200B:1-4 – Halleluuja tahan laulda

Päeva laul: 214:1-2 – Jeesus kutsub patuseid

Jutluselaul: 214:3-5 – Kadund lammast karjane

Mälestuslaul: 147:2 – Lase, oh Issand, tal magada rahus

Korjanduslaul: 327:1- – Oh ära jäta mind

Lõpulaul: 201 – Jeesus, hea Karjane

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud E – P 9 – 17

Toomkoguduse surnuaiapüha METSAKALMISTUL 16. juuni 2024 kell 14

Esmaspäev, juuni 10th, 2024

Toomkiriku kontsert – kohvik “PÄRNADE ALL” kell 12.30 – 16.00

Kolmapäev, juuni 5th, 2024

MISSA – 3. pühapäev pärast nelipüha

Kolmapäev, juuni 5th, 2024

Päeva juhtsalm Kristus ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatu, ja mina annan teile hingamise!“ Mt.11:28

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Hesekiel 33:30–33  Rahvas istub ja kuuleb Issanda sõnu, aga ei tee nende järgi

Heebrealastele 12:1–6 Jumala kasvatuse eesmärgist

Luuka 9:57–62  Jeesus seab jüngriks saada soovijad valiku ette

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul              284          Sa, Jeesus, oled elutee

Koor – Charles Gounot „Ave Maria“ Edward Elgar „ Ave Maria“

Päevalaul             203          Kõrged uksed lahti minge
Jutluselaul           263 5-7    Aga mida Jeesus tahab

Koor – Urmas Sisask „Püha“

Korjanduslaul    228           Ma tean, et õnneks tuleb mulle

Koor – Louis Vierne „ Agnus Dei“

Lõpulaul              309          Issand Sa tahad meid rahuga täita

Koor – Jean Sibelius  „Soi kunniaksi Luojan“

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo, kaastegev Päijänne koor (Soome), dirigent Jaak Luts.

Toomkirik on avatud E -P 9-17

VANALINNA PÄEVAD toomkirikus 4.-9. juunil

Pühapäev, juuni 2nd, 2024

42. Tallinna vanalinna päevade põhiprogramm kestab 7.-9. juunini, eelprogramm algab 4. juunil. Toomkirikus toimub nende päevade ajal mitmeid sündmusi, nii meie oma koguduse korraldatuid kui ka väljastpoolt tulevaid. Tulge osa saama!

Lähem info vanalinna päevade kodulehel: https://vanalinnapaevad.ee/sundmused/