Archive for aprill 16th, 2024

MISSA – ülestõusmisaja 4. pühapäev. Jubilate

Teisipäev, aprill 16th, 2024

Jumala rahva koduigatsus – “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!” 2 Kr 5:17

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Pühakirjalugemised:

5. Moosese 30:19–20 Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada
Heebrealastele 11:2, 13–19 Iisak sai ettetähenduseks surnuist ülestõusmisest
Johannese 14:1–7 Jeesus julgustab jüngreid

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 308:1-2 – Ühtlasi kiitkem
Päeva laul: 120 – Võitja, võta võidupalmid
Jutluselaul: 305 – Suur Jumal Sa
Mälestuslaul: 261 – Tähtede taga
Korjanduslaul: 355A – Ligidal on Jumal
Lõpulaul: 107 – Rõõmus kõlagu me hüüd

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

PIIBLITUND Toomkirikus 21. aprill kell 12:30

Teisipäev, aprill 16th, 2024