Archive for aprill, 2024

MISSA – ülestõusmisaja 5. pühapäev. Cantate

Neljapäev, aprill 25th, 2024

Päeva juhtsalm ” laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid.” Psalm98:1

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Jesaja 4:2-6 Jeruusalemma õnnelik tulevik
1.Johannese 3:18-24 Vaimus me tunneme ära
Johannese 15:10 – 17 Et teie rõõm saaks täielikuks

Jumalateenistuse laulud
Alguslaul 295 Issand, mu Jumal, Sind tahan
Päevalaul 115 Oh, surmavõitja tule Sa
Jutluselaul 301 1-4 Oh anna tuhat keelt Sa mulle
Kantslisalm 301 8 Mu kiitus Jumal, astu võta
Mälestuslaul 261 2-3 Tähtede taga
Korjanduslaul 296 Jeesusele, Jeesusele
Lõpulaul 386 Jumal, Sind me kiidame

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu

Piiskop OVE SANDERI introduktsioon Tallinna Piisoplikus Toomkirikus 1. mail kell 12

Kolmapäev, aprill 24th, 2024

Pühakirjalugemised:

VT lugemine: Js 30:15-21
UT lugemine: 1Kr 4:9-15
Evangeelium: Jh 14:1-14

Jumalateenistuse muusika:

Protsessioonimuusika: J.-N. Lemmens “Marche Pontificale”
Alguslaul: 203 – Kõrged uksed, lahti minge
Solist Ott Indermitte: A. Kapp “Kiida, mu hing, Jehoovat”
Solist  Ott Indermitte: H. Tulve “Ole tervitatud, Maarja”
Päeva laul: 115 – Oh Surmevõitja, tule Sa
Jutluselaul: 463 – Su rahu, Issand, täidab
Solist Ott Indermitte: G. Faure “Salve Regina”
Solist Ott Indermitte: H. Lepnurm “Sinu käes on minu aeg”
Korjanduslaul: 161 – Küll kannab kindel kalju
Peeter Kaljumäe klaveril: L. van Beethoven “Pateetiline sonaat” II osa
Lõpulaul: 163 – Üks kindel linn ja varjupaik
Lõpumuusika: M. Nagel „The Strong-Tower-Postlude (Ein feste Burg ist unser Gott)“

Missal teenivad:

Ametisse seadja peapiiskop Urmas Viilma

Assistendid

piiskop Ove Sander
piiskop Anti Toplaan
piiskop Marko Tiitus
peapiiskop emeeritus Andres Põder
piiskop emeeritus Tiit Salumäe
piiskop emeeritus Joel Luhamets
kantsler Andrus Mõttus
assessor Toomas Nigola
assessor praost Katrin-Helena Melder
praost Jüri Vallsalu
praost Margus Kirja
praost Tauno Toompuu
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, toompraost Arho Tuhkru
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim
Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakon René Paats
Nõmme koguduse abiõpetaja Marek Alveus
Konsistooriumi asekantsler Ülle Keel
Kirikukogu abijuhataja Riivo Sinijärv

solist Ott Indermitte
klaveril Peeter Kaljumäe
kantor Veljo Reier
organist Kadri Ploompuu
organist Kristel Aer (lõpumuusika)

MISSA – ülestõusmisaja 4. pühapäev. Jubilate

Teisipäev, aprill 16th, 2024

Jumala rahva koduigatsus – “Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud!” 2 Kr 5:17

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Pühakirjalugemised:

5. Moosese 30:19–20 Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada
Heebrealastele 11:2, 13–19 Iisak sai ettetähenduseks surnuist ülestõusmisest
Johannese 14:1–7 Jeesus julgustab jüngreid

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 308:1-2 – Ühtlasi kiitkem
Päeva laul: 120 – Võitja, võta võidupalmid
Jutluselaul: 305 – Suur Jumal Sa
Mälestuslaul: 261 – Tähtede taga
Korjanduslaul: 355A – Ligidal on Jumal
Lõpulaul: 107 – Rõõmus kõlagu me hüüd

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

PIIBLITUND Toomkirikus 21. aprill kell 12:30

Teisipäev, aprill 16th, 2024

Pühapäeval, 14. aprillil esitleti Tallinna Toomkirikule pühendatud kuldmünti

Esmaspäev, aprill 15th, 2024

Pärast pühapäevast jumalateenistust esitleti 14. aprillil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus kirikuhoonele pühendatud kuldmünti.

Eelmise, 2023. aasta lõpus sai alguse kuldmüntide kollektsioon „Eesti kaunimad kirikud“, millel kujutatakse Eestimaa kauneid pühakodasid. Meenemündid valmivad OÜ Eesti Mündiäri ja SA EELK Toetusfondi koostöös.
Puhtast kullast vermitud münte valmib kollektsioonis kokku seitse. Eelmiste Jõulude ajal ilmunud esimene münt oli pühendatud Viljandi Jaani kirikule, teine aga Tartu Maarja kirikule ja nüüd on Tallinna Piiskopliku Toomkiriku kord.
Uut kullast meenemünti esitles toomkirikus ettevõtte poolt Kristine Kruuv ja tema kinkis ka esimesed meenemündid peapiiskop Urmas Viilmale, pr Katri Gailitile Toetusfondist ning ka koguduse õpetaja Arho Tuhkrule. Kohapeal sai  münte tellida ja tutvumiseks vaadata.  Vanal ajal oli mündivermimine vaid maaisandate eesõigus, kes seda õigust ka üsna kiivalt kaitsesid. Seega seekordne sündmus on toomkiriku jaoks esmakordne, kuna Tallinna toomkirikul seda eesõigust pole kunagi olnud. Mündiäri toetab ka läbi Toetusfondi kirikute restaureerimist.

Hetk mündiesitluselt pildil vasakult: Katri Gailit, Kristine Kruuv, peapiiskop Urmas Viilma ja Arho Tuhkru.

MISSA – ülestõusmisaja 3. pühapäev. Misericordia Domini. Hea Karjane

Reede, aprill 12th, 2024

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27-28a

Pühakirjalugemised:

Miika 7:14–20 Karjata kepiga oma rahvast

Heebrealastele 13:20–21 Jumal on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase

Johannese 10:1–10 Jeesus on uks lammaste jaoks

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 224 – Mu helde Karjane, oh Jeesus

Päeva laul: 317 – Jeesusega käia võtkem

Jutluselaul: 330 – Tule, Jeesus, helde armutooja

Mälestuslaul: 364 – Jehoova on mu Karjane

Korjanduslaul: 284 – Sa, Jeesus, oled eluteel

Lõpulaul: 201 – Jeesus, hea Karjane

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma,  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo. Kirikukohv.

Kontsert RAHUPALVE 14.04 kell 18

Pühapäev, aprill 7th, 2024

Kontserdi korraldaja MTÜ Voces Tallinn. Piletid müügil Piletikeskuses.

MISSA – ülestõusmisaja 2. pühapäev

Neljapäev, aprill 4th, 2024

Quasimodogeniti – ülestõusnu tunnistajad

Päeva juhtsalm: Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on  meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1. Peetruse 1:3

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Sakarja 8:12–13  Kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks

Apostlite teod 13:23–33  Pauluse kõne Pisiidia Antiookias

Luuka 24:36–49  Jeesus ilmub üheteistkümnele jüngrile

LAULUD

Alguslaul            298          Kiida nüüd Issandat

Päevalaul            111          Mu süda ärka, virgu meel

Jutluselaul           119         Võidu saanud, võidu saanud

Mälestuslaul       261  2-3  Tähtede taga

Korjanduslaul     122          Me täna sellest mõtleme

Lõpulaul             363          Et Kristust vastu võtta

Jumalateenistusel teenivad: peapiiskop emer. Andres Põder, õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats ,organist Kadri Ploompuu.

Tookirik on avatud T – P 10-16