Archive for jaanuar 19th, 2024

MISSA – 3.pühapäev pärast ilmumispüha

Reede, jaanuar 19th, 2024

Päeva juhtsalm

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Luuka 13:29

Pühakirja lugemised:

5. Moosese 32:36–39  Issand tahab mõista õigust oma rahvale

2. Korintlastele 1:3–7  Meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda ka julgustust Kristuses

Markuse 1:29–39  Jeesus tervendab Siimona ämma

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul            328   1-3          Rõõmusta, rõõmusta

Pealaul                57                       Oh Jeesus Kristus, valgusta

Jutluselaul          241                    Oh Jumal, tule armuga

Mälestuslaul      344   2-3           Su armu sülle ase

Korjanduslaul   223                      Minu süda rõõmustele

Lõpulaul             328   4-5           Ole truu, ole truu

Jumalateenistusel teenivad õpetaja  Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo

Toomkirik on avatud T -P 10 -16