Archive for 2023

Toomkoguduse Maarja medali ja kultuuripreemia 2023 laureaadiks on ettevõtja, kirikute ja kunstide toetaja Enn KUNILA

Reede, detsember 8th, 2023

EELK Tallinna Piiskopliku toomkoguduse nõukogu otsustas oma korralisel koosolekul 19. novembril nimetada Maarja medali ja kultuuripreemia 2023. aasta laureaadiks ettevõtja, kunstitoetaja ja kirikute restaureerimise aitaja Enn Kunila.

Maarja medali ja kultuuripreemia saajate reas on aastatega kujunenud välja väga erinevate valdkondade säravad inimesed, kelle hingega tehtud tööd ja tegemised on moel või teisel kirikuga seotud. Nad on aidanud hoida põlvkondade väärtuslikku pärandit, seda edasi kandes, et kirikud, kunst ja nendes olevad lood oleksid hoitud ning edasi antud tänapäevale mõistetavalt. Selle aasta laureaadi tööde ja tegemiste vilju on näha nii restaureeritud kirikuhoonetes, kui Eesti kunstipärandit hoidva, laias ilmas tutvustava missjooni kandjana. Ta on selleks kaasanud oma tarkust, jõudu ja oskusi ning muidugi inimesi, kes tunnevad pühendumuse ära ja tehtu on selgelt nähtav. Just seepärast otsustas Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu üksmeeles valida Maarja medali ja kultuuripreemia 2023. aasta laureaadiks Enn Kunila.

Enn Kunila (sünd. 19. märtsil 1950. aastal) on silmapaistva eestseisjana aidanud restaureerida kirikuid, hoida ja tutvustada ning säilitada Eesti kunstipärandit. Kõike seda teinud tänapäeva eestlastele arusaadavas vormis, läbi näituste, välja antud kunstiraamatute, restaureeritud kirikuhoonete, toetavate restaureerimisprojektide ja selgete seisukohavõttudega. Ta on pikaaegne Toomkoguduse nõukogu liige. Enn Kunilal on tahet seista kiriku huvide eest, ta on jätnud suure jälje Eesti kirikuellu kirikute ja Eesti kunsti restaureerimisel ja tutvustamisel. Ta on kirikute restaureerimise jaoks annetusi koguva Kirikufondi liige.

Maarja medali ja kultuuripreemia 2023 annab üle koguduse juhatuse esimees Riivo Sinijärv 10. detsembril, 2. advendipühapäeval kl 11 algava jumalateenistuse lõpul.

Maarja medali ja kultuuripreemia statuut: Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu oma koosolekul 18. juunil 2000. a. juhatuse esimehe Raido Rüütli ettepanekul otsustas asutada iga-aastase Tallinna Toomkiriku kultuuriauhinna nimetusega Maarja medal.  Kunstiliselt kujundatud medal koos rahalise preemiaga (preemia suurus on 10 000 kr.) antakse isikule,

kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Eesti kultuuriellu,

kelle tegevus on süvendanud ja levitanud kristlikke väärtusi

ja kelle tegevus on otseselt puudutanud Tallinna toomkirikut.

Kandidaadi esitab koguduseõpetaja koguduse nõukogule kinnitamiseks.  

Teenetemärgil on liiliaõite keskel Maarja monogramm, mis kajastub ka ordenipaelal.

Maarja medali laureaadid:

2000 dirigent Tõnu Kaljuste
2001 peapiiskop emeeritus Kuno Pajula
2002 vitraažikunstnik Dolores Hoffmann
2003 president Lennart Meri
2004 piiskop Mikko Heikka
2005 poliitik Siim Kallas
2006 teoloog dr Toomas Paul
2007 kunstiajaloolane Juhan Kilumets
2008 piiskop Philippe Jourdan
2009 koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel
2010 titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe
2011 poliitik Tunne Kelam
2012 skulptor Mati Karmin
2013 piiskop Einar Soone
2014 helilooja ja koorijuht Roman Toi
2015 kunstnik Jüri Arrak
2016 peapiiskop emeeritus Andres Põder
2017 helilooja Ester Mägi
2018 teadlane ja suursaadik  Henning von Wistinghausen
2019 vaimulik, tõlkija ja teadlane Kalle Kasemaa
2020 teatriteadlane ja lavastaja Lembit Peterson
2021 ettevõtja, poliitik, Jüri Kraft
2022  vaimulik Jaan Tammsalu
2023 ettevõtja, kirikute ja kunstide toetaja Enn Kunila

JÕULUKUU JALUTUSKÄIK vanalinna kirikutes

Esmaspäev, detsember 4th, 2023

1. advendi tervitus

Pühapäev, detsember 3rd, 2023

MISSA – advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus. Sinu kuningas tuleb alandlikkuses

Reede, detsember 1st, 2023

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jesaja 49:8-10  Mina olen sind hoidnud ja  pannud taastama maad

Ilmutuse 3:20-22Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan

Luuka 19: 28-40  Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                    10           Nüüd tehke kõrgeks väravad

G. J. Vogler          “Hosianna”

Päevalaul                  2  1-3      Hoosianna, tõstke häält 

Jutluselaul                2  4-5      Ja nüüd valmistage teed

Koraaliseade      “Nüüd Jumalale austuseks”

Korjanduslaul           363          Et Kristust vastu võtta

H. Kõrvits            “Jõuluime”

Lõpulaul                   10:4        Oh tule õnnistegija

Jumalateenistusel teenivad õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Piret AiduloLaudate Dominum Veljo Reieri juhatusel

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

ERR segakoori ADVENDIKONTSERT 3.12 kell 16

Teisipäev, november 28th, 2023

24. ja 25. novembril toimus toomkonverents “Tallinna orelid”

Esmaspäev, november 27th, 2023

24. ja 25. novembril toimus XXIII Toomkonverents, mille teema oli „Tallinna orelid“. Konverents oli pühendatud Toomkiriku oreli restaureerimise 25. aastapäevale ja Kaarli kiriku Walckeri oreli 100. aastapäevale.

Konverents algas ettekannetega Toomkiriku käärkambris. Toomas Mäeväli, Liina Rahuoja, Piret Aidulo, Jüri Reinvere (videosilla vahendusel Frankfurdist Maini ääres), Kristel Aer ja Joel Siim kõnelesid Toomkiriku, Kaarli kiriku ja Oleviste kiriku orelitest, orelitöökodade olukorras tänases Eestis, muusikaelust sajanditaguses Kaarli koguduses ja sellestki, keda võiks orelimuusika täna kõnetada ning kus saab organistiks õppida.

Reede õhtul oli kõigil võimalik Kaarli kirikus kuulata Juhan Jürme kantaati “Memento mori”, mille esmaettekandest möödus 90 aastat. Laupäeva keskpäeval rõõmustas Toomkirikus kuulajaid oreliõppijate kontsert ning pärastlõunal oli võimalik huvilistel tutvuda Oleviste kiriku oreliga.

Ettekandjaks on Toomas Mäeväli. Foto: Külli Saard
Ettakandjaks on Piret Aidulo. Foto: Külli Saard
Konverentsi ettekandjad Piret Aidulo, Joel Siim, Toomas Mäeväli ja Liina Rahuoja. Foto: Endel Apsalon

MISSA – igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Reede, november 24th, 2023

Igaviku pühapäev.

Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2 Kr 5 :10

Pühakirjalugemised:

Malaki 3:19–20 Tulevane Issanda päev
1. Korintlastele 15:22–28 Kristuse kuninglik valitsemine
Matteuse 25:31–46 Tähendamissõna rahvaste kohtust

Jumalateenistuse laulud:

Solist: G. P. Telemann – Largo Sonaadist G-duur

Alguslaul: 179 – „Ärgake!“ nii vahid hüüdvad

Solist: G. P. Telemann – Adagio Sonaadist G-duur

Jutluselaul: 172 – See aeg on tõesti ukse ees

Solist: J. S. Bach – Bist du bei mir

Mälestuslaul: 173 – Surmavõitja, Jeesus Krist

Korjanduslaul: 299:1- – Kristus on Kuningas, võit on ta päralt

Solist: G. P. Telemann – Fantaasia h-moll sooloviiulile

Lõpulaul: 86 – Kuningas on Jeesus Kristus

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Igor Gräzin, organist Kadri Ploompuu, viiulil Urmas Vulp.

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

XXIII TOOMKONVERENTS “Tallinna orelid”

Esmaspäev, november 20th, 2023

Olete väga oodatud XXIII toomkonverentsile “Tallinna orelid” toomkiriku käärkambris reedel, 24. novembril algusega kell 13.

Konverents on pühendatud toomkiriku Ladegasti-Saueri oreli restaureerimise 25. aastapäevale ning Kaarli kiriku Walckeri oreli 100. sünnipäevale. Lisaks nendele kahele rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud orelitele on konverentsi fookuses ka Oleviste kiriku Walckeri orel. See pillide kuningas on kahjuks tänini lõpuni välja ehitamata, aga vääriks kahtlemata selle ettevõtmist.
Ettekannete teemadeks on ka Eesti orelitöökodade olukord tänapäeval ja oreli õppimise võimalused Eestis. Samuti püütakse leida vastust küsimusele, kas ja keda tänapäeval orelimuusika kõnetab. Ettekandjateks on Toomas Mäeväli, Piret Aidulo, Liina Rahuoja, Joel Siim, Jüri Reinvere (ülekandena), Andres Uibo ja Kristel Aer.
Konverentsiga kaasnevate üritustena toimub samal õhtul kell 17.30 Kaarli kirikus Juhan Jürme kantaadi “Memento mori” ettekanne esmaettekande 90. aastapäeval, laupäeval, 25.11 kell 12 orelikontsert toomkirikus, kus esinevad oreli õppijad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Muusika- ja Balletikoolist ja EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnast ning kell 13.30 Oleviste oreliga tutvumine.

MISSA – PIIBLIPÜHA. Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Neljapäev, november 16th, 2023

Valvake! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35

Pühakirjalugemised:

Malaki 3:13–18 Õige ja õela vahe

Heebrealastele 3:12–15 Jumala rahva hingamisse pääsemisest

Markuse 13:33–37 Jeesus õhutab valvama

Jumalateenistuse laulud:

R. Tobias „Loblied“

Alguslaul 194A – Mu Isa koja õue

K. Jenkins Cantate Domino

Jutluselaul 191 – Valgus koidab, valgus paistab

M. Metsala „Taevane Isa, kuule mu palvet“

Korjanduslaul 134 – Püha Vaim, puuduta mindki

M. Metsala „Kus nutab armastus“

G. B. da Palestrina „Ave Maria“

Lõpulaul: 206 – Õnnista ja hoia

Teenivad: Eesti Piibliseltsi president professor Randar Tasmuth, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo, kaastegev Tallinna Kaarli koguduse kammerkoor Canorus. 

Kirikukohv

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

MISSA – 24. pühapäev pärast nelipüha. Kahe riigi kodanik

Reede, november 10th, 2023

Kuningate kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. TM 6:15,16

Pühakirjalugemised:

Jeremija 29:4–7 Jeremija kiri Paabeli vangidele
1. Timoteosele 2:1–4 Juhendeid palvetamiseks
Luuka 12:4–7 Keda karta, keda mitte

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul – 321 Mind, Elupäike, uuenda
Päeva laul – 289 Sind, Jumal, tahan armastada
Jutluselaul – 264 Ma kummardan Sind, Armuvägi
Mälestuslaul – 261 Tähtede taga
Korjanduslaul – 296:1- Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma
Lõpulaul – 277 Järgime nüüd Jeesust Kristust

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Gruusia meesansambli Musikeli KONTSERT 9.11. kell 18

Laupäev, november 4th, 2023

MISSA – 23. pühapäev pärast nelipüha. Andke üksteisele andeks

Reede, november 3rd, 2023

Päeva juhtsalm „ Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Psalm 130:4

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Moosese 13: 5-11, 14-16 Aabram ja Lott

1 Peetruse 3:8-12 Juhatus Kristlikust elust

Matteuse 18:15–22  Vennale andeksandmisest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                        313            Suur ja ustav on see sõna

Päevalaul                       329            Su poole, Issand südamest

Jutluselaul                     132 1-4    Oh, Püha Vaim, meil tule

Kantslisalm                   132   5      Sa kallis kaste taevane

Mälestuslaul                 446    2-3  Kui tee ka vaevane

Korjanduslaul              220    1-               Jeesus Kristus Lunastaja

Lõpulaul                         364           Jehoova on mu karjane

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru; diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

PIIBLITUND pühapäeval, 5.11.2023

Reede, november 3rd, 2023

Pühapäeval pärast teenistust toimub jälle piiblitund. Eelmiste tundide jooksul oleme teinud ülevaate terve Vana Testamendile ja nüüd liigume uurima Uue Testamendi evangeeliumeid.

Tere tulemast!

KARJASEKIRI usupuhastuspühaks ehk reformatsiooni aastapäevaks 31. oktoobril 2023

Teisipäev, oktoober 31st, 2023

22. pühapäev pärast nelipüha. Usuvõitlus

Neljapäev, oktoober 26th, 2023

Päeva juhtsalm
Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jeremija 15:19–21   Issanda tõotus Jeremijale

Roomlastele 5:1–11   Kristus on meid lepitanud Jumalaga

Matteuse 16:1–4   Jeesus keeldub tegemast tunnustähte taevast

Jumalateenistuse laulud     

Alguslaul            194A – Mu Isa koja õue

Päeva laul          192:1-4 – Õnn, kellel Jeesus armas

Jutluselaul         160 – Kindel me usk

Korjanduslaul  161:1-3 – Küll kannab kindel kalju Lõpulaul      158 – Ei karda meie võitlusteid

Jumalateenistusel teenivad

Peapiiskop emeeritus Andres Põder, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.