Archive for detsember 16th, 2023

MISSA – advendiaja 3. pühapäev. Pereteenistus. Valmistage Issandale teed

Laupäev, detsember 16th, 2023

Päeva juhtsalm

Valmistage Issandale teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Jesaja 40:3a,10a

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

5. Moosese 18:15–19 Ma äratan neile ühe prohveti nende vendade keskelt

Roomlastele 16:25–27  Jumala saladus on prohvetite kirja läbi teada antud Johannese

Johannese 1:19–27 Ristija Johannes tunnistab Jeesusest

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul                4          Kõige ilma õnnistus

Päevalaul               10        Nüüd tehke kõrgeks väravad

pühapäevakooli laste laulud

Mälestuslaul         261  3-4    Tähtede taga

korjanduslaul       5           Me ootame, Sind Jeesus Kristus

Lõpulaul                 363      Et Kristust vastu võtta 

Jumalateenistusel teenivad õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu, pühapäevakooli lapsed ja õpetajad

Toomkirik on avatud T – P 10 -16