Archive for november, 2023

ERR segakoori ADVENDIKONTSERT 3.12 kell 16

Teisipäev, november 28th, 2023

24. ja 25. novembril toimus toomkonverents “Tallinna orelid”

Esmaspäev, november 27th, 2023

24. ja 25. novembril toimus XXIII Toomkonverents, mille teema oli „Tallinna orelid“. Konverents oli pühendatud Toomkiriku oreli restaureerimise 25. aastapäevale ja Kaarli kiriku Walckeri oreli 100. aastapäevale.

Konverents algas ettekannetega Toomkiriku käärkambris. Toomas Mäeväli, Liina Rahuoja, Piret Aidulo, Jüri Reinvere (videosilla vahendusel Frankfurdist Maini ääres), Kristel Aer ja Joel Siim kõnelesid Toomkiriku, Kaarli kiriku ja Oleviste kiriku orelitest, orelitöökodade olukorras tänases Eestis, muusikaelust sajanditaguses Kaarli koguduses ja sellestki, keda võiks orelimuusika täna kõnetada ning kus saab organistiks õppida.

Reede õhtul oli kõigil võimalik Kaarli kirikus kuulata Juhan Jürme kantaati “Memento mori”, mille esmaettekandest möödus 90 aastat. Laupäeva keskpäeval rõõmustas Toomkirikus kuulajaid oreliõppijate kontsert ning pärastlõunal oli võimalik huvilistel tutvuda Oleviste kiriku oreliga.

Ettekandjaks on Toomas Mäeväli. Foto: Külli Saard
Ettakandjaks on Piret Aidulo. Foto: Külli Saard
Konverentsi ettekandjad Piret Aidulo, Joel Siim, Toomas Mäeväli ja Liina Rahuoja. Foto: Endel Apsalon

MISSA – igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Reede, november 24th, 2023

Igaviku pühapäev.

Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2 Kr 5 :10

Pühakirjalugemised:

Malaki 3:19–20 Tulevane Issanda päev
1. Korintlastele 15:22–28 Kristuse kuninglik valitsemine
Matteuse 25:31–46 Tähendamissõna rahvaste kohtust

Jumalateenistuse laulud:

Solist: G. P. Telemann – Largo Sonaadist G-duur

Alguslaul: 179 – „Ärgake!“ nii vahid hüüdvad

Solist: G. P. Telemann – Adagio Sonaadist G-duur

Jutluselaul: 172 – See aeg on tõesti ukse ees

Solist: J. S. Bach – Bist du bei mir

Mälestuslaul: 173 – Surmavõitja, Jeesus Krist

Korjanduslaul: 299:1- – Kristus on Kuningas, võit on ta päralt

Solist: G. P. Telemann – Fantaasia h-moll sooloviiulile

Lõpulaul: 86 – Kuningas on Jeesus Kristus

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Igor Gräzin, organist Kadri Ploompuu, viiulil Urmas Vulp.

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

XXIII TOOMKONVERENTS “Tallinna orelid”

Esmaspäev, november 20th, 2023

Olete väga oodatud XXIII toomkonverentsile “Tallinna orelid” toomkiriku käärkambris reedel, 24. novembril algusega kell 13.

Konverents on pühendatud toomkiriku Ladegasti-Saueri oreli restaureerimise 25. aastapäevale ning Kaarli kiriku Walckeri oreli 100. sünnipäevale. Lisaks nendele kahele rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud orelitele on konverentsi fookuses ka Oleviste kiriku Walckeri orel. See pillide kuningas on kahjuks tänini lõpuni välja ehitamata, aga vääriks kahtlemata selle ettevõtmist.
Ettekannete teemadeks on ka Eesti orelitöökodade olukord tänapäeval ja oreli õppimise võimalused Eestis. Samuti püütakse leida vastust küsimusele, kas ja keda tänapäeval orelimuusika kõnetab. Ettekandjateks on Toomas Mäeväli, Piret Aidulo, Liina Rahuoja, Joel Siim, Jüri Reinvere (ülekandena), Andres Uibo ja Kristel Aer.
Konverentsiga kaasnevate üritustena toimub samal õhtul kell 17.30 Kaarli kirikus Juhan Jürme kantaadi “Memento mori” ettekanne esmaettekande 90. aastapäeval, laupäeval, 25.11 kell 12 orelikontsert toomkirikus, kus esinevad oreli õppijad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Muusika- ja Balletikoolist ja EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnast ning kell 13.30 Oleviste oreliga tutvumine.

MISSA – PIIBLIPÜHA. Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Neljapäev, november 16th, 2023

Valvake! – Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35

Pühakirjalugemised:

Malaki 3:13–18 Õige ja õela vahe

Heebrealastele 3:12–15 Jumala rahva hingamisse pääsemisest

Markuse 13:33–37 Jeesus õhutab valvama

Jumalateenistuse laulud:

R. Tobias „Loblied“

Alguslaul 194A – Mu Isa koja õue

K. Jenkins Cantate Domino

Jutluselaul 191 – Valgus koidab, valgus paistab

M. Metsala „Taevane Isa, kuule mu palvet“

Korjanduslaul 134 – Püha Vaim, puuduta mindki

M. Metsala „Kus nutab armastus“

G. B. da Palestrina „Ave Maria“

Lõpulaul: 206 – Õnnista ja hoia

Teenivad: Eesti Piibliseltsi president professor Randar Tasmuth, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo, kaastegev Tallinna Kaarli koguduse kammerkoor Canorus. 

Kirikukohv

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

MISSA – 24. pühapäev pärast nelipüha. Kahe riigi kodanik

Reede, november 10th, 2023

Kuningate kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. TM 6:15,16

Pühakirjalugemised:

Jeremija 29:4–7 Jeremija kiri Paabeli vangidele
1. Timoteosele 2:1–4 Juhendeid palvetamiseks
Luuka 12:4–7 Keda karta, keda mitte

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul – 321 Mind, Elupäike, uuenda
Päeva laul – 289 Sind, Jumal, tahan armastada
Jutluselaul – 264 Ma kummardan Sind, Armuvägi
Mälestuslaul – 261 Tähtede taga
Korjanduslaul – 296:1- Jeesusele, Jeesusele tahan laulda ma
Lõpulaul – 277 Järgime nüüd Jeesust Kristust

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Gruusia meesansambli Musikeli KONTSERT 9.11. kell 18

Laupäev, november 4th, 2023

MISSA – 23. pühapäev pärast nelipüha. Andke üksteisele andeks

Reede, november 3rd, 2023

Päeva juhtsalm „ Sinu käes on andeksand, et Sind kardetaks. Psalm 130:4

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Moosese 13: 5-11, 14-16 Aabram ja Lott

1 Peetruse 3:8-12 Juhatus Kristlikust elust

Matteuse 18:15–22  Vennale andeksandmisest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                        313            Suur ja ustav on see sõna

Päevalaul                       329            Su poole, Issand südamest

Jutluselaul                     132 1-4    Oh, Püha Vaim, meil tule

Kantslisalm                   132   5      Sa kallis kaste taevane

Mälestuslaul                 446    2-3  Kui tee ka vaevane

Korjanduslaul              220    1-               Jeesus Kristus Lunastaja

Lõpulaul                         364           Jehoova on mu karjane

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru; diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T – P 10 -16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

PIIBLITUND pühapäeval, 5.11.2023

Reede, november 3rd, 2023

Pühapäeval pärast teenistust toimub jälle piiblitund. Eelmiste tundide jooksul oleme teinud ülevaate terve Vana Testamendile ja nüüd liigume uurima Uue Testamendi evangeeliumeid.

Tere tulemast!