Archive for september, 2023

MISSA – 18. pühapäev pärast nelipüha. Kristlase vabadus

Reede, september 29th, 2023

“See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk” – 1.Jh 5:4

Pühakirjalugemised:

Aamos 5:21–24 Nutulaul Iisraeli pärast
Koloslastele 2:16–23 Hoiatus eksiõpetajate eest
Markuse 2:18–22 Paastumise küsimus

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 266:1-4 – Ma tõstan taeva poole silma

Päeva laul: 285:1-3 – Usk kindel lootus üksine

Jutluselaul: 307 – Õnnis, kes ei võta teha

Mälestuslaul: 410:1-3 – Oh Issand, jää

Korjanduslaul: 338 – Jeesus, Sinu juurde jääda

Lõpulaul: 293 – Ilusam Kristus

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud E -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

PIIBLITUND Toomkirikus pühapäeval, 1. oktoobril kell 12:30

Reede, september 29th, 2023

Piiblitunnid jätkuvad jälle. Koguneme 1. oktoobril pärast jumalateenistust kell 12.30 kiriku vapiruumis. Seekord on teemaks Piibli poeetilised ja tarkuseraamatud ehk tutvume Iiobi, Psalmide, Õpetussõnade, Koguja ja Ülemlauluga.
Miks vajame Piiblis ka neid raamatuid?
Kuidas neid lugeda ja kuidas nende abiga saada Jumalale lähemale?

Toomkoguduses algab PÜHAPÄEVAKOOL 1. oktoobril kell 11:00

Reede, september 29th, 2023

1.oktoobril alustab taas Toomkoguduse pühapäevakool ja noortering. Pühapäevakool toimub Jumalateenistuse ajal ja tavaliselt kaks korda kuus. Lapsed on kahes vanuserühmas.

Oodatud on kõik lapsed ja noored!

Lisatud fotod on suvisest perelaagrist. Fotode autor Liisa Rossi

MISSA – 17. pühapäev pärast nelipüha. Jeesus annab elu

Kolmapäev, september 20th, 2023

Pühakirjalugemised:

Iiob 19:25–27 Ma tean, et mu Lunastaja elab
2. Korintlastele 4:7–14 See, kes äratas üles Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles
Johannese 11:21–45 Jeesus äratab Laatsaruse surnuist

Jumalateenistuse laulud:

115 – Oh surmavõitja, tule Sa

354:1-3 – Kõik teeb hästi Jumal

305 – Suur Jumal Sa

113 – Nüüd surm on surnud

173 – Surmavõitja, Jeesus Krist

114 – Nüüd tõstkem rõõmuhääli

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Eestit külastab 12.-20. septembril Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus I 

Pühapäev, september 17th, 2023

Tema Pühaduse oikumeeniline patriarhi Bartolomeus Eesti visiidi esimesel kolmel päeval kohtus patriarh Eesti riigijuhtide ja Tallinna linnajuhtidega. Tema Pühadus kohtub ka oma visiidil Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Eesti Kirikute Nõukogu presidendi, EELK peapiiskopi Urmas Viilmaga ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajatega.   Oikumeeniline palvus toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 19. septembril kell 17.00.

Kõik on oodatud palvusele!

Tema Pühaduse oikumeenilise patriarhi Bartolomeuse plenaarkõne Euroopa Kirikute Konverentsi 16. peaassambleel (Tallinn, 18. juuni 2023)

MISSA – 16. pühapäev pärast nelipüha. Jumala hoolitsus

Kolmapäev, september 13th, 2023

 Päeva juhtsalm:

„Heitke kõik mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest.“ 1.Peetruse 5:7

Jumalateenistuse Pühakirjatekstid:

1. Kuningate 17:1, 8–16    Eelija ja Sarepta lesknaine

Filiplastele 4:10–14          Apostli tänu abi eest

Luuka 10:38–42                Marta ja Maarja

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul                    151               Su nimel Issand kõnnime

Päevalaul                   357     1-4   Miks kui pagan inimene

Jutluselaul                 472     1-4    Säravaim täht

Kantslisalm               472     5       Varjul´ Su rüppe

Korjanduslaul          361      On õiged vaid teed

Lõpulaul                    357     5-6    Meil on õiget usku vaja

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats , organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Tervikliku Tervenemise TEENISTUS 17. septembril Toomkirikus kell 18:00

Teisipäev, september 12th, 2023

Andres Põder hõbedasel ordinatsiooniaastapäeval: “Sa hea ja ustav sulane…”

Esmaspäev, september 11th, 2023

5. septembril 1998 seadis toonane peapiiskop Jaan Kiivit jun Tallinna toomkirikus preestriametisse Aare KimmeliJaan NugaMeelis-Lauri ErikssoniArvo LastinguTiit PädamiKalle KadakaHenri PahapilliUrmas Viilma ja Joel Siimu.

Ordinatsiooni aastapäeval kõik asjaosalised Tallinna toomkirikus siiski kohal olla ei saanud. Enamik ametikohustuste tõttu, ning peapiiskop Jaan Kiivit ja õpetaja Henri Pahapill on tänaseks lahkunud igavikku. Joel Siim lausus aga 25 aasta tagusele ordinatsiooni ühispildile mõeldes, et fotol on tegelikult kolm peapiiskoppi. Kaks neist, tänane kirikujuht Urmas Viilma ja toonane Pärnu praost Andres Põder tookord veel ei teadnud, et neist kord peapiiskopid saavad. Iga tookord preestriks ordineeritu elutee on aga olnud viljakas ning kõik vaimulikud on järginud oma tõelist kutsumust kirikus.

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim mäletab paljutähenduslikuna jumalateenistuse alguses kõlanud laulusõnu: “Tänu sulle õiekestest, mida teelt ma kogunud, tänu okkaist valusatest, mis mu käsi haavanud…” Neisse sõnadesse on kirjutatud kogu elu oma tõsiduses, nentis ta. “Kui päeva teema on tänulikkus ja selle vastand on tänamatus, siis kahetsegem täna isekust ja enesekesksust, tänamatust ja ärahellitatust ja seadkem oma elu kogu tema kirevuses Jumala ette. Olgu Jumalale tänu kõige eest.”

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru andis katedraalkiriku ülemkarjasele Urmas Viilmale ja Tallinna toomkiriku abiõpetajale üle sümboolsed kingitused koguduselt – pildid kodukiriku tuulelipust, mis suunda näitab. Teised Tallinna toomkirikus pühitsetud vaimulikud said tähtpäeva puhul kaunid sügisõied.

Peapiiskop emeeritus Andres Põder mõtles tagasi veerandsajandile, mil vaimulikud on võinud Issanda viinamäel teenida ja võttis selle töö viljad kokku pühakirja sõnadega: „Sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!”

Tekst ja fotod Regina Hansen

MISSA – 15. pühapäev pärast nelipüha. Tänulikkus

Neljapäev, september 7th, 2023

Päeva juhtsalm: “Kiida, mu hing Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu!” Ps 103:2

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Jesaja 24:14 – 16 Issand karistab maad pettuse pärast

2.Korintlastele 9:6 -15 Kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti

Johannese 5:1 -15 Jeesus tervendab halvatu hingamispäeval

Jumalateenistuse laulud:

Muusika – Georg Friedrich Händel Sonaat F-duur I osa

Alguslaul                 392           Tänu Sulle, Taevaisa

Muusika – Franz Schubert Serenaad

Päevalaul                   301  1-3  Oh anna tuhat keelt Sa mulle

Jutluselaul                 301  4-6  Nüüd Sulle, Sina Isa taevas

Muusika – Jan Mulder Air

Korjanduslaul          294           Imeline issand

Muusika – Bach-Gounod Ave Maria

Lõpulaul                    302           Oh võtkem

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, külalisena pastor Martin Junge, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo, viiulil Meelis Vahar.

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

SÕBRAKIRI Liliann Keskinenilt

Neljapäev, september 7th, 2023

TERVITUSKIRI KOOLIRAHVALE teadmiste päeval, 1. septembril 2023

Reede, september 1st, 2023