Archive for august 30th, 2023

MISSA – 14. pühapäev pärast nelipüha. Meie ligimene

Kolmapäev, august 30th, 2023

Päeva juhtsalm

„Mida te iganes olete teinud kellel tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.“  Matteuse 25:40

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Saamueli 24:9–12, 17–21   Taaveti suuremeelsus Sauli vastu

1. Johannese 3:11–18   Üksteise armastamisest

Matteuse 5:43–48   Armastage oma vaenlasi ja palvetage oma tagakiusajate eest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul          289    Sind Jumal tahan armastada

Päevalaul          314     Süda seltsiks südamele

Soololaul – Leonhard Cohen – Hallelujah

Mälestuslaul – spirituaal – Amazing Grace       

Korjanduslaul  265  1-… Ma olen Isa armu saanud

Soololaul – C. Saint-Saëns – Ave Maria

Lõpulaul          309     Issand, Sa tahad meid rahu ja rõõmuga täita

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.