Archive for august 16th, 2023

MISSA – 12. pühapäev pärast nelipüha. Enese läbikatsumine

Kolmapäev, august 16th, 2023

Taasiseseisvumispäev

12. pühapäev pärast nelipüha, Iseseisvuse taastamise päev

Päeva teema – LÄBIKATSUMINE

Päeva juhtsalm

„ Jumala paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu!“ Peetruse kiri 5:5b

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Saamueli 17:37–45, 48–50   Taavet ja Koljat

Roomlastele 7:14–25  Seadus, patt ja surm

Matteuse 21:28–32  Tähendamissõna kahest pojast

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul             456             Oh Jumal laota armutiivad

Päevalaul            266   1-4    Ma tõstan taeva poole silmad

Jutluselaul          322   1-3    „Mu järel!“ hüüab Jeesus Krist

Kantslisalm        322  4        Kui teil on raske, käin ma eel

Litaaniapalve     475             Litania – oremus universalis

Korjanduslaul   285  1-…    Usk kindel lootus üksine

Lõpulaul              451             Isamaa kogudus, astu

Jumalateenistusel teenivad

õpetaja Arho  Tuhkru, diakon René paats, organist Gustav-Leo  Kivirand

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.