Archive for juuli 6th, 2023

MISSA – Apostlite pühapäev. Issanda teenistuses

Neljapäev, juuli 6th, 2023

Pühakirjalugemised:

Hesekiel 2:1–8 Prohveti kutsumine
Efeslastele 2:19–22 Kogudus on ehitatud apostlite ja prohvetite alusele
Matteuse 16:13–19 Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 160 – Kindel me usk
Päeva laul: 245 – Et ärka, Vaim
Jutluselaul: 240 – Meil Kristus on aluseks seatud
Mälestuslaul: 147 – Lahkunu mälestus
Ettevalmistuslaul: 161:1- – Küll kannab kindel kalju
Lõpulaul: 193 – Kirik, püha paik

Teenivad: õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.