Archive for juuni 2nd, 2023

MISSA – Tallinna Toomkooli LEERIPÜHA. Kolmainupüha

Reede, juuni 2nd, 2023

     Päeva juhtsalm

„Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au!“ Jesaja 6:3

Jumalateenistuse Pühakirjatekstid:

Koguja 8:16–17  Jumala mõistetamatud teod

Efeslastele 4:1–6  Üks Issand, üks usk, üks ristimine

Johannese 15:1–10  Jeesus on tõeline viinapuu

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul         302           Oh võtkem Jumalat

Päevalaul         138   1-3   Halleluuja! Kõik Isale

Jutluselaul        141           Ma usun Jumalat

Leerilaul          134            Püha Vaim puuduta mindki

Mälestuslaul     375  4-5   Taeva linn, taeva linn

Korjanduslaul  355 a        Ligidal on Jumal     

Lõpulaul          138           Halleluuja! Kolmainule

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud E -P 10 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.