Archive for aprill 14th, 2023

MISSA – ülestõusmisaja 2. pühapäev

Reede, aprill 14th, 2023

Quasimodogeniti. Dominica in albis – ülestõusnu tunnistajad.

Päeva juhtsalm

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on  meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1. Peetruse 1:3

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Sakarja 8:6–8  Vaata, mina päästan oma rahva

Apostlite teod 3:12–20  Peetruse Saalomoni sammaskäigus

Johannese 21:1–14  Jeesus ilmub Tibeeriase järve rannal

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul             102  Halleluuja! Jeesus elab

Päevalaul            111   Mu süda, ärka, virgu meel   

Jutluselaul          113    Nüüd surm on surnud

Korjanduslaul     116   On täna tõusnud Issand

Lõpulaul             277  Järgime nüüd Jeesus Kristust  

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud E -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

1. ülestõusmispühal sai toomkogudus uued liikmed ja pühitseti armulaua karikas

Reede, aprill 14th, 2023

9. aprill, 1. ülestõusmispüha algas Toomkirikus VALGUSE PALVUSEGA, kui süüdati paasaküünal ja altari küünlad.

Kristus eile ja täna, algus ja ots, alfa ja oomega.
Foto Ingrid Mäsak
Foto: Ingrid Mäsak

Toomkirikus ristitakse ülestõusmispüha hommikul leerilapsed.

Toomkiriku ristimisvaagen
Foto: Endel Apsalon
Ristimisvee pühitsemine
Foto: Endel Apsalon
Foto: Ingrid Mäsak
  1. ülestõusmispüha oli Toomkirikus ka konfirmatsioonimissa, kogudus sai liikmeskonda juurde 7 konfirmeeritavat. Leeriõnnistuse said uued koguduseliikmed peapiiskop Urmas Viilmalt.
Foto: Endel Apsalon
Armulaua karika pühitsemine
Foto: Endel Apsalon