Archive for märts 31st, 2023

MISSA – palmipuudepüha. Palmarum

Reede, märts 31st, 2023

Aukuninga alandustee

Pühakirjalugemised:

Jesaja 50:4–10   Kolmas laul Jumala sulasest
2. Korintlastele 2:14–17 Jumal viib meid Kristuses võidukäigus kaasa
Johannese 12:1–8 Maarja salvib Jeesust

Jumalateenistuse laulud:

Protsessioonilaul 2 – Hoosianna, tõstke häält
G. F. Händel „Dignare“
Päeva laul 77 – Sa meie Lepitaja

Pühapäevakoolilaste laulud:

Pekka Simojoki, Anna-Mari Kaskinen „Palmioksad katmas maad“
Traditsionaal „Vala õli mu lampi“
Raivo Kõrgemägi „Kuningas saabub“

Spirituaal „Amazing Grace“

Mälestuslaul 439 – Oma käed Sa laota
Korjanduslaul 10 – Nüüd tehke kõrgeks väravad

F. Schubert „Ave Maria“

Lõpulaul 86 – Kuningas on Jeesus Kristus

Teenivad:

Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, kaasa teenib Doris Raudsepp, organist Piret Aidulo (orel), Maire Martinson (sopran).

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

PIIBLITUND Toomkirikus 02. aprillil kell 12:30

Reede, märts 31st, 2023

Pühapäeval 2. aprillil Toomkirikus toimub jälle PIIBLITUND pärast jumalateenistust kell 12:30.

Tutvume Iisraeli rahva kuningatega, õpime, miks palmipuudepühal tervitatakse Jeesust Taaveti Pojana ning süveneme suure katastroofi põhjustele ja tagajärgedele. Piibel läbi kaheksa tunniga! Kuidas aastasadade jooksul sündinud ja paljudest erinevatest lugudest ja stiilidest koosnev Piibel saab siiski moodustada ühe terviku?
Mis on see punane niit, mis läheb läbi Piibli?
Kuidas puudutavad need vanad lood meie elu?
Kas Jumal saab kõnetada meid läbi ka nende Piibli raamatute, mis on rasked, igavad või kummalised?

Toomikiriku piiblitundides 2023. aastal otsime vastuseid neile küsimustele ja saame ülevaate kogu Piiblist.
Piiblitunnid toimuvad kord kuus (va. suvel) pühapäeviti pärast jumalateenistust kell 12.30 kiriku Vapiruumis, kevadel 5.02., 5.03., 2.04. ja 30.04.
Veebruaris alustame kohe algusest, Piibli alguslugudest ja räägime natuke ka sellest, miks üldse Piiblit lugeda – aasta lõpuks jõuame juba Ilmutuseraamatuni.

Piiblitunnid on avatud kõigile huvilistele ja neid juhib koguduse misjonär, teoloogia magister Liisa Rossi.

Eesti riigivanem August Rei surmast möödus 60 aastat ja Metsakalmistul toimus mälestuspalvus

Reede, märts 31st, 2023

29. märtsil toimus mälestustseremoonia Metsakalmistul, kus meenutati riigivanem August Rei tema 60. surma-aastapäeva. Mälestuspalve tegi Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, sõnavõtuga esines vabariigi siseminister Lauri Läänemets, kes oma sõnavõtus toonitas riigivanem August Rei ( 29.03.1886-29.03.1963) tähtsust Eesti Vabariigi hoidmisel ja esindamiselt ja järjepidevuse hoidmisel.

Ajaloolane Jaak Juske andis ülevaate riigivanem eluteest ja tähendusest Eesti riigi  loomisel ja omariikluse hoidmisel. August Rei oli Eesti esimese parlamendi, Asutava Kogu, esimees. Rei oli riigivanem 1928. ja 1929. aastal  ning omariikluse järjepidevuse hoidja, Eesti eksiilvalitsuse juht, peaminister presidendi ülesannetes alates 1945 kuni oma surmani 1963.

August Rei suri 1963. a Stockholmis, teel Eesti eksiilvalitsuse istungilt koju. Eesti riik mattis auavaldustega Rei ja tema abikaasa põrmu kodumaale 2006. aastal.   Mälestuskogunemise korraldasid Riigivanem August Rei Sihtasutus ja Konstantin Pätsi Muuseum.

Kuna samal päeval oli ka president Lennart Meri 94. sünniaastapäev, siis peatuti ka hetkeks president Lennart Meri (29.03.1929-14.03.2006)  haual ja Tuhkru luges mälestuspalve.

Fotod Heidi Tooming