Archive for märts 22nd, 2023

Täiendav vastuvõtt Tallinna Toomkooli

Kolmapäev, märts 22nd, 2023

Täiendav vastuvõtt Tallinna Toomkooli
Tallinna Toomkooli täiendav vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks 1. klassi toimub kuni 1. aprillini. Kirjuta oma soovist tallinna.toomkool@eelk.ee


Tallinna Toomkool on kristlik erakool, mis asutati XIII sajandil ning taasavati 2011. aastal. Tallinna Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse andmine õpilasesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas, luues eeldused vaba tervikliku isiksuse kujunemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse õppe- ja kasvatusprotsessis kooli ja kodu koostöös iga õpilase arengut. Sellele loovad hea eelduse väikesed klassid (kuni 15 õpilast klassis), tüdrukute ja poiste klassid ning perede kaasatus igapäevaellu.Tutvu Tallinna Toomkooli kodulehega https://toomkool.eelk.ee.
Lisaküsimuste korral kirjuta meile aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee