Archive for märts, 2023

MISSA – palmipuudepüha. Palmarum

Reede, märts 31st, 2023

Aukuninga alandustee

Pühakirjalugemised:

Jesaja 50:4–10   Kolmas laul Jumala sulasest
2. Korintlastele 2:14–17 Jumal viib meid Kristuses võidukäigus kaasa
Johannese 12:1–8 Maarja salvib Jeesust

Jumalateenistuse laulud:

Protsessioonilaul 2 – Hoosianna, tõstke häält
G. F. Händel „Dignare“
Päeva laul 77 – Sa meie Lepitaja

Pühapäevakoolilaste laulud:

Pekka Simojoki, Anna-Mari Kaskinen „Palmioksad katmas maad“
Traditsionaal „Vala õli mu lampi“
Raivo Kõrgemägi „Kuningas saabub“

Spirituaal „Amazing Grace“

Mälestuslaul 439 – Oma käed Sa laota
Korjanduslaul 10 – Nüüd tehke kõrgeks väravad

F. Schubert „Ave Maria“

Lõpulaul 86 – Kuningas on Jeesus Kristus

Teenivad:

Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, kaasa teenib Doris Raudsepp, organist Piret Aidulo (orel), Maire Martinson (sopran).

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

PIIBLITUND Toomkirikus 02. aprillil kell 12:30

Reede, märts 31st, 2023

Pühapäeval 2. aprillil Toomkirikus toimub jälle PIIBLITUND pärast jumalateenistust kell 12:30.

Tutvume Iisraeli rahva kuningatega, õpime, miks palmipuudepühal tervitatakse Jeesust Taaveti Pojana ning süveneme suure katastroofi põhjustele ja tagajärgedele. Piibel läbi kaheksa tunniga! Kuidas aastasadade jooksul sündinud ja paljudest erinevatest lugudest ja stiilidest koosnev Piibel saab siiski moodustada ühe terviku?
Mis on see punane niit, mis läheb läbi Piibli?
Kuidas puudutavad need vanad lood meie elu?
Kas Jumal saab kõnetada meid läbi ka nende Piibli raamatute, mis on rasked, igavad või kummalised?

Toomikiriku piiblitundides 2023. aastal otsime vastuseid neile küsimustele ja saame ülevaate kogu Piiblist.
Piiblitunnid toimuvad kord kuus (va. suvel) pühapäeviti pärast jumalateenistust kell 12.30 kiriku Vapiruumis, kevadel 5.02., 5.03., 2.04. ja 30.04.
Veebruaris alustame kohe algusest, Piibli alguslugudest ja räägime natuke ka sellest, miks üldse Piiblit lugeda – aasta lõpuks jõuame juba Ilmutuseraamatuni.

Piiblitunnid on avatud kõigile huvilistele ja neid juhib koguduse misjonär, teoloogia magister Liisa Rossi.

Eesti riigivanem August Rei surmast möödus 60 aastat ja Metsakalmistul toimus mälestuspalvus

Reede, märts 31st, 2023

29. märtsil toimus mälestustseremoonia Metsakalmistul, kus meenutati riigivanem August Rei tema 60. surma-aastapäeva. Mälestuspalve tegi Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, sõnavõtuga esines vabariigi siseminister Lauri Läänemets, kes oma sõnavõtus toonitas riigivanem August Rei ( 29.03.1886-29.03.1963) tähtsust Eesti Vabariigi hoidmisel ja esindamiselt ja järjepidevuse hoidmisel.

Ajaloolane Jaak Juske andis ülevaate riigivanem eluteest ja tähendusest Eesti riigi  loomisel ja omariikluse hoidmisel. August Rei oli Eesti esimese parlamendi, Asutava Kogu, esimees. Rei oli riigivanem 1928. ja 1929. aastal  ning omariikluse järjepidevuse hoidja, Eesti eksiilvalitsuse juht, peaminister presidendi ülesannetes alates 1945 kuni oma surmani 1963.

August Rei suri 1963. a Stockholmis, teel Eesti eksiilvalitsuse istungilt koju. Eesti riik mattis auavaldustega Rei ja tema abikaasa põrmu kodumaale 2006. aastal.   Mälestuskogunemise korraldasid Riigivanem August Rei Sihtasutus ja Konstantin Pätsi Muuseum.

Kuna samal päeval oli ka president Lennart Meri 94. sünniaastapäev, siis peatuti ka hetkeks president Lennart Meri (29.03.1929-14.03.2006)  haual ja Tuhkru luges mälestuspalve.

Fotod Heidi Tooming

PAASTUMAARJAPÄEVA helihardus

Reede, märts 24th, 2023

MISSA -paastuaja 5. pühapäev. Judica. Kannatuse pühapäev

Neljapäev, märts 23rd, 2023

Kannatuse pühapäev.

Pühakirjalugemised:

Jesaja 65:1–3 Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud

Efeslastele 2:12–16 Kes olite Jumalast võõrdunud, olete saanud lähedaseks Kristuse vere läbi

Luuka 13:31–35 Jeesust hoiatatakse ja Ta kurdab Jeruusalemma saatuse pärast

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 78:1-3 – Sa vägev Valumees
Päeva laul: 75 – Oh nuta oma häda
Jutluselaul: 81 – Üks süütu Tall on lepitand
Mälestuslaul: 114:2-3 – Ma olen Päästja küljes
Korjanduslaul: 74:1- – Mu Jeesus, kallis elu
Lõpulaul: 76 – Päästja risti juurde ma

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

16. märtsil õnnistati Tallinna Kesklinna Komandos päästeauto TOOTS

Neljapäev, märts 23rd, 2023

Neljapäeval, 16. märtsil õnnistati Tallinna Kesklinna Komandos tulekustutus – ja päästeauto, mille nimeks sai TOOTS. Uut tüüpi päästeauto on klassikalisest päästeautost märgatavalt väiksem, suudab paremini manööverdada. Eriti hästi tuleb see välja linnakeskkonnas ja kitsastel tänavatel.

Päästeauto õnnistas Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Täiendav vastuvõtt Tallinna Toomkooli

Kolmapäev, märts 22nd, 2023

Täiendav vastuvõtt Tallinna Toomkooli
Tallinna Toomkooli täiendav vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks 1. klassi toimub kuni 1. aprillini. Kirjuta oma soovist tallinna.toomkool@eelk.ee


Tallinna Toomkool on kristlik erakool, mis asutati XIII sajandil ning taasavati 2011. aastal. Tallinna Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse andmine õpilasesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas, luues eeldused vaba tervikliku isiksuse kujunemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse õppe- ja kasvatusprotsessis kooli ja kodu koostöös iga õpilase arengut. Sellele loovad hea eelduse väikesed klassid (kuni 15 õpilast klassis), tüdrukute ja poiste klassid ning perede kaasatus igapäevaellu.Tutvu Tallinna Toomkooli kodulehega https://toomkool.eelk.ee.
Lisaküsimuste korral kirjuta meile aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee

Juhan Jürme kantaadi MEMENTO MORI ettekanne 18. märtsil

Neljapäev, märts 16th, 2023

18. märtsil toimub Tallinna toomkirikus Juhan Jürme kantaadi ”Memento mori” (1933) ettekanne, mis on pühendatud teose kirjutamise 90. ja helilooja 80. surma-aastapäevale.

Jürme hukkus Tallinna pommitamisel 25. märtsil 1943.

”Memento morit” on toomkirikus ette kantud mitmeid kordi: aastal 1984 kahel korral, samuti 1988, toomkoguduse koori, orkestri, oreli ning solistide poolt Hugo Lepnurme eestvõttel ning toomkoguduse kirikumuusiku Jaanus-Ferdinand Romandi juhatamisel.

Tegemist on eesti vaimuliku suurvormi väljapaistva näitega, mis on seni leidnud teenimatult vähe tähelepanu. Toomkogudus soovib jätkata traditsiooni selle teose ettekandjana ning seda üldsusele tutvustada.

”Memento mori” teksti autor on Artur Sommer (Soomre), kes oli Tallinna Kaarli koguduse vaimulik.

Ettekandel osalevad Tallinna toomkoguduse koor ”Laudate Dominum” (dirigent Veljo Reier), Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor (dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere) ja naiskoor (dirigent Kersti Petermann) ning Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor (dirigent Andrus Kalvet), solistid Rafael Dicenta (tenor), Aare Saal (bariton), Olari Viikholm (bass), kammerorkester (kontsertmeister Meelis Vahar), Kadri Ploompuu (orel). Juhatab Veljo Reier.

Sissepääs annetusega toomkiriku restaureerimise heaks.

Olete väga oodatud osa saama sellest erilisest sündmusest!

MISSA – paastuaja 4. pühapäev. Laetare. Eluleib. Ordinatsioonimissa

Neljapäev, märts 16th, 2023

Pühakirjalugemised:

2. Moosese 16:11–19, 31, 35 Rahvast toidetakse lindude ja mannaga

1. Peetruse 2:1–3 Elavast kivist ja pühast rahvast

Johannese 6:24–35 Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Pühapäevased laulud:

Orel: B. Marcello „Psalm 19 – Taevad jutustavad Jumala au“

Alguslaul 80 – Ühte asja ihkan üle kõige

Päeva laul 224 – Mu helde Karjane, oh Jeesus

Jutluselaul 89:1-4 – Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

Ordinatsioonilaul 240 – Meil Kristus on aluseks seatud

Riietamise ajal 130 – Oh Looja Vaim, nüüd hingesse

Korjanduslaul 220:1- – Jeesus Kristus, Lunastaja

Orel: C. Franck „Panis angelicus“

Lõpulaul 163:1-2 – Üks kindel linn ja varjupaik

Orel: B. M. Černohorský, Fuuga F-duur

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

MISSA – paastuaja 3. pühapäev. Oculi. Jeesus kurjuse võimu võitja

Reede, märts 10th, 2023

Oculi. Jeesus kurjuse võimu võitja.

Päeva juhtsalm

„Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“  Luuka 9:62

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jeremija 26:12–16 Neid tõugatakse ja nad langevad

Ilmutuse 3:14–19  Läkitus Laodikeia kogudusele

Johannese 12:37–43  Juudid ei söanda Jeesusesse uskuda

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                   313           Suur ja ustav on see sõna

Päevalaul                   159           Jeesus, mõtle karja peale

Jutluselaul                 309  1-3Issand Sa tahad meid

Kantslisalm               309   4      Issand, kes ise ju loonud meid

Korjanduslaul           397           Ma südamest ja meelest

Lõpulaul                    322           Mu järel hüüab Jeesus Krist

Teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Soome-Eesti kirikuvalitsuste kohtumine algas palvusega Tallinna Toomkirikus

Neljapäev, märts 9th, 2023

Palvusel osales Soome Kirikuvalitsuse delegatsioonis peapiiskop Tapio Luoma ja Soome ELK liikmed.

Eesti – Soome kirikuvalitsuste ühisel palvusel teenisid kaasa EELK peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Joel Luhamets, Tiit Salumäe ja kirikuvalitsuse liikmed.

Palvusel teenisid Toomkoguduse õpetaja Aho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.

Palvuse järel toimus nõupidamine Konsistooriumis. Visiidi käigus külastatakse veel mitmeid kogudusi ja haridusasutusi.

Kahe riigi kirikuvalitsuste kohtumist ja ühispalvust jääb meenutama sissekanne Toomkiriku külaliste raamatusse.

MISSA – paastuaja 2. pühapäev. Reminiscere. Palve ja usk

Reede, märts 3rd, 2023

Palve ja usk

Pühakirjalugemised:

2. Kuningate 20:1–7 Hiskija haigus

1. Korintlastele 10:12–13 Kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks

Markuse 9:17–29 Jeesus tervendab langetõbise poisi

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul 67 – Su poole, Jeesus, süda sõuab

Päeva laul 327:1-2 – Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi

Jutluselaul 327:3-5 – Oh ära jäta mind! Ma õhkan mure sunnil

Mälestuslaul 174 – Õndsad on need, kes Issandas on surnud

Korjanduslaul 71 – Kõik tulge minu juurde nüüd

Lõpulaul 72 – Laulukeelil kuulutame

Teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

PIIBLITUND Toomkirikus 5. märtsil kell 12:30

Reede, märts 3rd, 2023

Piibel läbi kaheksa tunniga!
Kuidas aastasadade jooksul sündinud ja paludest erinevatest lugudest ja stiilidest koosnev Piibel saab siiski moodustada ühe terviku?
Mis on see punane niit, mis läheb läbi Piibli?
Kuidas puudutavad need vanad lood meie elu?
Kas Jumal saab kõnetada meid läbi ka nende Piibli raamatute, mis on rasked, igavad või kummalised?

Toomikiriku piiblitundides 2023. aastal otsime vastuseid neile küsimustele ja saame ülevaate kogu Piiblist.
Piiblitunnid toimuvad kord kuus (va. suvel) pühapäeviti pärast jumalateenistust kell 12.30 kiriku Vapiruumis, kevadel 5.02., 5.03., 2.04. ja 30.04.
Veebruaris alustame kohe algusest, Piibli alguslugudest ja räägime natuke ka sellest, miks üldse Piiblit lugeda – aasta lõpuks jõuame juba Ilmutuseraamatuni.
Piiblitunnid on avatud kõigile huvilistele ja neid juhib koguduse misjonär, teoloogia magister Liisa Rossi

02.03.2023 toimunud MATUSEKULTUURI SÜMPOOSION Toomkirikus

Reede, märts 3rd, 2023

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Muinsuskaitseameti koostöös on ellu kutsutud sümpoosionid, mis käsitlevad mõlemale osapoolele ühiselt olulisi teemasid. Varasematel aastatel on kõneldud kirikukelladest, vitraažidest ja kirikutekstiilidest. Selleaastane sümpoosion käsitles matuse teoloogiat, surmakultuuri, matusekombestiku ja kolumbaariumite temaatikat. Samuti räägiti meie rikkalikust kalmistute ja matmispaikade pärandist, nende kujunemisest, eripäradest kui kultuurimälu hoidjatena.

Suur tänu korraldajatele: Kadri Taelale Muinsuskaitseametist, kirikuõpetaja Erkki Juhandile ja piiskop Tiit Salumäele EELK Konsistooriumist.

Sümpoosion on järel vaadatav: