Archive for veebruar 9th, 2023

MISSA – 2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima

Neljapäev, veebruar 9th, 2023

Teema – Jumala sõna külv

Päeva juhtsalm

„Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.“ Heebrealastele 3:15

Pühakirjalugemised:

Hoosea 10:12–13 Külvake enestele õiguseks
1. Korintlastele 3:7–15 Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa olete teie
Johannese 4:31–38 Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul              181              Issand, kes Sa pühas sõnas
Päevalaul              183             Kallis sõna, mis on antud
Jutluselaul            362   1-2     Üksainus samm sa astu
Kantslisalm          362   3       Üksainus ususäde
Korjanduslaul     325          Oh meile Issand, Jeesus
Lõpulaul               189            Su sõna, Issand kindlaks jääb

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.