Archive for veebruar, 2023

MATUSEKULTUURI SÜMPOOSION

Teisipäev, veebruar 28th, 2023

Muinsuskaitseametil ja Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on hea meel kutsuda kõiki huvilisi matusekultuuri teemalisele sümpoosionile, mis toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Toom-Kooli 6, Tallinn) neljapäeval, 2. märtsil.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Muinsuskaitseameti koostöös on ellu kutsutud sümpoosionid, mis käsitlevad mõlemale osapoolele ühiselt olulisi teemasid. Varasematel aastatel on kõneldud kirikukelladest, vitraažidest ja kirikutekstiilidest. Selleaastane sümpoosion käsitleb matuse teoloogiat, surmakultuuri, matusekombestiku ja kolumbaariumite temaatikat. Samuti räägitakse meie rikkalikust kalmistute ja matmispaikade pärandist, nende kujunemisest, eripäradest kui kultuurimälu hoidjatena.

Muinsuskaitseametil ja Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on hea meel kutsuda kõiki huvilisi matusekultuuri teemalisele sümpoosionile, mis toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus (Toom-Kooli 6, Tallinn) neljapäeval, 2. märtsil.

Päevakava

12.00 Avapalvus ja tervitused
12.15 Matuse teoloogia – Gustav Piir, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
12.45 Surm on edasitee – Jaan Tammsalu, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
13.15 Quo vadis, matusekultuur? – Marju Kõivupuu, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
13.45 Kirikuaedade ja kalmistute kujunemine läbi sajandite – Ilme Mäesalu, Muinsuskaitseamet
14.15 Kohvipaus
14.45 Matusebüroo tänapäev – Toomas Daum, Tallinna Matusebüroo
15.05 Haapsalu Vana kalmistu 250. Kalmistu haldaja mured ja rõõmud – Ülla Paras, Haapsalu Linnavalitsus
15.25 Tuhastusmatuse peegeldus Eesti kalmistutel – maastikuarhitekt Tiina Tuulik
15.45 Tartu Pauluse kolumbaarium – Kristjan Luhamets, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
16.05 Kolumbaariumi rajamisel kaasnevad ohud. EELK Toronto Peetri koguduse kogemustele tuginevalt – Mart Salumäe, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
16.15 Toomkiriku nekropol – seisukord ja praktilised probleemid – Arho Tuhkru ja Juhan Kilumets
16.45 Kokkuvõte päevast ja lõpupalvus

Palume registreerida hiljemalt 27. veebruariks. Registreerimislink on siin.

Sümpoosion toimub hübriidvormis Tallinna toomkirikus ja veebis. Virtuaalselt osaleda soovijad saavad enne üritust täpsustava info koos lingiga ürituse ülekandele. Sümpoosioni salvestus saab olema järelvaadatav toomkiriku kodulehel.

Täiendav info

EELK Konsistoorium
konsistoorium@eelk.ee

Kadri Tael, Muinsuskaitseamet
kadri.tael@muinsuskaitseamet.ee
FacebookTwitter

Toomkoguduse kevadine LEERIKURSUS

Teisipäev, veebruar 28th, 2023

MISSA – Paastuaja 1. pühapäev. Invocavit

Reede, veebruar 24th, 2023

Jeesus – kiusatuste võitja

Päeva juhtsalm

Selle jaoks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod.” 1. Johannese 3:8b

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Moosese 3:1–7 (8–19) Aadam ja Eeva ning hea ja kurja tundmise puu
Jaakobuse 1:12–15 Kui himu on viljastunud, toob ilmale patu
Matteuse 16:21–23 Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist

Jumalateenistuse laulud

Algusprotsessioon – E. Võrk Eesti, mu kodumaa

Alguslaul               78                Sa vägev valu mees

Viiul –  H. Eller Berceuse

Päevalaul              278             Kõikumatu minu kalju

Jutluselaul            331       Valmistagem, ristirahvas

Korjanduslaul      325              Oh meile Issand Jeesus

Viiul E. Tubin Pastorale ja H. Eller Kodumaine viis

Lõpulaul               346              Su ette, Isa tulen ma

Lõpuprotsessioon –  H. Eller Allgretto

Teenivad: õpetaja  Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo, viiulil Meelis Vahar

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS

Teisipäev, veebruar 21st, 2023

Oikumeeniline JUMALATEENISTUS Eesti Vabariik 105 Tallinna Toomkirikus 24. veebruaril 2023 kell 10.15

Teisipäev, veebruar 21st, 2023

Olete oodatud ja palutud osa võtma Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud oikumeenilisest jumalateenistusest Piiskoplikus Toomkirikus 24.02.2023, algusega kell 10.15.

Jutlustab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenivad Eesti Kirikute Nõukogu liikmes kirikute vaimulikud.

Organistiks on Kadri Ploompuu, muusikaga teenivad kaasa vaskpilliansambel “Tuulisbrass”, Toomkoguduse koor “Laudate Dominum”  ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor Veljo Reieri juhatusel ning Tallinna Toomkooli koor Kaja Posti ja Piret Kulla juhatusel.

Kohtumiseni Eesti riigi sünnipäeval Toomkirikus!

Arho Tuhkru

MISSA – Pühapäev enne paastuaega Esto mihi. Quinquagesima

Neljapäev, veebruar 16th, 2023

Pühakirjalugemised:

Jeremija 8:4–7 Süütegu ja karistus

Galaatlastele 2:19–21 Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus

Johannese 12:25–33 Kes oma elu armastab, see kaotab selle

Jumalateenistuse laulud:’

Alguslaul 283 – Ole minu ligi

Päeva laul 317 – Jeesusega käia võtkem

Jutluselaul 322 – „Mu järel!“ hüüab Jeesus Krist

Mälestuslaul 170:3-4 – Rändur, kas sa siis ei karda

Korjanduslaul 219 – Armastus, mis igavene

Lõpulaul 278:1-2 – Kõikumatu minu kalju

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

MISSA – 2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima

Neljapäev, veebruar 9th, 2023

Teema – Jumala sõna külv

Päeva juhtsalm

„Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.“ Heebrealastele 3:15

Pühakirjalugemised:

Hoosea 10:12–13 Külvake enestele õiguseks
1. Korintlastele 3:7–15 Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa olete teie
Johannese 4:31–38 Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul              181              Issand, kes Sa pühas sõnas
Päevalaul              183             Kallis sõna, mis on antud
Jutluselaul            362   1-2     Üksainus samm sa astu
Kantslisalm          362   3       Üksainus ususäde
Korjanduslaul     325          Oh meile Issand, Jeesus
Lõpulaul               189            Su sõna, Issand kindlaks jääb

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

MISSA -3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima. Teenimatu arm

Reede, veebruar 3rd, 2023

Teenimatu arm.

Pühakirjalugemised:

5. Moosese 7:6–8 Jumal on ustav Jumal, kes lepingut peab

Filiplastele 3:7–14 Mis mulle oli kasuks, seda olen arvanud kahjuks Kristuse pärast

Matteuse 19:27–30 Jeesuse järgimise hind

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul – 262 – Arm, kes Sa mind oled loonud

Päeva laul – 267 – Mu Jumal, Sinu arm ja heldus

Jutluselaul – 279 – Lase ustavaks mind jääda

Mälestuslaul – 467:1-2 – Jeesus, meie eel

Korjanduslaul – 268 – Mu nimi taevas kirja pandud

Lõpulaul – 299:6-7 – Siion, jää kindlaks ja kartmata võitle

Teenivad:  õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta