Archive for september 22nd, 2022

MISSA – 16. pühapäev pärast nelipüha. Jumala hoolitsus

Neljapäev, september 22nd, 2022

Päeva teema: Jumala hoolitsus

Päeva juhtsalm

„Heitke kõik mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest.“

1.Peetruse 5:7

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Psalm 127:1–2 Töö kordaminek on Jumala käes

Galaatlastele 6:2–10 Üleskutse laitmatuks eluks

Matteuse 6:25–34 Ärge muretsege!

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                   287          Oh loodu Loojat kummarda

Päevalaul                   357    1-4  Miks kui pagan inimene

Jutluselaul                 472    1-4   Säravaim täht

Kantslisalm               472    5      Varjul´ Su rüppe

Korjanduslaul           316 1- … Jeesus, oh aita,

Lõpulaul                    357 5-6     Meil on õiget usku vaja

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud E – P 9 – 16.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.