Archive for august 3rd, 2022

MISSA – 9. pühapäev pärast nelipüha. Tõde ja eksitus

Kolmapäev, august 3rd, 2022

Tõde ja eksitus

9. pühapäev pärast nelipüha

Päeva teema: Tõde ja eksitus

Liturgiline värv – roheline

Päeva juhtsalm

„Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões.“   Efeslaste 5:8-9

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Iiob 28:7–15, 23–28 Tõelise tarkuse asupaik

1. Johannese 4:1–6 Õigest ja valest vaimust

Matteuse 7:15–23 Hoiduge valeprohvetite eest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul             160             Kindel me usk

Päeva laul           331             Valmistagem, ristirahvas

Jutluselaul      240   1-4      Meil Kristus on aluseks seatud

Kantslisalm   240  5            Sul kuninglik-preesterlik amet

Mälestuslaul 375 4-5         Taeva linn, taeva linn  

palvelaul     224                  Mu helde karjane

Lõpulaul        287                Oh loodu Loojat kummarda   

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats organist Gustav-Leo Kivirand

Toomkirik on avatud E – P 9 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.