Archive for mai 24th, 2022

Taevaminemispüha teenistus. Ordinatsiooni MISSA

Teisipäev, mai 24th, 2022

Pühakirjalugemised:

Psalm 110:1–4 Messia kuninga- ja preestriamet

Apostlite teod 1:1–11 Jeesuse taevaminek

Markuse 16:14–20 Jeesus läkitab jüngrid evangeeliumi kuulutama

Laulud:

Protsessiooni ajal: A. Hesse „Es ist das heil uns kommen her“

Alguslaul: 122:1-2 – Me täna sellest mõtleme

Päeva laul: 124:1-2,4 – Täna rõõmsad oleme

Jutluselaul: 121 – Halleluuja, laulgem laulu

Ordinatsioonilaul: K. A. Hermann „Taevaminemise pühaks“

Laul ametirõivastesse riietamise ajal: 130 – Oh Looja Vaim, nüüd hingesse

Korjanduslaul: C. Saint-Saens „Gloria“

Armulaua ajal: I. Kuusisto „Püha Vaim, puuduta mindki“

Lõpulaul: 163:1-2 – Üks kindel linn ja varjupaik

Protsessiooni ajal: M. Nagel „The-Strong-Tower-Postlude“

Missal teenivad:

Ordineerija peapiiskop Urmas Viilma

Assistendid assessor Marko Tiitus ja assessor Ove Sander

Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru

Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim

Toomkoguduse diakon René Paats

Ordinandid:

diakoniameti kandidaat Ann Tamme

preestriameti kandidaat diakon Marek Alveus
preestriameti kandidaat diakon Kätlin Liimets
preestriameti kandidaat diakon Erkki Juhandi
preestriameti kandidaat diakon Ahti Udam
preestriameti kandidaat diakon Triin Simson

Kantor Veljo Reier

Toomkoguduse koor „Laudate Dominum“ Veljo Reieri juhatusel

Organist Piret Aidulo