Archive for märts, 2022

MISSA – paastuaja 5. pühapäev. Judica

Neljapäev, märts 31st, 2022

Kannatuse pühapäev

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

1.Moosese 22:1-13 Aabraham saab käsu ohverdamiseks

Heebrealaste 9:11-15 Kristus saavutas verega lunastuse

Johannese 11:47-53 Suurkohus otsustab Jeesuse hukata

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul        73   1-4   Minu süda, ärka nüüd

Päevalaul         75         Oh nuta oma häda ja hukkaminemist

Jutluselaul       76          Päästja risti juurde

Mälestuslaul    364  3-4  Ei surmaorgu läbides

Korjanduslaul  70 1-…  Jeesus, surma äravõitja

Lõpulaul          73  6-8    Patud, taganege nüüd

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Kristuse 7 sõna ristil V – Jh 13:28

Neljapäev, märts 31st, 2022

Alanud on paastuaeg, ettevalmistusaeg meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste ja ülestõusmise tänumeelseks pühitsemiseks. Paastuaeg on olnud aeg, mil erinevate vagadusharjutuste abil on keskendutud ja sügavamalt sisse elatud Kristuse kannatustesse meie eest.

Toomkiriku tornikuul ja tuulelipp on tänu mitme sajandi meistrimeestele siiani eeskujulikus korras

Kolmapäev, märts 30th, 2022

Möödunud nädalal toodi Tallinna toomkiriku tornist alla vana tuulelipp aastast 1779 ja hiiglaslik kullatud tornikuul. Tornitipust avastati selle seisukorra hindamise käigus lagedale vana puidust ajakapsel läkitusega tulevastele põlvedele. Kirikusse kogunenud publik sai näha, kui kaunis ja elav on sajanditetagune kätetöö pühakoja heaks, mis kehastab ehitusmeistrite parimaid oskusi ja tsunftiau.

Kogu Tallinna kohal kõrguvat kullatud tornikuuli on ajahammas üldiselt säästnud. Kahjustused on kahte liiki: altpoolt on tornikuuli tabamisega end lõbustanud täpsuslaskjad pikkinud kuldsesse kuuli tihedalt kuuliauke ja pealtpoolt on kuuli kriipinud libedal tornikuulil liugu lasknud lindude küünised ja söövitanud tiivuliste väljaheited. Läbivaid kuuliauke, mille kaudu niiskus võiks kuuli kahjustama pääseda, on õnneks vaid üksikuid. Need kohad tinutatakse, mõlgid aga jäävad dokumenteerima sündmusi, mida kuul on pidanud vapralt läbi elama.

Sajandeid ausalt tööd teinud vapra tuulelipu kohta märkis Juhan Kilumets, et see on lausa suurepärases korras; peamiselt seetõttu, et lipu valmistamisel on kasutatud üksnes vaske ja pole seda kombineeritud rauaga, mis võinuks tekitada paljusid teisi tuulelippe armutult hävitanud korosiooni. Kilumets pakkus, et tuulelipu kõpitsemsel võiks kõne alla tulla vaid pukside vahetamine tänapäevaste vastu – grafiidist liikuvad osad hoolitseksid ise ka enda “õlitamise” eest. Tuulelipule tuleks tema hinnangul iluhoolduses kasuks üksikute kullatäppide lisamine, mis päikeses rõõmsalt särama lööksid.

Üllatuslikult tuli tornitipust lagedale vana puidust ajakapsel, milles oli vaskplekist karp kirjadega. Viimases olid üles tähendatud 1892. aastal torni restaureerimisel ametis olnud meistrimeeste nimed ja nendelt eesti-, vene- ja saksakeelne tervitus tulevikus sama tööd tegevatele ametivendadele. Tervitus üle sajandite kõlab järgmiselt: „Meeldetuletuseks meie järeltulevatele vendadele, kes siin seda Jehoova aumaja jälle ehitavad. Siis meie juba ammugi mullas – elage rahus ja surge õndsalt.“

Torni juures varasemalt tegutsenud meistrimeeste looming pälvib aga tänaste restauraatorite sügava imetluse nii nutikate tehniliste lahenduste kui ka ülimalt meisterliku tööga. „See pole lihtsalt meistritöö, vaid monument,“ hindas Kilumets.

Õpetaja Arho Tuhkru mõtles tänuga ühistööle, mis aitab ajaloolisel sündmusel, nagu torni restaureerimine seda on, ladusalt teoks saada – kogu hingest löövad kaasa nii koguduseliikmed, vaimulikud, restauraatorid kui ka töid toetanud Tallinna linnavalitsus ja Kirikufond.

Tekst: EELK Konsistooriumi avalike suhete spetsialist Regina Hansen

Uudist saab vaadata lingilt: https://kultuur.err.ee/1608548098/toomkiriku-tornitipust-leiti-ajakapsel-aastast-1892

Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru rääkimas kirikutorni restaureerimise plaanidest
Kunstiajaloolane ja kirikute restauraator Juhan Kilumets selgitamas aja jooksul tekkinud muutusi Toomkiriku tornitipus
Ajakapslist leitud tervitus üle sajandite kõlab järgmiselt: „Meeldetuletuseks meie järeltulevatele vendadele, kes siin seda Jehoova aumaja jälle ehitavad. Siis meie juba ammugi mullas – elage rahus ja surge õndsalt.“
Lehtkuld tornikuuli kuldamiseks

Tallinna Toomkiriku tornimuna ja tuulelipp toodi kirikusse

Esmaspäev, märts 28th, 2022

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku tornikiivri restaureerimise käigus toodi kiriku tuulelipp ja tornimuna toomkirikusse. Ootame teid kirikusse neid vaatama teisipäeval, 29. märtsil kell 14.

Anname ülevaate eelmisel nädalal tornitipust leitud üllatuslikust ajakapslist, vaadata saab suurt tornimuna ja  ajaloolist tuulelippu. Kunstiajaloolane ja kirikute restauraator Juhan Kilumets ja koguduse õpetaja Arho Tuhkru tutvustavad kirikutorni restaureerimise plaane.

Toomkirikul on restaureerimisprogramm, et kirik tervikuna korda teha. Alustasime katusest, mis on hoone säilimise seisukohast kõige olulisem. Töid alustasime jaanuari viimasel nädalal ning loodame restaureerimisega lõpule jõuda augustikuu jooksul. Loomulikult võib katuse avamisel ette tulla üllatusi, väljastpoolt kõike ei näe. Peale pleki eemaldamist hinnatakse ka tugikonstruktsioone, kas need vajavad plommimist.

Restaureerimisprojekt valmis koostöös Tallinna Linnaplaneerimisameti muinsuskaitseosakonnaga ning linn oli meile eeltööde juures suureks toeks. Toomkiriku torn on Tallinna siluetis oluline maamärk, mis tervitab merelt tulijaid juba kaugelt. See pole mitte ainult taevase ja maise kokkupuutepunkti sümbol, vaid üks Tallinna linna olulisi visuaalseid tähiseid. Ühtlasi on Toomkirik Tallinna linna kõige vanem säilinud hoone.“  

Toeta tornikiivri restaureerimistöid märgusõnaga „kirikutorn“.

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Registrikood 80209270
SEB Pank EE401010022002639007
Panga kood BIC: EEUHEE2X

Restaureerimistööde umbkaudne maksumus on 550 000 eurot ning neid teostatakse koguduse, Kirikufondi ja Tallinna linna toel. Töid teostab OMA Katused OÜ.

Fotode autor Arho Tuhkru

MISSA – paastuaja 4. pühapäev. Laetare. Eluleib

Reede, märts 25th, 2022

Laetare. Eluleib.

Pühakirjalugemised:

5. Moosese 8:2–3 Inimene ei ela üksnes leivast

1. Korintlastele 10:1–6 Esiisad jõid vaimulikust kaljust – Kristusest

Johannese 6:1–15 Jeesus toidab viit tuhandet meest

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 283 – Ole minu ligi

Päeva laul: 224 – Mu helde Karjane, oh Jeesus

Jutluselaul: 467 – Jeesus, meie eel

Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim

Korjanduslaul: 410 – Oh Issand, jää

Lõpulaul: 471 – Rõõmsalt rutta edasi

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

SÕNAJUMALATEENISTUS. Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev

Neljapäev, märts 24th, 2022

Pühakirjalugemised:

Jesaja 7:10–14 Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale

Roomlastele 9:2–8 Jumala laste sooks arvatakse tõotuse lapsed

Luuka 1:26–38 Jeesuse sünni ettekuulutus

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 83 – Mu Kuningas, mu Jumal

Päeva laul: 84 – Oh Kristus, Lunastaja

Jutluselaul: 7 – Nüüd Jumalale austuseks

Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim

Lõpulaul: 36 – Su annid, kõige armu Jumal

Teenivad: õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Kristuse 7 sõna ristil IV – Mt 27 : 46

Neljapäev, märts 24th, 2022

Alanud on paastuaeg, ettevalmistusaeg meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste ja ülestõusmise tänumeelseks pühitsemiseks. Paastuaeg on olnud aeg, mil erinevate vagadusharjutuste abil on keskendutud ja sügavamalt sisse elatud Kristuse kannatustesse meie eest.

MISSA – paastuaja 3. pühapäev. Oculi

Reede, märts 18th, 2022

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Pühakirjalugemised:

Sakarja 3:1–5 Nägemus ülempreester Joosuast

Efeslastele 5:1–11 Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosalisteks

Luuka 11:14–23 Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 356:1-4 – Ma tõstan silmad ülesse

Päeva laul: 162:1-3 – Truu ja ustav karja hoidja

S. Vainiunas Viiulisonaat op 38 II osa Andante

Mälestamise muusika: J. S. Bach Wenn wir in höchsten Nöten sein

Korjanduslaul: 74:1- – Mu Jeesus, kallis elu

E. Grieg Viiulisonaat nr 3 c-moll II osa Allegretto espressivo alla Romanza

Lõpulaul: 356:5-7 – Küll Isa armu varju all

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, kaasa teenivad Aleksandra Serebrjakova (viiul) ja Liidia Ilves (klaver).

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.
Kirikus kehtib hajutatuse nõue, istuda saab kohtadele, mis ei ole suletud.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Kristuse 7 sõna ristil III – Lk 23 :43

Neljapäev, märts 17th, 2022

Alanud on paastuaeg, ettevalmistusaeg meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste ja ülestõusmise tänumeelseks pühitsemiseks. Paastuaeg on olnud aeg, mil erinevate vagadusharjutuste abil on keskendutud ja sügavamalt sisse elatud Kristuse kannatustesse meie eest.

Selle paastuaja jooksul avaldab Toomkogudus igal reedel oma internetikanalites mõtiskluse, mis on ajendatud Kristuse viimastest sõnadest ristil.

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku tornikiiver on tellingutes

Kolmapäev, märts 16th, 2022

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku tornikiiver on tellingutes ja see pilt avaneb üle terve Tallinna linna. Peatselt algab ka torni tuulelipu ja tornimuna allatoomine.

„Toomkiriku tornikiivri seisukord on aasta-aastalt halvenenud, sadevee läbijooksud suurenenud,“ rääkis Tallinna Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. „Toomkirikul on restaureerimisprogramm, et kirik tervikuna korda teha. Alustasime katusest, mis on hoone säilimise seisukohast kõige olulisem. Töid alustasime jaanuari viimasel nädalal ning loodame restaureerimisega lõpule jõuda augustikuu jooksul. Loomulikult võib katuse avamisel ette tulla üllatusi, väljastpoolt kõike ei näe. Peale pleki eemaldamist hinnatakse ka tugikonstruktsioone, kas need vajavad plommimist.“ 

„Restaureerimisprojekt valmis koostöös Tallinna Linnaplaneerimisameti muinsuskaitseosakonnaga ning linn oli meile eeltööde juures suureks toeks,“ märkis Arho Tuhkru. „Toomkiriku torn on Tallinna siluetis oluline maamärk, mis tervitab merelt tulijaid juba kaugelt. See pole mitte ainult taevase ja maise kokkupuutepunkti sümbol, vaid üks Tallinna linna olulisi visuaalseid tähiseid. Ühtlasi on Toomkirik Tallinna linna kõige vanem säilinud hoone.“  

Toeta tornikiivri restaureerimistöid märgusõnaga „kirikutorn“.

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Registrikood 80209270
SEB Pank EE401010022002639007
Panga kood BIC: EEUHEE2X

Restaureerimistööde umbkaudne maksumus on 550 000 eurot ning neid teostatakse koguduse, Kirikufondi ja Tallinna linna toel. Töid teostab OMA Katused OÜ. 

„Kirikufondi kaudu annetati jõulude ja aastavahetuse paiku Tallinna Toomkiriku tornikiivri rekonstrueerimiseks sihtotstarbeliselt üle 40 000 euro ning annetamine kestab,“ sõnas Kirikufondi tegevjuht Katri Gailit. „Jõulukampaaniaga kogusime üle 60 000 euro, umbes kolmandik summast läks sihtotstarbeliselt teistele kirikutele. Oleme kõigile annetajatele väga tänulikud ning loodame augustis näha tulemust, mis on ühiste jõupingutustega ellu viidud.“ 

Tallinna Toomkiriku( www.toomkirik.ee ) hoone ehitamist alustati tõenäoliselt 1230. aastatel ning hoone valmis aastal 1240. Viieteistkümnendal sajandil ehitati kirikuhoone ümber kolmelööviliseks basiilikaks. Kirik hävis koos suure osa Toompea hoonestusega 1684. aasta tulekahjus. Toomkiriku gooti stiilis tornikiiver hävis, kuid 1778-1779. aastatel ehitati kirikuhoonele uus barokkstiilis tornikiiver. Tallinna Toomkiriku torni tipus on kuldne liilia, mis sümboliseerib Maarja kuulutust 25. märtsil.   

Kirikufond (täisnimega SA EELK Toetusfond) on asutatud 09. jaanuaril 2018. Fond kogub heategevuslikke annetusi EELK kirikute toetuseks, nii kirikuhoonete renoveerimiseks ja korrastamiseks kui hingehoiuks ning vaimuliku töö tegemiseks. Kirikufond kogub annetusi veebilehel www.kirikufond.ee. 

Täpsem informatsioon: 

Arho Tuhkru, Tallinna Toomkoguduse õpetaja 

E-post: arho.tuhkru@eelk.ee 

Telefon: +372 528 1943 

Katri Gailit, Kirikufondi tegevjuht 

E-post: katri.gailit@kirikufond.ee 

Telefon: +372 513 8341 

Aitame UKRAINAT!

Kolmapäev, märts 16th, 2022

Me kõik saame aidata ja toetada!

Sündmused Ukrainas on muutnud meid kurvaks ja samas andnud paljudele inimestele tahte toetada ja aidata. Tallinna Toomkogudus on oma korjandustega näidanud oma tahet toetada ja teeme seda edasi. Me saame anda oma panuse ja võidelda kurja vastu oma annete ja annetustega. Samuti saavad kogudused omapoolset abi osutada annetades mittetulundus- ja abiorganisatsioonidele.

Igaüks meist saab aidata ja alljärgnevalt on mõned võimalused seda teha.

EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö Sihtasutust märgusõnaga“ Living Hope“  EE691010220271814222

EESTI PIIBLISELTSI kaudu saab annetada ukrainakeelsete piiblite ja lastepiiblite heaks, selgituseks: Ukraina Piiblid.
SEB: EE461010022001090003
Swedbank: EE232200001180002451

https://piibliselts.ee/ajakulg/annetuskampaania-edenemine-ukraina-piiblite-heaks

Annetused tsiviilelanikele:

MTÜ Eesti Pagulasabi arvelduskonto: EE791010220258852223

MTÜ Mondo arvelduskonto: EE491010220099409013

MTÜ Ukraina Kultuurikeskus arvelduskonto: EE401010220229090221

MTÜ Eesti Punane Rist arvelduskonto: EE742200001180001436

Luterlik Maailmaliit : https://www.lutheranworld.org/news/ukraine-lwf-calls-donations-support-people-and-churches?fbclid=IwAR2neOq24wJwTCgbDoQqpYs0nmy6W8pge–hu_cg10HkfKOIeTuymYiQP8Y

Tallinna Kaarli koguduse kaudu saab toetada ka esemeliste annetustega

7.–11. märtsil leiab taas aset esemekorjandus Ukraina sõduritele varustuse kogumiseks. Annetused saab tuua Kaarli kirikusse (Toompea 10) esmaspäevast reedeni kell 10–17. Sissepääs peauksest, tornidega küljelt.

Oodatud on sõjaväelastele vajalik varustus: soe riietus (joped, püksid, kampsunid, suusamaskid, sokid, soe pesu jms), taskulambid, patareid, kiivrid, kuulivestid. Riietus värvus võimalusel kaitseroheline. Asjad ei pea olema uued, aga kindlasti korralikud ja kasutuskõlbulikud. Abisaadetis läheb teele juba nädala lõpus ning viiakse Poola piirile, kus see võetakse vastu Ukraina koordinaatorite poolt ning toimetatakse lahingupiirkondadesse.

 http://UUS ESEMEKORJANDUS UKRAINA SÕDURITE TOETUSEKS 🇺🇦 – Tallinna Toompea Kaarli Kogudus

info@kaarlikogudus.ee

Ja muidugi, palvetagem lakkamata eelolevatel nädalatel meie kogudustes toimuvatel jumalateenistustel ja erinevatel palvustel Ukraina rahva ja iseseisvuse pärast ning selle eest, et sõjategevus lakkaks ja saabuks rahu. Lisaks, säilitagem ka ise rahu oma südames, hinges ja omavahelistes suhetes.

Kinnitagu meid apostel Pauluse sõna: “Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna.” (Kl 3:15)

.

MISSA – paastuaja 2. pühapäev. Reminiscere. Palve ja usk

Neljapäev, märts 10th, 2022

Päeva juhtsalm

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me alles olime patused.“Rm 5:8

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

2. Ajaraamat 20:1-9  Joosafat võidab moabi ja ammonlasi

1. Tessaloonika 4:1-8  Jumalale meelepärasest elust

Matteuse 15:21–28 Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul 317  Jeesusega käia võtkem

Pealaul              330    Tule, Jeesus, helde armutooja

Jutluselaul      347      Tugevad on Jeesu käed

Korjanduslaul 344  Oh võta mind, mu Jumal

Lõpulaul            284   Sa Jeesus oled elutee

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.

Toomkirikus ei küsita koroonapassi, kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.
Kirikus kehtib hajutatuse nõue, istuda saab kohtadele, mis ei ole suletud.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Kristuse 7 sõna ristil II – Jh 19:26-27

Neljapäev, märts 10th, 2022

Alanud on paastuaeg, ettevalmistusaeg meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste ja ülestõusmise tänumeelseks pühitsemiseks. Paastuaeg on olnud aeg, mil erinevate vagadusharjutuste abil on keskendutud ja sügavamalt sisse elatud Kristuse kannatustesse meie eest.

Selle paastuaja jooksul avaldab Toomkogudus igal reedel oma internetikanalites mõtiskluse, mis on ajendatud Kristuse viimastest sõnadest ristil.

PIIBLITUND pühapäeval, 13. märtsil kell 12:30 Toomkirikus

Kolmapäev, märts 9th, 2022

Tunde viib läbi koguduse misjonär Liisa Rossi. Kevadtalvisel perioodil uuritakse lähemalt apostlikku usutunnistust.

MISSA – paastuaja 1. pühapäev. Invocavit. Jeesus – kiusatuse võitja

Reede, märts 4th, 2022

Jeesus – kiusatuse võitja.

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 3:1–7 Aadam ja Eeva ning hea ja kurja tundmise puu

Heebrealastele 4:14–16 Jeesusest kui suurest ülempreestrist

Matteuse 4:1–11 Jeesust kiusatakse kõrbes

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 215:1-4 – Loo puhas süda minule, mu helde Jumal taevas

Solist: G. F. Händel „Dignare“

Päeva laul: 316:1-2 – Jeesus, oh aita, et võimust võin saada

Jutluselaul: 316:3-4 – Jeesus, oh aita, mu süda mind vaevab

Solist: A. Dvorak „Turn thee to me“

Korjanduslaul: 80:1- – Ühte asja ihkan üle kõige

Solist: F. Schubert „Ave Maria“

Lõpulaul: 72 – Laulukeelil kuulutame

Jutlustab Turu Toomkoguduse toompraost Aulikki Mäkinen, kaasa teenib Turu abiõpetaja Mika Mäntyranta, teenib õpetaja Arho Tuhkru ja abiõpetaja Joel Siim, organist kadri Ploompuu ja solist Maire Martinson.

Nii nagu eelmisel pühapäeval, läheb ka seekordne korjandus Ukraina toetuseks.

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.

Toomkirikus ei küsita koroonapassi, kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.
Kirikus kehtib hajutatuse nõue, istuda saab kohtadele, mis ei ole suletud.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.