Archive for november, 2021

Eesti Naislaulu Seltsi ADVENDIKONTSERT

Pühapäev, november 28th, 2021

1.advendi tervitus

Pühapäev, november 28th, 2021

Misjonikeskuse advendikalender

Neljapäev, november 25th, 2021

MISSA – advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus

Neljapäev, november 25th, 2021

1.advent

Kirikuaasta algus.
Sinu kuningas tuleb alandlikkuses.

Päeva juhtsalm

„Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane aitaja!“ Sakarja 9:9

Pühakirjalugemised:

Jesaja 62:10-12 Öelge Siioni tütardele: Vaata, su pääste tuleb!
Roomlastele 13: 11-14 Öö on lõpule jõudmas
Matteuse 21: 1-9 Jeesus sõidab kuninglikult Jeruusalemma

Pühapäevased laulud:

Koor – Stewe Gårdare „Nüüd küünla me süütame taas“                                  

Alguslaul 3 :1-3  – Kuis pean vastu võtma
Päevalaul  2 – Hoosianna, tõstke häält 
Koor  – G. J. Vogler „Hosianna“ 
Koor –  Sirje Kaasik  „Vaata, sulle tuleb kuningas“                               
Korjanduslaul  363 – Et Kristust vastu võtta
Koor – Anne-Mai Salumäe „ Jõulutäheke“                                  
Lõpulaul  11 – Oh Jeesus Kristus, tule Sa

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P 10 – 16

Kirikus palume kanda maski.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.


MISSA – igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kolmapäev, november 17th, 2021

Pühakirjalugemised:

Taaniel 12:1–3 Lõpuaeg
Ilmutuse 20:11 – 21:1 Nägemus viimsest kohtust
Matteuse 25:31–46 Tähendamissõna rahvaste kohtust

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 172 – See aeg on tõesti ukse ees
Päeva laul: 299:1-4 – Kristus on Kuningas, võit on ta päralt
Jutluselaul: 166 – Siin lapsed armust vastu võetud
Korjanduslaul: 175:1- – Jeruusalemm, sa püha taevalinn
Lõpulaul: 299:5-7 – Ära siis eksi nüüd siia ja sinna

Teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T – P 10 – 16

Kirikus palume kanda maski.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

MISSA – valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Neljapäev, november 11th, 2021

Valvake!

Pühakirjalugemised:

Psalm 94:8–15 Millal te saate targaks?

1. Tessalooniklastele 5:2–11 Issanda päevaks valmistumisest

Matteuse 24:36–44 Jeesus õhutab valvama

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 179 – „Ärgake!“ nii vahid hüüdvad
Päeva laul: 177:1-3 – Oh ärka, usklik rahvas
Jutluselaul: 5 – Me ootame Sind, Jeesus Krist
Enne nõukogu ametisse õnnistamist: 227 – Issand, Su ees siin palves seisame
Korjanduslaul: 363 – Et Kristust vastu võtta
Lõpulaul: 177:4-5 – Käes hiilgvad võidupalmid

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon René Paats. Organist Kadri Ploompuu.

Jumalateenistusel õnnistati Toomkoguduse nõukogu liikmeid ja läkitati tööülesannete täitmiseks.

Toomkirik on avatud T – P 10 – 16

Kirikus palume kanda maski.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.


MISSA – 24. pühapäev pärast nelipüha. Kahe riigi kodanik

Neljapäev, november 4th, 2021

Kahe riigi kodanik.

Pühakirjalugemised:

Taaniel 2:31–41, 44 Taaniel seletab Nebukadnetsari unenäo

Roomlastele 13:1–7 Kohustustest võimukandjate vastu

Matteuse 17:24–27 Jeesus maksab templimaksu

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 460:1-3 – Miks on neid, kes teiselt võtnud
Päeva laul: 289 – Sind, Jumal, tahan armastada
Jutluselaul: 274 – Jeesus, Sa ainuke
Korjanduslaul: 269 – Sa ära Kristust unusta
Lõpulaul: 460:4-5 – Rahutust me südametes

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P 10 – 16

Kirikus palume kanda maski.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Christian Ackermanni loomingu tippteosed, Tallinna Toomkiriku altariseinal, jõudsid oma kohale tagasi

Esmaspäev, november 1st, 2021

Aastatel 1694 – 1696 valminud Toomkiriku altariseinal on taas oma kohtadel apostlid Paulus ja Peetrus, evangelistid Johannes ja Markus, Kristus Kõigevõitja, Tema kõrval Maarja Magdaleena.

Pühapäevasel jumalateenistusel tervitavad kõik altariseina kujud kirikulisi juba oma kohtadelt.

Kristuse võidulipp
Evangelist Johannese kodutee
Apostel Paulus
Evangelist Markus

Ordinatsiooni missa usupuhastuspühal Tallinna Toomkirikus

Esmaspäev, november 1st, 2021

Usupuhastuspühal ordineeris piiskop Joel Luhamets koos assistentide assessor praost Katrin-Helena Melderi ja praost Jüri Vallsaluga Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriteks diakon Jane Vainu, diakon Ülo Liivamägi ja Volli Nugise.

Enne jumalateenistust andsid preestrikandidaadid käed Piiblil ordineerivate vaimulike ees ametivande ja allkirjastasid selle.

Teenistusel jutlustas preestrikandidaat Volli Nugis
Kaasa teenisid Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, abiõpetaja Joel Siim, ja koguduse organist Kadri Ploompuu.

Fotode autor Ingrid Mäsak