Archive for mai 2nd, 2021

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT Pühapäev, 2. mai 2021

Pühapäev, mai 2nd, 2021

Ristiinimesed, palvetagem!

Ühispalves on jõud.

EELK peapiiskop URMAS VIILMA:

Issand Jeesus Kristus, Sina ütlesid oma jüngritele, et ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest (Jh 15:13).

Sina ise oled seda armastust ristil surres kogu maailma ja inimkonna vastu osutanud. Sa andsid oma ristisurma ja ülestõusmisega tähenduse iga inimese surmale, sest muutsid surma väravaks igavesse ellu. See oli armastus!

Seepärast täname Sind iga hinge eest, kelle Sa oled taevasesse eluasemesse vastu võtnud. Eriliselt kanname täna Sinu ette palves kõik need, kes on koroonaviiruse vastu võideldes ja teisi aidates loovutanud oma elu. Selles eluvõitluses ei ole võitjaid ega kaotajaid. Kuid on loobumine, ohvrimeelsus ja armastus. Seepärast tahame paluda Sinult jätkuvat jõudu ja vastupidavust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolt kannavad sageli oma elu hinnaga.

Õnneks teame, et homne on helgem ja lootusrikkam, sest jumalarahvas saab naasta peagi pühakodadesse ühistele jumalateenistustele. Ka teised eluvaldkonnad – kogu ühiskond – avanevad viiruse taandumisel aktiivsemale suhtlemisele.

Täname Sind, et oled kinkinud selle otsuse tegemisel otsustajatele tarkust. Samas palume, et oskaksime ise tegutseda vastutustundlikult ja olla üksteise suhtes hoolivamad.

Armas Issand Kristus, vaata armulikult meie peale ja aita meil õppida armastama ligimest ja Sind usinamini kui seni. Ekslike inimestena esitame tihti oma nõudmisi, avaldame tingimusi, soovides et Sina midagi teed või korda saadad.

Andesta meile inimlik isekus ning aita meil õppida ise võtma vastutust oma sõnade, tegude ja elu eest.

Õnnista algavat päeva ja eesootavaid nädalaid, et kõik, mida teeme ja ette võtame, oleks kantud usust, et Sina lood kõik uueks. Nõnda saab muudetud paremaks meie ja meie armsate elu, lähedaste ja võõraste elu, Eesti rahva ja kogu inimkonna elu.

Meie olevik ja tulevik, aeg ja igavik on Sinu kätes, armas Jeesus Kristus, meie Issand. Aamen.

Toomkiriku torn Foto: Tarmo Tilsen
Kiri hauaplaadilt Toomkiriku käärkambris. Foto: Joel Siim