Archive for detsember 23rd, 2020

JÕULUÕHTU liturgiline JUMALATEENISTUS

Kolmapäev, detsember 23rd, 2020

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev

Teenistuse lnk: https://youtu.be/By3xMJGXMTI

Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Laulud ja pühakirja lugemised Pühal Jõuluõhtul

Alguslaul: 21:1-2,4 – Kõik usklikud, tulge

Koor: J. Kappel, “Jõulupalve”I pühakirjalugemine: Vana Testamendi ennustused Kristusest (1Ms 3:15; 12:2; 26:4; 49:8,10; 5Ms 18:18; Ps 89:4,5; Mi 5:1; Ml 3:1)

Koguduselaul: 38 – Üks roosike on tõusnud
II pühakirjalugemine: Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele (Tt 2:11-14)

Koguduselaul: 363 – Et Kristust vastu võtta

III pühakirjalugemine: Maarja toob ilmale oma esimese Poja (Lk 2:1-7)
Koguduselaul: 32A – Püha öö

IV pühakirjalugemine: Jeesuse sünd (Lk 2:8-12)

Koguduselaul: 22:1-4 – Ma tulen taevast ülevalt

V pühakirjalugemine: Inglite kiituslaul (Lk 2:13-14)

Koguduselaul: 18A:1,4 – Hõisake, taevad

VI pühakirjalugemine: Läki nüüd Petlemma (Lk 2:15-17)

Koguduselaul: 23 – Neil karjastel väljal

VII pühakirjalugemine: Karjased lähevad rõõmustades tagasi (Lk 2:18-20)

Koguduselaul: 14 – Et tulge, oh lapsed

Koguduselaul: 37A:1-2,4 – Su sõime juures seisan ma

Koor: A.-M. Salumäe, “Jõulutäheke”

Lõpulaul: 29 – Oh sa õnnistav

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.
2 See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja.
3 Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna.
4 Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,
5 et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.
6 Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama.
7 Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.
8 Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja.
9 Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga.
10 Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
11 et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.
12 Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.”
13 Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas:
14 „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!”

Lk 2:1 -14

Teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel, organist Kadri Ploompuu.

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2021

Kolmapäev, detsember 23rd, 2020

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku jõulutervitus

Kolmapäev, detsember 23rd, 2020