Archive for 2011

Toomkoguduse õpetaja jõulupöördumine kogudusele

Reede, detsember 23rd, 2011

Valisin Toomkoguduse käesoleva aasta jõulusõnumiks Jeesuse sõnad oma jüngritele: Teie olete maailma valgus! Ei saa märkamatuks jääda linn, mis on mäe otsas!” – Mt 5:14.

Need sõnad iseloomustavad Toomkirikut, mille pildi leidsite ka koguduse elektrooniliselt jõulukaardilt, kõrgumas üle maa ja Tallinna. Toomkirik on kirik, mis ei tohiks jääda märkamatuks. Paraku olen kogenud viimasel kahel aastal, mil seda kogudust teeninud olen, et mida kiiremini kasvab nende eestlaste arv, kes on korragi elus külastanud Pariisi Notre Dame, Vatikani Püha Peetruse basiilikat või Kölni katedraali Saksamaal, seda vähemaks jääb neid eestimaalasi, kes on korragi oma elus astunud sisse Tallinna Toomkiriku uksest. Me otsime igalt poolt mujalt seda, mis on meil endal kodus olemas! Linn, mis on mäe otsas, ei saa märkamata jääda – seda Jeesuse tarkusetera mõistavad hästi Tallinna külastavad väliskülalised. Üle 100 000 palveränduri ja külastaja kogu maailmast seisatus mööduval aastal imetluse ja imestusega meie Toomkiriku võlvide all. See on aukartustäratav hulk inimesi! Palverändureid kaugelt maalt – nagu Hommikumaa targad, kes järgisid tähte, mis juhatas neid Kuninga juurde, keda kummardada. Samal ajal ei teadnud ametlik kuningas Heroodes uuest Kuningast ja tema sünnist midagi! Võõrad teadsid, keda otsida – omad ei tundnud Teda ära! Nii võime vahel öelda ka Toomkiriku ja tema arhitektuurse, ajaloolise, kultuurilise ja usundiloolise väärtuse kohta. Omad ei tunne seda! Linn, mis on mäe otsas jääb omadele märkamatuks!

Jeesus rääkis maailma valgusest. Ta nimetab ennast maailma valguseks, kuid nimetab maailma valguseks ka oma jüngreid! Kes on tema jüngrid? Kes peavad valgust tooma maailma? Toomkoguduse ristitud liikmeid on umbes paar tuhat. Neid, kes kogudust on 2011. aastal oma liikmeannetusega toetanud on järele jäänud veel vaid vaevalt 15% ristitutest! Kuna suur langus annetajate arvus on kaasnenud vaimulike vahetumisega, tajun isiklikku vastutust. Loodan, et mõistate, et kõige olulisem ei ole liikmete puhul kunagi see, kui palju suudab keegi annetada, vaid et me ennast üldse veel kogudusega seotuks loeme. Milles see seotus võiks väljenduda? Kuidas vastame kuu aja pärast rahavaloendaja küsimusele oma usutunnistuse kohta?! Mida tähendab, et olen kristlane või luterlane? Kiriklikus statistikas on oluliseks näitajaks liikmeannetuse sooritanute ja armulaual osalenute arv. Tean, et see ei näita kellegi usku, kuid näitab usaldust kiriku vastu aga ka on märk sõnapidamisest ja antud vande hoidmisest. Kõik, kes me oleme ristitud ja konfirmeeritud, oleme altari ees vandunud ustavust ja truudust Issandale Kristusele ja Teda esindavale Kirikule – mis on Tema maapealne Ihu. Kristuse maapealset Ihu – Kirikut – ei ole, kui puuduvad liikmed! Nõnda olemegi Kristuse Kirik meie ise – kõik meie, kes me ristitud oleme! Nõnda ei sõltu Jeesuse kirjeldatud valguse heledus mitte kellestki teisest kui meist kõigist – kiriku liikmetest. Meie kõik olemegi kirik! Kas meie valgus hakkab tuhmuma? Või on lausa kustunud! Jõulukuuskedel süttivad peagi jõuluküünlad, mis vahetavad välja advendiküünlad. Neid küünlaid on lihtne süüdata, kustutada ja taassüüdata. Mis sütitab aga meid kui maailma valgust? Või jäämegi kustunud küünlaiks? Või lambiks vaka alla!?

Usun, et nii see ei ole ega ka jää! Eestlane on ristiinimene, ehk pisut leige, kuid siiski ustav ja veendunud. Tema söed hõõguvad tuha all, et siis lahvatada heleda leegiga. Loodan, et see hele lahvatus täidab ka Toomkiriku pingiread taas lugematu arvu kirikulistega ning äratab meie südametes seal vahepeal uinunud ja laisaks ning mugavaks muutunud südametunnistuse!

Rõõmustan alati, kui kohtume jõulude ajal ja pühapäeviti Toomkirikus

Urmas Viilma

Toomkoguduse õpetaja

Päeva laulu lugu – Päästja on nüüd kingitud (KLPR 31)

Reede, detsember 23rd, 2011

25. detsember 2011 – Kristuse sündimise püha ehk 1. jõulupüha.
Päeva teema: Sõna sai lihaks.
Päeva evangeelium: Jh 1:1-14
Päeva juhtsalm: Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:1-14
Päeva laul: PÄÄSTJA ON NÜÜD KINGITUD (KLPR 31)
Sõnad: Aurelius Ambrosius (340-397)
Tõlkija: teadmata
Viis: XII sajandist

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 25. XII 2011 – Päästja on nüüd kingitud (KLPR 31)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

Enne aastalõppu saab sooritada oma liikmeannetuse ja käia ära armulaual

Laupäev, detsember 17th, 2011

Aasta lõpp hakkab lähenema ning Toomkoguduse liikmetel, kes soovivad oma aktiivse liikmestaatuse säilitada, tuleks enne aastalõppu sooritada liikmeannetus ning käia armulaual. Armulaual käimine tuleks ka kantseleis või e-kirjaga registreerida, et koguduse täieealiste liikmete arvestus oleks võimalikult täpne.

Liikmeannetuse saab tasuda sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.

Annetamise põhimõtetest ja annetuse suurusest saab lugeda artiklit SIIT.

Päeva laulu lugu – Nüüd Jumalale austuseks (KLPR 7)

Reede, detsember 16th, 2011

18. detsember 2011 – Advendiaja 4. pühapäev.
Päeva teema: Issand on lähedal.
Päeva evangeelium: Mt 1:18-24
Päeva juhtsalm: Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b
Päeva laul: NÜÜD JUMALALE AUSTUSEKS (KLPR 7)
Sõnade ja viisi autor: Nikolaus Herman (1500-1561)
Tõlkija: Johann Hornung (arv. 1660-1715)

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 18. XII 2011 – Nüüd Jumalale austuseks (KLPR 7)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

Õpetaja Urmas Viilma advenditervitus kogudusele

Laupäev, detsember 10th, 2011

1. advendiküünal on süüdatud

Astusime advendiaega piiblisalmiga: Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9. See kuningas, kelle saabumist prohvet kuulutas on ennast nimetanud ka Maailma Valguseks. Jõuluööd ei valgustanud ainult täht, mida nägid targad või auhiilgus, mis kumas inglite ümber, tõeline valgus paistis Petlemma sõimest.
Mina olen maailma valgus. Kesjärgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus, ütleb Jeesus ise Johannese evangeeliumis (8:12). Valgus ja selle suurenemine jõulude lähenemisel on sõnumiks, mis saadab meid advendiajal kuni jõuluõhtuni. Sõnum Jeesusest kui Maailma Valgusest on ristiusu üks kandvamaid, mis saadab meid läbi meie kristliku elu alates ristimisest, mil ristitavale ulatatakse ristimisküünal, kuni meie lahkumiseni ajalikust elust, kui meie eluküünal kustub.
VALGUS on üks ilusamaid, samas üks mõistatuslikemaid nähtusi siin maailmas. Valgus kuulub elementaarselt meie igapäevaellu, samas on valgus müstiline ja salapärane. Valgus annab sooja, valgustab meie igapäevaseid tegevusi ja tundub, et ilma valguseta me ei saa. Me vajame valgust. Samal ajal teame, et valgus paljastab kõik selle, mis kardab valgust. Kahjuks on maailmas veel valgust kartvaid tegusid ja asju. Kristus valgustab nõnda igaühe hinge ja elu. Võibolla just seetõttu ei leia paljud Kristusele kohta oma elus ja eneses. Sellised inimesed on nagu mardikad, kes valguse käest põgenevad, kui neid varjav kivi nende kohalt ära tõsta.
Advendivalgus, mille oleme süüdanud ja mis iga pühapäevaga suureneb, peab juhtima kõigile teed Jõululapse poole – Teda ju ootusajal igatseme! Samas on oht, et küünla süütamisest ja jõulude ootamisest saab asi iseeneses. Kui advendiküünalde ja –kaunistuste mõtteks jääb olla vaid iluasjadeks, ongi need vaid asjad iseeneses. Asjad, mis on küll ilusad, kuid mis ei oma sügavamat sisu ja tähendust. Loodan, et inimesed näevad siiski advendiküünlale iseloomuliku valguse ja soojuse kõrval ka midagi sügavamat ja olulisemat – Kristuse valgust!
Martin Luther on kirjutanud: Päikesekiired on lähedal. Nad sädelevad näol, nad soojendavad ja kõrvetavad nii, et neid võib tõesti tunda. Siiski, ei saa päikesekiiri näha. Veel vähem saab neid kinni püüda, kuigi võid üritada kas või terve eluaja. Neid võib küll takistada aknast sisse paistmast, kuid kiirt ei saa võtta kinni. Ka Jumal on kõikjal, kuigi nähtamatult ja seletamatuly. Kõrgemal kõigest. Jumal on vaba. Ta ei ole seotud ühegi paigaga, vaid ta on samal ajal kõikjal.
Soovin, et advendivalgus ei helgiks vastu ainult küünaldelt, kuusekaunistustelt ja vilkuvatel tuledelt, vaid see leiaks ruumi kõikjale ka inimeste hinge ja südamesse ning juhiks meid tõelise valguse – Maailma Valguse, Issanda Kristuse juurde!

Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja

Päeva laulu lugu – Nüüd tehke kõrgeks väravad (KLPR 10)

Laupäev, detsember 10th, 2011

11. detsember 2011 – Advendiaja 3. pühapäev.
Päeva teema: Valmistage Issanda teed.
Päeva evangeelium: Jh 1:19-27
Päeva juhtsalm: Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 30:3a,10a
Päeva laul: NÜÜD TEHKE KÕRGEKS VÄRAVAD (KLPR 10)
Sõnade autor: Georg Weissel (1590-1635)
Tõlkija: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)
Viisi autor: Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739)

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 11. XII 2011 – Nüüd teheke kõrgeks väravad (KLPR 10)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

2. advendi annetusmüügiga toetati Toomkooli

Pühapäev, detsember 4th, 2011

2. advendil pärast missat Toomkirikus toimunud annetusmüügil koguti Tallinna Toomkooli muusikatöö toetuseks ligi 500 €. Toomkoguduse liikmed, Toomkooli lapsevanemad ja toetajad olid annetanud käsitööd, küpsetisi, hoidiseid ning palju muud vajalikku ja kaunist. Samal ajal kui käis usin kauplemine sai juua kuuma glögi ning maitsta piparkooke. Eriti hinnatud müügiartiklid olid isevalmistatud küünlad, moos, kõrvitsasalt ning leivajuuretis. Igaüks leidis oma!

Suur tänu kõigile, kes toetasid annetusmüügi toimumist omapoolse käsi- või kokatööga või annetatud esemetega. Tänu ka kõigile, kes toetasid laada toimumist annetustega! Annetatud raha eest soetatakse Toomkooli õpilastele rütmipillid.

Igaüks leidis laadalt midagi

Advendilaadalised

Toomkooli advendipalvus toimus Toomkirikus

Laupäev, detsember 3rd, 2011

1. advendinädala esmaspäeval toimus Toomkirikus Tallinna Toomkooli advendipalvus. Toomkooli lapsed koos õpetajate ja mõne lapsevanemaga laulsid üheskoos lauluraamatust juba tuttavaks saanud kiriklikud lastelaulud ning õpetaja Urmas Viilma luges Piiblist loo Maarjast, kellele ingel andis sõnumi, et Maarja sünnitab peagi poja, kellele paneb nimeks Jeesus. Advendiküünlaid süütades ootamegi Jeesuse sündimist. Meie Isa palve järel, lühikese avendipalvuse lõppedes, said kõik lapsed kirikust kingituseks jõulusõime, mille kodus ise valmis saab meisterdada. Esimest korda proovis Toomkiriku akustikat ka Toomkooli koor. Läbi lauldi laulud, mida kantor Ene Salumäe on lastele igal nädalal kooriharjutustes õpetanud. Toomkooli koori lapsed laulavad koos Toomkoguduse pühapäevakooli lastega ka 25. detsembri ehk 1. jõulupüha peremissal kell 11, millel jutlustab peapiiskop Andres Põder. Seejärel tutvuti kiriku väikese ja ka suure  oreliga, mille tuhandetest viledest kõlav võimas ja kuninglik heli pani lapsed aukartusest imestama.

Kantor Ene Salumäe käe all sirgub Toomkooli koor

Päeva laulu lugu – Tänu olgu Jumalal (KLPR 12)

Reede, detsember 2nd, 2011

4. detsember 2011 – Advendiaja 2. pühapäev.
Päeva teema: Sinu Kuningas tuleb kirkuses.
Päeva evangeelium: Lk 17:20-24
Päeva juhtsalm: Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28
Päeva laul: TÄNU OLGU JUMALAL (KLPR 12)
Sõnade autor: Heinrich Held (1620-1659)
Tõlkija: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)
Viisi autor: Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739)

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 04. XII 2011 – Tänu olgu Jumalal (KLPR 12)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

Päeva laulu lugu – Hoosianna, tõstke häält (KLPR 2)

Reede, november 25th, 2011

27. november 2011 – Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus.
Päeva teema: Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses.
Päeva evangeelium: Lk 19:28-40
Päeva juhtsalm: Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja!. Sk 9:9
Päeva laul: HOOSIANNA, TÕSTKE HÄÄLT (KLPR 2)
Sõnade autor: Christian Keimann (1607-1662)
Tõlkija: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)
Viisi autorid: Johann Rudolph Ahle (1625-1673)Wolfgang Karl Briegel (1626-1712)

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 27. XI 2011 – Hoosianna, tõstke häält (KLPR 2) 

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

“Lauluraamatuaasta 2011” lõpetab Lauluraamatupäev

Neljapäev, november 24th, 2011

Lauluraamatuaasta 2011 logo

Toomkogudus on kogu 2011. aasta vältel tähistanud juubeliaastat “Lauluraamatuaasta 2011” mahuka üritustesarjaga. Kogu aasta eripalgelise ja sisuka täitmise eest on vastutanud Toomkoguduse kantor-organist Ene Salumäe. Sarja erinevatel üritustel on kaasa teenud õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu, koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhtimisel ja Toomkvartett.

Toomkoguduses on “Lauluraamatuaasta 2011” egiidi all seni toimunud:

− Igal nädalal uuenev ja täienev STEND Toomkiriku orelirõdu all “VÄLJAPANEK Kiriku Laulu- ja Palveraamatu teemal“.
− Igal pühapäeval uus PÄEVA LAULU LUGU, mis on avaldatud Toomkirikus lauluraamatuaasta stendil ja Toomkoguduse kodulehel www.toomkirik.ee
− KORAALIPÜHA pühapäeval, 10. aprillil kell 11. Ühist laulmist juhtis Toomkoguduse Laudate Dominum –koor
− Toomkooli vestlusringi AVATUD TUND lauluraamatu teemal “TÕUSE, MU LAUL, TAEVASSE!” pühapäeval, 10. aprillil kell 12.30
− KORAALIÕHTUCANTATE! LAULGE!“ Kaunimad kiituselaulud Kiriku Laulu- ja Palveraamatus! pühapäeval, 22. mail kell 17
− KORAALIÕHTUROGATE! PALVETAGE!“ Kaunimad palvelaulud Kiriku Laulu- ja Palveraamatus! pühapäeval, 29. mail kell 17
− TOOMPÄEVADE KORAALIPOOLTUND reedel, 9. septembril kell 15.30

Lauluraamatuaasta üritused Toomkirikus ja kogu EELK-s lõpevad Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus laupäeval 26. novembril 2011 Lauluraamatupäevaga

LAULURAAMATUPÄEV TOOMKIRIKUS 26. XI 2011

kell 12.00 − Orelipooltund Kaunimad orelikoraalid – organist Ene Salumäe
kell 12.50 − 100 minutit Kiriku Laulu- ja Palveraamatuga – Ühist laulmist ja laulu lugusid kantor Ene Salumäe eestvõtmisel Toomkiriku käärkambris
kell 18.00 − “Lauluraamatuaasta 2011” tänujumalateenistus. Juhtiv liturg piiskop Einar Soone. Kaasa teenib EELK Misjonikoor Maarja Vardja juhatusel. Kogumiku „Koraaliseaded noortekoorile“ esitlus.

Lauluraamatupäeva kuulutus, mille võib iga huviline oma tarbeks ka välja trükkida asub SIIN

 

Päeva laulu lugu – Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt (KLPR 299)

Laupäev, november 19th, 2011

20. november 2011 – Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha.Kirikuaasta viimane pühapäev.
Päeva teema: Kristus – taeva ja maa Issand. 
Päeva evangeelium: Mt 25:31-46
Päeva juhtsalm: Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. – 2Kr 5:10
Päeva laul: KRISTUS ON KUNINGAS, VÕIT ON TA PÄRALT (KLPR 299)
Sõnade autor: Johann Ludwig Konrad Allendorf (1693-1773)
Tõlkija: Georg Koik (1855-1914)
Viisi autor: teadmata.

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 20. XI 2011 – Kristus on Kuningas, võit on Ta päralt (KLPR 299)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

Päeva laulu lugu – Oh ärka, usklik rahvas (KLPR 177).

Reede, november 11th, 2011

13. november 2011 – Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev. Isadepäev.
Päeva teema: Valvake. 
Päeva evangeelium: Mk 13:33-37
Päeva juhtsalm: Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! – Lk 12:35
Päeva laul: OH ÄRKA, USKLIK RAHVAS (KLPR 177)
Sõnade autor: Laurentius Laurenti (1660-1722)
Tõlkija: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)
Viisi autor: teadmata.

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 13. XI 2011 – Oh ärka, usklik rahvas (KLPR 177)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT

Kümme käsku isadele

Neljapäev, november 10th, 2011

Meid hoiavad Isa käed

Dr. Melvin M. Kieschnick

Sa pead olema suur!
Kaks head lapsevanemat on parem kui üks. Sinu osa on mängida tähtsat rolli oma laste elus. Ole kohal kui nad sünnivad. Kaisuta neid, vaheta mähkmeid ja lalise koos nendega, kui nad on alles imikueas. Lase neil tunda oma isalikku ligiolu läbi kogu nende elu. Näita kätte sihid ja suunad. Teeni ära oma laste üha süvenev lugupidamine ja respekt. Ära unusta, et lapsed, kes on oma isa poolt maha jäetud, kannavad endas sageli kogu elu kestvat hirmu. Mõtle tihti selle peale, et jumaliku kava kohaselt kehastad just Sina oma laste jaoks Jumal Isa.

Sa pead olema väike!
Ära ole oma perekonna pidev valitseja. Tunnista oma nõrkusi. Tunnista üles oma eksimused. Nutmine on lubatud. Sina, veel vähem Sinu lapsed (eriti just poisid), ei pea olema alati kõiges esimesel kohal. Ära ole alatine võitja, kõige targem, kõige tugevam või kõige rikkam. Jäta oma lastele võimalus ajutisteks ebaõnnestumisteks. Lase neil ise leida oma lahendused ilma, et Sina neile valmis vastuseid pakuks või juhtnööre annaks. Heida sageli põlvili, et mängida oma lastega ja pöörduda palveks Jumala poole.

Sa pead olema kodus!
Isegi kui see nõuab Sinult ülisuurt jõupingutust, teenida perele elatist, olla konkurentsi­võimeline, pürgida karjääriredelil ülespoole, pead Sa leidma aega oma lastega koos olemiseks. Ole nende jaoks olemas, eriti kui on midagi tähistada või kui ollakse jõutud kriisi. Jõusaalid, golfikursused, komandeeringud ja ametikohad, kõik see on tore, kuni see ei ole saanud teiseks ajaveetmise võimaluseks selle asemel, et veeta aega kodus koos laste ja perega. Võta kodus aega, et mängida, aidata teha kodutöid, jutustada muinasjutte ja lugeda Piiblit. Püüdke kehtestada enesedistsipliini. Tohterda katkised põlved ja minad. Kogu pere kokku ühisele söömaajale. Laulge vaimulikke laule, palvetage ja mõtisklege üheskoos.

Sa pead austama oma isa ja ema!
Näita oma isikliku eeskujuga, kuidas poeg suhtleb oma isaga (ja emaga). Nagu õpetab Martin Luther: “Teenime neid, kuulame nende sõna ning peame neid armsaks ja kalliks”. Suhtu lugupidamisega ning pea väärtuslikuks oma vanemate arvamust selle kohta, kuidas nende lapselapsi peab kasvatama. Toeta põlv­kondade vahelisi ettevõtmisi ja perekondlikke koosviibimisi. Jutusta edasi oma esivanemate pärimusi ja legende. Jätka (vahel isegi tobedaid) peretraditsioone ja rituaale. Õpeta sõna ja eeskujuga lugu pidama oma nimest ja päritolust.

Sa pead armastama oma naist!
Üks paremaid kingitusi, mida Sina isana oma lastele teha saad, on anda eeskuju armastavast, tugevast, kinnitavast ja austavast kogu-elu-kestvast suhtest oma naisega. Emba teda sageli ja tee sada ka oma laste juuresolekul. Kõnele temaga ja kuula teda lugupidamisega. Suhtu temasse kui võrdväärsesse. Lahendage konfliktid otsides kompromissotsuseid. Korrake tihti oma laulatustõotust, seda mitte ainult oma abielu kinnitamiseks, vaid ka kui eeskuju Jumalale meelepärasest mehe-naise abielusuhtest.

Sa pead lükkama ümber arvamuse, et isa teab alati kõike kõige paremini!
Jaga oma kogemusi, tarkust, veendumusi ja eluväärtuseid. Seisa oma põhimõtete eest. Taotle seda, et ühiselt kokkulepitud piiridest peetakse kinni. Tunnista seda, et igal tegevusel on tagajärjed. Toetu autoriteedile, mis kaasneb tarkuse, kogemuste ja vastutusega. Samal ajal tunnista enesele, et Sa võid olla autoriteediks olemata sealjuures autoritaarne. Et mitte muutuda üleliia sallivaks, ole põhimõttekindel. Igivana aksioom, et moraalne küpsus on saavutatav ainult läbi kristliku osaduse, kehtib ka kristlikus perekonnas. Isaks saamisega ei kaasne automaatselt tarkust, arusaamist ega otsustusvõimet. Mitte keegi, isegi mitte isa, ei tea alati kõike kõige paremini. Perekondlikel nõupidamistel on võimalik ühiselt kehtestada reeglid kogu perekonna jaoks. Vahel oleks isadel tark ka oma lastelt midagi õppida, väärtustades noorte arvamusi ja vastuseid. Pane tähele seda rõõmu ja vanemist, mis saabub kui isa suudab öelda: “Tead, sul oli õigus, aga mul ei olnud!”.

Sa pead olema raha-asjus hea majapidaja!
Lapsed on kallid. Toit, rõivad, mänguasjad, ravimid ja imikutarbed ei ole odavad. Silmapiiril terendab ülikooli õppemaks. Targad isad on ka arukad peremehed raha üle. Näidates iga päev, kuidas kulutada ja säästa, juhivad nad ka tähelepanu olulistele asjadele rahamaailmas, nagu seda on arvete maksetähtaegadest kinni­pidamine ja viivise tasumine tähtaja möödudes. Isad õpetavad, et see, mis kuulub Issandale on esmane; perekonna vajadused (mitte soovid) tulevad teisena; säästmine kolmandana ja kõik muu võib oodata. Kuni raha omab ilmalikus maailmas määravat rolli, on eriti oluline, et isad õpetaksid oma lastele, et kristlikus kodus on raha teenijaks mitte aga isandaks. Kristliku perekonnaelu eesmärgiks ei ole rikkana surra. Raha on õnnistus, millest võib perekond osa saada ning mida tuleb kasutada kogu suure inim-perekonna teenimiseks.

Sa ei tohi elada oma elu läbi oma laste!
See, et Sa olid hiilgav / kohutav spordis, muusikas, matemaatikas, tantsimises, äris, ei anna Sulle õigust korrata või kompenseerida seda läbi oma laste. Sinu lapsed ei ole Sinu teine mina. Nad ei ole Sinu enesest lugupidamise või eneseteostamise väljundiks. Iga inimene on unikaalne Jumala looming, olles õnnistatud Tema poolt kingitud talenti­dega ja omades oma saatust. Igal lapsel on oma anded, sihid, püüdlused, eraldi oma isa omadest. Julgusta oma last jäljendama mitte oma isa, vaid Isa Loojat, kes soovib Oma lastele ainult head ja mitte iialgi kurja.

Sa pead oma lastele andma vabaduse!
Üheks isaksolemise olulisemaks eesmärgiks on aidata lastel saavutada vabadus. Pühakirjas öeldu on selge: inimesed on tehtud vabaks Jeesuses Kristuses. Tõeline vabadus tuleb Evangeeliumist, sõnumist, et Jumal aktsepteerib meid tingimusteta Jeesuses Kristuses. Ta õnnistab meid ja annab heldekäeliselt andeks, luues  meile eelduse põhjalikuks teenimistööks. Martin Lutheri kohaselt on isa Jumala apostel, kes oma lastele vabastavat rõõmusõnumit kuulutab. Õpeta igale oma lapsele: ”Mitte miski, mida sa ette võtad või ei võta, ei mõjuta Kristust Sind armastama rohkem või vähem kui seni.” Kõige olulisem sõnum, mida laps läbi oma elu kaasas võib kanda, on tema isa tunnistus: “Jumal armastab Sind Jeesuses Kristuses. Ta tunnustab sind ja andestab sulle, seda teen ka mina. Mine rahus. Teeni Issandat. Ole see, kelleks Jumal sind on määranud olema.”

Sa pead hindama oma isaks olemist pigem oma elu lõpule kui olevikule mõeldes!
Kujutle oma last pidamas Sulle tänukõnet Sinu elu kohta. Kuula hoolega, mida Su lapsel on Sulle öelda. Tegutse nõnda, et Sinu lapse sõnad juhataksid Sind tagasihoidliku tõsiasjani, et Jumala armust on ta Sind pidanud just selliseks vanemaks, kui Sa tegelikult olla soovisid ning tänu Jumala õnnistusele sai Sinust isa, kes elas nende kümne käsu kohaselt.

Tõlkinud Urmas Viilma.

Dr. Kieschnik on töötanud kristliku koolitajana mitmetes luterlikes koolides nii USA-s kui mujal maailmas ning on olnud pikka aega tegev krist­likus organisatsioonis Wheat Ridge Ministries. 

Päeva laulu lugu – Edasi, edasi! Siion, mine valguses (KLPR 157).

Laupäev, november 5th, 2011

6. november 2011 – 21. pühapäev pärast nelipüha.
Päeva teema: Jeesuse saadikud
Päeva evangeelium: Lk 10:1-12
Päeva juhtsalm: Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? – Mi 6:8
Päeva laul: EDASI, EDASI! SIION, MINE VALGUSES (KLPR 157)
Sõnade autor: Johann Eusebius Schmidt (1670-1745)
Tõlkija: teadmata.
Viisi autor: teadmata.

PÄEVA LAULU LUGU LOE EDASI SIIT: PÄEVA LAUL 6. XI 2011 – Edasi, edasi! Siion, mine valguses (KLPR 157)

EELMISED PÄEVA LAULU LOOD LEIAD SIIT