Archive for detsember 27th, 2022

XII Tallinna rahvusvaheline Bachi muusika festival – KONTSERT 2.01 kell 18. Aare-Paul Lattik ja Indrek Vau

Teisipäev, detsember 27th, 2022

MISSA – Jeesuse nimepäev ehk uusaasta

Teisipäev, detsember 27th, 2022

Uusaasta päev

Päeva teema – Jeesuse nime päev

Päeva juhtsalm:

Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

Jesaja 43:1–3   Ära karda, sest ma olen sind nimepidi kutsunud

1. Johannese 5:1–5     Maailma võitvast usust

Johannese 14:12–14   Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul 49           Uut aastat meie algame
Päevalaul 45           Saatjaks olgu Jeesus meil
Jutluselaul 50         Ühtainust nime tunnen
Mälestuslaul 261    Tähtede taga
Palvelaul  274         Jeesus, Sa ainuke 
Lõpulaul: 42           Maa on nii kaunis

Teenivad: Õpetaja Arho Tuhkru, organist Gustav – Leo Kivirand.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.