Archive for juuni 8th, 2022

MISSA – kolmainupüha. Varjatud Jumal

Kolmapäev, juuni 8th, 2022

Varjatud Jumal

Pühakirjalugemised:

Jesaja 6:1–10 Prohveti kutsumine

Roomlastele 11:33–36 Temast ja Tema läbi ja Temasse on kõik

Johannese 3:1–15 Jeesus kõneleb Nikodeemosega

Pühapäevased laulud:

Alguslaul 389 – Su kiituseks, mu Looja

Päeva laul 142 – Püha, püha, püha oled, meie Looja

Jutluselaul 305 – Suur Jumal Sa

Mälestuslaul 261 – Tähtede taga

Korjanduslaul 391 – Suur Sa oled, Issand Jumal

Lõpulaul 386 – Jumal, Sind me kiidame

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud E – P 9 – 17

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.