Archive for märts 31st, 2022

MISSA – paastuaja 5. pühapäev. Judica

Neljapäev, märts 31st, 2022

Kannatuse pühapäev

Jumalateenistuse pühakirjatekstid:

1.Moosese 22:1-13 Aabraham saab käsu ohverdamiseks

Heebrealaste 9:11-15 Kristus saavutas verega lunastuse

Johannese 11:47-53 Suurkohus otsustab Jeesuse hukata

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul        73   1-4   Minu süda, ärka nüüd

Päevalaul         75         Oh nuta oma häda ja hukkaminemist

Jutluselaul       76          Päästja risti juurde

Mälestuslaul    364  3-4  Ei surmaorgu läbides

Korjanduslaul  70 1-…  Jeesus, surma äravõitja

Lõpulaul          73  6-8    Patud, taganege nüüd

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, diakon diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Kristuse 7 sõna ristil V – Jh 13:28

Neljapäev, märts 31st, 2022

Alanud on paastuaeg, ettevalmistusaeg meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste ja ülestõusmise tänumeelseks pühitsemiseks. Paastuaeg on olnud aeg, mil erinevate vagadusharjutuste abil on keskendutud ja sügavamalt sisse elatud Kristuse kannatustesse meie eest.