Archive for märts 24th, 2022

SÕNAJUMALATEENISTUS. Issanda kuulutamise püha ehk paastumaarjapäev

Neljapäev, märts 24th, 2022

Pühakirjalugemised:

Jesaja 7:10–14 Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob poja ilmale

Roomlastele 9:2–8 Jumala laste sooks arvatakse tõotuse lapsed

Luuka 1:26–38 Jeesuse sünni ettekuulutus

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 83 – Mu Kuningas, mu Jumal

Päeva laul: 84 – Oh Kristus, Lunastaja

Jutluselaul: 7 – Nüüd Jumalale austuseks

Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim

Lõpulaul: 36 – Su annid, kõige armu Jumal

Teenivad: õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Kristuse 7 sõna ristil IV – Mt 27 : 46

Neljapäev, märts 24th, 2022

Alanud on paastuaeg, ettevalmistusaeg meie Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste ja ülestõusmise tänumeelseks pühitsemiseks. Paastuaeg on olnud aeg, mil erinevate vagadusharjutuste abil on keskendutud ja sügavamalt sisse elatud Kristuse kannatustesse meie eest.