Archive for jaanuar 1st, 2022

MISSA – jõuluaja 2. pühapäev. Issanda templis

Laupäev, jaanuar 1st, 2022

Pühakirjalugemised:

1. Kuningate 8:20, 27–30 Taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda

Ilmutuse 4:2–11 Nägemus taevasest jumalateenistusest

Luuka 2:41–52 Kaheteistkümneaastane Jeesus templis

Pühapäevased laulud:

Alguslaul: 194B – Mu Isa koja õue

Päeva laul: 355A – Ligidal on Jumal

Jutluselaul: 142 – Püha, püha, püha oled, meie Looja

Korjanduslaul: 89:1- – Mu Jeesus, kes Sa õhtul hilja

Lõpulaul: 36 – Su annid, kõige armu Jumal

Teenivad: õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirikus ei küsita koroonapassi, kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.
Kirikus kehtib hajutatuse nõue, istuda saab kohtadele, mis ei ole suletud.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Uue aasta SÕNAJUMALATEENISTUS

Laupäev, jaanuar 1st, 2022

Jeesuse nimepäev ehk uusaasta (nääripäev)
Jeesuse nimel – Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades! Kl 3:17
KLPR 45  valge

 Kõigeväeline Jumal, Sinu ainus Poeg lõigati ümber käsuõpetuse kohaselt kaheksandal päeval pärast sündimist ja Talle anti nimi üle kõigi nimede. Kingi meile armu kanda ustavalt Tema nime, teenida Teda Vaimu väes ja kuulutada Teda maailma Päästjana, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesuse nimes nõtkugu iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks. Fl 2:10-11

Alguslaul 49           Uut aastat meie algame

Päevalaul 45           Saatjaks olgu Jeesus meil

Jutluselaul 50: 1-3 Ühtainust nime tunnen

Kantslisalm  50: 4  Üht nime tahan

Palvelaul  274         Jeesus, Sa ainuke 

Lõpulaul: 42           Maa on nii kaunis

Teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirikus ei küsita koroonapassi, kirikusse on oodatud kõik terved inimesed.
Kirikus tuleb kanda maski ja saab desinfitseerida käsi; kui endal maski ei ole, saab selle kiriku ukselt.
Kirikus kehtib hajutatuse nõue, istuda saab kohtadele, mis ei ole suletud.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.