Archive for aprill 3rd, 2021

Vaikne Laupäev: Jeesus on hauas

Laupäev, aprill 3rd, 2021

Vaikne laupäev on vaikne ootuse päev ja hingamispäev enne ülestõusmispühi. Sel päeval (hingamispäeval) viibis Kristus surmavallas, jüngrid olid aga purunenud lootuste tõttu segaduses.

Avatud Piibli Ühingu kodulehel on selgitatud päeva tähendust järgmiselt: „Tähistades ülestõusmisaega, ei ole Vaikne Laupäev mingi vaba tühimik tähtsate päevade vahel. Vaid see on päev, kus tuleb silmitsi olla faktiga, et Jeesus on tegelikult ja lõplikult surnud ning maha maetud. Olulisim ei ole mitte see, kuidas Ta suri, vaid selle tõdemuse julm faktilisus. Tema külm keha lebab kangestunult hauas – aga Tema oli ju lihakssaanud Jumal! Meile ei anta luba liikuda liiga kiirelt risti alt tühja haua juurde – kergendatult ohates, et viimaks on kõik jälle korras. Selles kaljuhauas lõppes ja algas kogu inimlik lootus. 

Vaikne Laupäev on lootusetute pidupäev; on tähtis päev kõigile neile, kellel kõik variandid on otsa saanud ning kes pika võitluse järel ei saa enam midagi teha. Nii nagu nood naised, saavad sellised inimesed vaid oodata ja vaadata, olles täiesti sõltuvad imest, mida vajavad. Nad sooritavad võitlusvalmilt selle vähese, mis nende meelevallas on teha – nii nagu Joosep, aga ikkagi lõpeb kogu see lugu hauas. Vaadates Vaiksele Laupäevale ülestõusmispühade poolt, näeme, kui täielikul määral on too päev sõltuv sellest, kas Jumal tuleb appi. Kogu meie lootus on üksnes veel Temal.

Nii ei saa me muud kui usaldame Teda, kes sisenes surma, kõige lootuse viimsesse lõppu. Ja isegi kui meie praegune elu peaks peegeldama just sellist Vaikset Laupäeva, võime ikkagi oodata lootuses. Pühapäev on saabumas!“

TALLINNA PRAOSTKONNA VAIMULIKE PALVEKETT 3. aprill 2021, Vaikne Laupäev

Laupäev, aprill 3rd, 2021

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama.

Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Kaarli koguduse diakon TIIT ZEIGER: „Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!“ (Mt 6:6).

Meie Isa, kes Sa oled Taevas! Palun võta vastu südamest tulev tänu selle eest, et Jeesus Kristus avas meile tee Sinu juurde. Kuule nüüd alandliku palvet, mis on kodukambri vaikuses palveketi jaoks koostatud ja mida ma palun Jeesus Kristuse nimel.

Õpeta meid hoidma oma südames pühitsetuna Sinu nimi ja otsima esiteks Jumala riiki ja Tema õigust, et oleks rahu maa peal ja Sa saaksid meile anda kõike muud eluks vajalikku.

Sündigu maa peal alati Sinu tahtmine, kuigi mõnikord võib see meile tunduda ebaõiglase ja arusaamatuna.

Andesta meile ükskõiksed ellusuhtumised ja tegematajätmised, mida oleksime võinud teha omavahelise rahu saavutamiseks. Puuduta meid oma armu ja tarkusega, et oskaksime igas olukorras ühendada kõik inimeste suhted ja vahekorrad üksteist toetavaks ja austavaks tervikuks.

Palume Sinult tarkust, et oskaksime ära tunda kaasinimeste südamevalu ja neid õigesti aidata.

Ava meie meeled, mõistmaks Jeesuse tarka juhatust, et oleksime südamelt alandlikud ja tasased ning hoiaksime oma südame Jumala poole „sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust“ (Mt 15:19).

Kui kurjad ja patused mõtted või kiusatused on meid ahvatlemas, siis anna meile jõudu nendele vastu seista ja need võita palve läbi.

Kinnita meid usus rändamisel Sinu taevase rahuriigi poole, et kord sinna jõudes saaksime anda Sulle au teadmises, et Sinu vägi juhtis meid läbi maiste katsumuste ja ahastuste. Aamen.