Karjasekiri nelipühaks Issanda aastal 2023

Karjasekiri nelipühaks Issanda aastal 2023

Nelipüha on ristikiriku sünnipäev. Nelipüha on Eestis riigipüha. Erinevalt riigi sünnipäeval toimuvast ei korraldata nelipühal taevaste vägede paraadi ega taevase Kuninga pidulikku vastuvõttu. Samas, kõikjal seal, kus ristirahvas nelipühaks ühel meelel Kristuse nimel koguneb, on taevane Kuningas Püha Vaimuna ise kohal.

Püha Vaim ületas esimesel nelipühal kõik takistused ja piirid ning muutis kogu Jumalasse uskujate väe üheks Jumala rahvaks – Kristuse Kirikuks. Püha Vaim ühendas kõigi kohalolnute keeled viisil, et kõik mõistsid üksteist. Üksmeele ja armastuse kõne mõistmiseks ei ole vaja tingimata kõnekeeles kõneleda. Sageli piisab sellestki, et ollakse kohtunud sama eesmärgi ja tõe nimel, et üksteist mõista. Kui ühtsuse ja üksmeele kõne asendub maiste seaduste ja inimliku õiguse keeles kõnelemisega, kaob ühisosa ja igaüks hakkab rääkima oma õigusest. Enam ei kõneleta samas keeles. Sellel kõnel on teistsugune vaim.

Jeesus rääkis oma jüngritele Tõe Vaimust, kelle Jumal neile saadab: „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.“ (Jh 14:16–17)

Kõikjal, kus kristlastel tekivad õpetusel ja usul põhinevad erimeelsused omavahel, teiste inimestega või maailma ilmaliku võimuga, annab see tunnistust, et tegutsema on asunud maailma vaim. Me võime püüda mõista maailma ja maailma vaimuga inimesi, kuid me ei saa kunagi eeldada, et nemad mõistavad meid. Maailma vaim tegeleb ajalike asjadega. Kuid ka kõige ilmalikuma võimu esindajad peavad demokraatia tingimustes jätma ruumi Püha Vaimu järgijatele, isegi siis, kui nad ise seda Vaimu ei tunne. Jeesus ütleb selle kohta, et maailm ei saa võtta Tõe Vaimu vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära (Jh 14:16).

Jeesuse sõnadele põhinedes saame tunda vaimud ära, et mõista, milline vaim dikteerib protsesse ühiskonnas, mille tulemuseks on lõhed ja vastuolud isegi pereliikmete ja sõprade vahel, rääkimata sõdadest rahvaste ja riikide vahel. Jeesuse sõnade valguses tuleb meil küsida endalt: milline vaim kannustab meid?

Tänu Pühale Vaimule mõistame ristiinimestena üksteist. Isegi sõnadeta. Ligimesearmastuse, hoolimise, üksteisega arvestamise, ära kuulamise ja heategude kõnet mõistetaksegi ilma sõnadeta. Seda kõnet ja keelt peaks oskama iga ristiinimene, et kõneleda omavahel, kuid kõnetada ka neid, kes veel ei mõista, et Tõe Vaim suudab teha endale aseme ka nende kõigi südamesse, kes seni on kõnelenud ainult maailma keeles. Nelipüha on mõistmise, üksmeele ja rahu keeles kõnelemise püha! Kui me vaid võtaks aja kuulata …

Õnnistatud nelipüha soovides

Peapiiskop Urmas Viilma                                                           Nelipüha eel, 26. mail AD 2023


Tallinna Toomkogudus 29.05.2023

Pühapäev, 21 juuli 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 9. pühapäev pärast nelipüha. Õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Gustav-Leo Kivirand

Laupäev, 27 juuli 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Ines Maidre. Kavas J. S. Bach, P. Cochereau, R. Sløgedal

Pühapäev, 28 juuli 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 10. pühapäev pärast nelipüha. Ustavus Jumala andide kasutamisel. Õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu

 • 14:00 – 15:00
  MISSA Merivälja Südamekodus

Kolmapäev, 31 juuli 2024
 • 19:00 – 20:00
  Kesknädala ORELIKONTSERT - Ilze Reine (Läti). Kavas J. S. Bach, F. Mendelssohn, M. Reger, R. Dubra. Piletid 10/7 €

Laupäev, 03 august 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Liina Rahuoja. Kavas F. Mendelssohn, A. Milner, A. Pärt

Pühapäev, 04 august 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA

Suur kalender

Maarja kirik

Maarja kirik