Algab vastuvõtt Tallinna Toomkooli 1. klassidesse

Õpilaste vastuvõtt Tallinna Toomkooli toimub kooli taasasutamisest alates koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumiga (VHK). Lapsevanemate avaldusi laste õppima asumiseks Tallinna Toomkooli saab esitada 6. – 17. jaanuarini 2014 . 2013/2014 õppeaastal avatakse Tallinna Toomkoolis üks esimene tüdrukute klass (1T) ja üks esimene poiste klass (1P), kuhu kokku võetakse vastu kuni 30 õpilast. Toomkooli vapp

Tallinna Toomkirik 07.01.2014

Vana-aastaõhtu jutlus

Aega saab viita, aega saab veeta, aega saab pillata, aega saab surnuks lüüa. Aega saab ka kasutada, käsutada, kulutada, isegi kokku hoida. Aega ei saa aga tagavaraks tallele panna. Ainus, kellel on ajatagavara on Jumal. Hetkel, mil ajast saab minu elu, saab seda aega vaid kasutada. Kuidas kasutan?

Tallinna Toomkirik 01.01.2014

Jutlus johannesepäeva teemadel

Johannese evangeelium ja kogu Piibel algavad ühe ja sama sõnaga: ALGUSES. Piibel algab: “Alguses lõi Jumal taeva ja maa” (1Ms 1:1). Johannese evangeelium algab sõnadega “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.” (Jh 1:1). Piibli algus annab meile teada, et maailma alguse juures oli Jumal. Johannes on see, kes annab meile teada, et kõige alguse juures oli Sõna, ja see Sõna oli Jumal. Seega on Sõna ja Jumal üks! Aga Johannes kirjutab meile veel: “Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde” (Jh 1:14). Johannese tunnistus jõuluööl lihaks saanud Sõnast – Jeesusest, on liigutav ja võimas. Nõnda annab Johannes aegade alguse juures olnud Jumalale, salapärasele lihaks saanud Sõnale, Elu Sõnale ja maailma Valgusele ühe nime: Issand Kristus! Kristus on Sõna ja on Jumal, kes oli, on ja jääb.

Tallinna Toomkirik 28.12.2013

Jõuluõhtu jumalateenistuse telesalvestus Toomkirikus

IMG_3423

Tallinna Toomkirik 25.12.2013

Õnnistatud Kristuse sünnipüha kõigile!

Jõulukaart 2013

Tallinna Toomkirik 23.12.2013

Jõuluõhtul möödub 25 aastat esimesest teleteenistusest

Käesoleval aastal möödub 25 aastat esimesest sõjajärgsest jõulujumalateenistusest, mis kanti 1988. aastal üle riigitelevisioonis ja -raadios. Selle märkimisväärse tähtpäeva puhul toimub 2013. aasta 24. detsembril ehk jõuluõhtul kell 17.00 jumalateenistuse teleülekanne ETV vahendusel just Tallinna Piiskoplikust Toomkirikust. Jutlustab peapiiskop Andres Põder. 1988. aasta ajaloolist jõulujumalateenistust on võimalik kuulata ERR Audioarhiivist.

Tallinna Toomkirik 23.12.2013

4. advendipühapäeva jutlus

4. advendipühapäev on kiriku traditsioonide kohaselt pühendatud Jeesuslast ootavale Maarjale, Issanda emale. Pilt last ootavast Maarjast aitab meil mõista 4. advendi sõnumit: Issand on lähedal! Veel veidi ja See Hetk, see Oodatud Hetk on käes. Oodatud Messias – Kristuslaps sünnib! Pikk ootusaeg saab läbi ja tõotused täituvad! See, et Jumala poolt inimkonnale antud lubadused saavutavad pöördumatu ja tühistamatu olemuse, peaks panema meid kõiki tõsiselt mõtlema, mida tähendab see meie jaoks isiklikult. Kas meie osa on Jumala tõotustes igavene õndsus või igavene hukatus? Ja kas meie mängime ka mingit rolli Jumala plaanis maailma ja teiste inimeste igavese saatuse määramisel?

Tallinna Toomkirik 23.12.2013

Pühapäevakooli jõulunäidend

Jõulunäidend

Tallinna Toomkirik 12.12.2013

2. advendipüha jutlus

Tänases evangeeliumis kuulsime tähendamissõna arukatest ja arututest sulastest (Lk 12:35-40), kes vastavalt ootavad kuulekalt oma isanda kojusaabumist või väsivad ootamisest ja uinuvad. “Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas” (Lk 12:37) ütleb Jeesus. Ja lisab oma tollastele kuulajate ja ka meie jaoks, kes täna seda teksti loeme või kuuleme: “Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!” (Lk 12:40). Milline on meie valmisolek? Kui Kristus saabub, siis kas magame või valvame… Kas oleme arukad või arutud sulased?

Tallinna Toomkirik 10.12.2013

Toomkiriku sügistalgud

Koguduse juhatus kutsub kõiki appi koristustalgutele, et valmistada Toomkirik ette advendi- ja jõuluajaks. Talgud toimuvad laupäeval 30. novembril algusega kl 8.30 – 11.30.  Talgude järgselt kehakinnitus ja orelipooltund. Kavandatud tööd: kiriku sisekoristus (siseseinte puhastamine tolmust, vaipade kloppimine, põrandate, pinkide ja muud pindade niiske hooldus, akende pesu jne). Rohke osavõtu korral lisaks koristustööd hoovis ja kogudusemajas. Ajaloohuvilistele vana kasutamata nurgatorni avamine taaskasutuseks (alumise korruse väljakaevamine). Kaasa hea tuju ja koristustöödeks sobivad riided. Palume tulijail ennast eelnevalt registreerida kantseleis telefonil 6444140 või e-postiga tallinna.toom@eelk.ee.
Tallinna Toomkirik 24.11.2013

Sõna ja muusika õhtu

Toomkoguduses alustavad koguduse aktiivsed liikmed ja vabatahtlikud kaastöölised uue üritustesarjaga “SÕNA ja MUUISKA ÕHTU”. Esimene kohtumine toimub 21. novembril kell 18 Toomkiriku käärkambris. Esimese kohtumise teema on PALVE. Üheskoos arutatakase Piibli ja kristliku elu põhiküsimuste üle, lauldakse, palvetatakse ning leitakse aega ka kohvijoomiseks ja vabaks vestluseks. Läbiviijad on koguduse liikemed ja vabatahtlikud, kes soovivad senisest aktiivsemalt kaasa lüüa koguduse vaimulikus töös ja elus. Oodatud on kõik huvilised.

2013_november

Tallinna Toomkirik 10.11.2013

November – orelitutvustuste kuu

Seoses väljakuulutatud oreliaastaga, mis pühendatud Ladegasti-Saueri oreli 100. aastapäevale, on novembrikuusse kavandatud orelitutvustused koolidele. Tutvustuse raames Toomkoguduse organistid räägivad toomkiriku orelist, orelite omapärast ja erinevatest tüüpidest üldisemalt, tutvustavad toomoreli erinevaid kõlavärve ja võimalusi ja esitavad kindlasti ka mitu erineva karakteri ja kõlaga pala. Organisti mängu ja orelipulti on võimalik lähemalt vaadata ning saada tekkinud küsimustele vastuseid. Mõnel klaveris edasijõudnumal õpilasel on ehk ka ise võimalik oreliklahve käte-jalgadega proovida. Kooligruppid, kes soovivad orelitutvustust palume võtta ühendust koguduse kantseleiga aadressil tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Tallinna Toomkirik 08.11.2013

Hingedepäev Toomkirikus

 2. novembril kell 12 toimub kirikus orelipooltund, kus hingedepäevale sobilikku muusikat mängib organist Piret Aidulo. Sissepääs annetusega.
Pärastlõunal kell 17 on kirikus hingedepäeva kontsertpalvus. Sõnaga teenib koguduse abiõpetaja Arho Tuhkru, muusikutena Teele Jõks (metsosopran), Alina Sakalouskaya (mandoliin) ja Kadri Ploompuu (orel). Kavas on kaunist hingedeaega sobivat muusikat: aariaid J. S. Bachi ja G. Ph. Telemanni kantaatidest, F. Schuberti, H. Wolfi, C. Saint-Saëns’i ja G. Fr. Händeli teoseid. Sissepääs on vaba.
Võimalik süüdata küünlajalgadel mälestusküünlaid.

Tallinna Toomkirik 29.10.2013

Ikoonilippude näitus Toomkirikus

Tallinna Toomkirikus on alates oktoobri alguses toimunud toompäevadest vaadata Tiina Veisseriku ikoonilippude näitus. Lisaks näitusele toimub igal laupäeval vahetult pärast keskpäevast orelipooltundi kell 12.30 lühiloeng ikoonidest ning igal kolmapäeval enne kesknädala palvust kell 16.30 kõneleb ikoonidest Tiina Veisserik ise. Ikoonilippude näitus jääb avatuks novembrikuu lõpuni.

Plakat_Toom1

Tallinna Toomkirik 28.10.2013

Pühapäevane jutlus

Arm, mis teiste suhtes armu ei ilmuta, tühistub – tema asemele asub halastamatu õiglus (E.Salumaa). Kui hakkame mõtlema selle peale, et Jumal mõistab õiglast kohut, siis on see hirmutav. Sellisel juhul mõistetakse meile kõigile meie tegusid ja tegematajätmisi mööda. Selliselt toimib inimeste kohtusüsteem. Me taotleme õiglast kohut ja arvame, et selline võiks olla ka Jumala kohus. Siin aga kehtivad Pauluse sõnad Rooma kirja 3 pt: “Siin ei ole erinevust,
 23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest”. Meie lootus kristlastena on võlgniku lootus isanda armule.

Tallinna Toomkirik 27.10.2013

Laupäev, 19 oktoober 2019
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu (orel), Oksana Sinkova (flööt). Kavas G. Fauré, J. Mouquet, J. Bonnet, O. Taktakishvili, H. Badings

 • 16:00 – 17:00
  KOORIKONTSERT - Alla Camera (Norra). Kavas norra rahvuslik muusika, Palestrina, Elgar, Nystedt, Whitacre. Sissepääs vaba

Pühapäev, 20 oktoober 2019
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 19. pühapäev pärast nelipüha. Suurim käsk. Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, solist Maire Martinson

Kolmapäev, 23 oktoober 2019
 • 17:00 – 17:30
  Kesknädala VESPER orelimuusikaga. Liturg õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

 • 18:00 – 20:00
  LEERIKURSUS koguduse kantseleis

Laupäev, 26 oktoober 2019
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Maris Oidekivi-Kaufmann. Kavas J. S. Bach, A. Karindi

Pühapäev, 27 oktoober 2019
 • 11:00 – 12:30
  PÜHAPÄEVAKOOL ja NOORTERING

 • 11:00 – 12:30
  MISSA - 20. pühapäev pärast nelipüha. Usk ja uskmatus. Piiblipüha. Peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, kaasa teenib toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel

Esmaspäev, 28 oktoober 2019
 • 16:00 – 17:00
  LUTERLIK MAAILMALIIT. Seminari avateenistus.

Kolmapäev, 30 oktoober 2019
 • 17:00 – 17:30
  Kesknädala VESPER orelimuusikaga. Liturg õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo

 • 18:00 – 19:00
  LEERIKURSUS koguduse kantseleis.

Neljapäev, 31 oktoober 2019
 • 17:00 – 18:00
  Usupuhastuspüha SÕNAJUMALATEENISTUS

Reede, 01 november 2019
 • 09:00 – 10:00
  Tallinna Toomkooli HINGEDEPÄEVA palvus

Laupäev, 02 november 2019
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Pille Metsson. Kavas J. S. Bach, C. V. Stanford, O. Jantšenko

 • 16:00 – 17:00
  Hingedepäeva muusikaline ÕHTUPALVUS. Urmas Vulp (viiul), Oksana Sinkova (flööt), Kadri Ploompuu (orel)

Pühapäev, 03 november 2019
 • 11:00 – 12:30
  MISSA -21. pühapäev pärast nelipüha. Jeesuse saadikud.

Suur kalender

Maarja kirik

Maarja kirik
blog.aidol.asia youngteens.net a-coon.com