Archive for märts 23rd, 2023

MISSA -paastuaja 5. pühapäev. Judica. Kannatuse pühapäev

Neljapäev, märts 23rd, 2023

Kannatuse pühapäev.

Pühakirjalugemised:

Jesaja 65:1–3 Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud

Efeslastele 2:12–16 Kes olite Jumalast võõrdunud, olete saanud lähedaseks Kristuse vere läbi

Luuka 13:31–35 Jeesust hoiatatakse ja Ta kurdab Jeruusalemma saatuse pärast

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 78:1-3 – Sa vägev Valumees
Päeva laul: 75 – Oh nuta oma häda
Jutluselaul: 81 – Üks süütu Tall on lepitand
Mälestuslaul: 114:2-3 – Ma olen Päästja küljes
Korjanduslaul: 74:1- – Mu Jeesus, kallis elu
Lõpulaul: 76 – Päästja risti juurde ma

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Paastuaja mõtisklus „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“

Neljapäev, märts 23rd, 2023

2021.a oli Niguliste muuseumi ja hiljem Toomkirikusse üles seatud Christian Ackermanni tööde näitus. Tallinna oli toodud ka suur triumfirist Koeru kirikust. Enne näituse Toomkirikusse ülesseadmist oli krutsifiks asetatud kirikusse pinkide peale ja mul võimalus uurida seda krutsifiksi igast küljest.

Järgnevad mõtisklused on sündinud krutsifiksi vaatlemisel saadud kogemustest ja tunnetest. Need kannavad ühist nimetust „Membra Jesu nostri“ – „Meie Jeesuse ihuliikmed“.

Ad pectus – Rind

Sk 12:10

Nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid.

16. märtsil õnnistati Tallinna Kesklinna Komandos päästeauto TOOTS

Neljapäev, märts 23rd, 2023

Neljapäeval, 16. märtsil õnnistati Tallinna Kesklinna Komandos tulekustutus – ja päästeauto, mille nimeks sai TOOTS. Uut tüüpi päästeauto on klassikalisest päästeautost märgatavalt väiksem, suudab paremini manööverdada. Eriti hästi tuleb see välja linnakeskkonnas ja kitsastel tänavatel.

Päästeauto õnnistas Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.