Archive for aprill, 2022

MISSA – ülestõusmisaja 3. pühapäev. Misericordia Domini. Hea karjane

Neljapäev, aprill 28th, 2022

Päeva juhtsalm

„Mina olen hea karjane.“  Johannese 10:11

Pühakirjalugemised:

Prohvet Heselkiel 34:11-16    Jumal on õige karjane

1. Peetruse kiri 2:21-25      Nüüd te olete pöördunud oma hingede Karjase ja ülevaataja poole

Johannese 10:11–16    Jeesus on hea karjane

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul                         284           Sa Jeesus oled eluteel

Päevalaul                        317           Jeesusega käia võtkem

Jutluselaul                      364 1-3   Jehoova on mu Karjane

Kantslisalm                   364   4       Ka igaviku radadel

Korjanduslaul               224            Mu helde Karjane

Lõpulaul                         426            Ma olen väike karjane

Teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud E – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed, kirikus saab desinfitseerida käsi.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

Eesti Piibliseltsi LÄKITUS

Neljapäev, aprill 28th, 2022

Torni restaureerimine käib hoogsalt

Neljapäev, aprill 28th, 2022

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku tornikiiver on tellingutes ja see pilt avaneb üle terve Tallinna linna. Tornikiivri restaureerimine läheb hoogsalt ja torni tipus olev katteplekk on osaliselt juba uuendatud. Tööd jätkuvad ja sügiseks peaksid Toomkiriku tornitööd saama valmis.

Suur tänu kõikidele lahketele annetajatele, kelle abiga saab Toomkiriku torn uue kuue.

Tornikiivri restaureerimistöid saad toetada allolevale kontole, märgusõnaga „kirikutorn“.

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus

Registrikood 80209270
SEB Pank EE401010022002639007
Panga kood BIC: EEUHEE2X

Foto: Arho Tuhkru
Foto: Arho Tuhkru
Foto: Arho Tuhkru
Foto Ingrid Mäsak
Foto: Ingrid Mäsak

MISSA – Ülestõusmisaja 2. pühapäev

Neljapäev, aprill 21st, 2022

Quasimodogeniti; Dominica in albis. Ülestõusnu tunnistajad.

Pühakirjalugemised:

Jesaja 43:10–12 Teie olete minu tunnistajad

1. Johannese 5:4–12 Jumala tunnistus on: Ta on andnud meile igavese elu oma Pojas

Johannese 20:19–31 Jeesus ilmub jüngritele ja siis Toomale

Laulud:

Alguslaul 118 – Sind, Issand Kristus, täname

Päeva laul 111 – Mu süda, ärka, virgu, meel

Jutluselaul 102 – Halleluuja! Jeesus elab

Mälestuslaul 459 – Õnnista, Looja Vaim

Korjanduslaul 116:1- – On täna tõusnud Issand väes

Lõpulaul 109 – Miks veelgi haua ääres

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud E – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed, kirikus saab desinfitseerida käsi.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

24. aprillil kell 12:30 KOHTUMINE MISJONÄRIGA Liliann Keskinen

Esmaspäev, aprill 18th, 2022

24. aprillil, peale jumalateenistust toimub Toomkirikus kohtumine Tallinna Toomkoguduse misjonäriga Liliann Keskinen. Juttu tuleb misjonitööst ja näha saab ka pilte.

Olete oodatud!

2. ülestõusmispüha SÕNAJUMALATEENISTUS

Esmaspäev, aprill 18th, 2022

Kohtumine ülestõusnuga.

Pühakirjalugemised:

Joona 2 Joona tänupalve kala kõhus

Apostlite teod 10:34–43 Peetruse kõne Korneeliuse majas

Luuka 24:13–35 Jeesus ilmub jüngritele Emmause teel

Laulud:

Alguslaul 107 – Kristus üles tõusnud nüüd

Päeva laul 110:1-3 – Mu Päästja võidu saanud

Jutluselaul 111 – Mu süda, ärka, virgu meel

Palvelaul 115 – Oh surmavõitja, tule Sa

Lõpulaul 112:1-3 – Nüüd Kristus surmast tõusnud on

Teenivad: Õpetaja Joel Siim, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud E – P 10:00 – 16:00

ÜLESTÕUSMISPÜHA

Esmaspäev, aprill 18th, 2022

MISSA – Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha. Kristus on surnuist üles tõusnud!

Laupäev, aprill 16th, 2022

Kristus on surnuist üles tõusnud!

Leeripüha.

Pühakirjalugemised:

Hoosea 6:1–3 Kolmandal päeval aitab Ta meid üles ja me võime elada Tema palge ees

1. Korintlastele 15:1–8,11 Kristuse surnuist ülestõusmise tähendusest

Luuka 24:1–12 Jeesuse ülestõusmine

Laulud:

Alguslaul 105 – Jeesus Kristus üles tõusnud

Koor: Vaimulik rahvaviis sdnd H. Tobias-Duesberg „Kristus on hauast tõusnud“

Päeva laul 117 – See päev on meile saabunud

Jutluselaul 106 – Kristus on tõusnud

Konfirmatsioonilaul 119 – Võidu saanud, võidu saanud nüüd on süütu Tall

Koor: J.S. Bach „Ülestõusmise pühaks“

Korjanduslaul 110:1- – Mu Päästja võidu saanud

Koor: Ch. Gounoud „Ave verum Corpus“

Lõpulaul 101 – Au kõrges olgu Isale

Teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu, toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

Toomkirik on avatud E – P kell 10:00 – 16:00.

Kirikusse on oodatud kõik terved inimesed, kirikus saab desinfitseerida käsi.

Nutitelefonis M-Tasku äpi olemasolul on võimalik teha annetus valitud kogudusele ka ilma QR-koodi pildistamata. Pildistamine enam otseselt vajalik pole, kuigi ka seda meetodit kasutades saab endiselt annetust teha. M-Tasku kaudu annetamine on annetajale ja EELK kogudusele tasuta.

KARJASEKIRI
Kristuse ülestõusmise pühal, 17. aprillil 2022

Laupäev, aprill 16th, 2022

Click to access karjasekiri_ylestousmispyhal_2022.pdf

KARJASEKIRI

Kristuse ülestõusmise pühal, 17. aprillil 2022

Kord sai Jeesus kurva sõnumi, et Laatsarus, Marta ja Maarja vend, on surnud ning juba mitme päeva eest kaljuhauda maetud. Jeesus kurvastas hea sõbra surma pärast pisarateni, püüdes lohutada leinavaid õdesid.

Jeesus kinnitas Martat sõnadega: Sinu vend tõuseb üles. (Jh 11:23)Selle tõestuseks kutsus ta juba neli päeva surnud Laatsaruse hauast välja. Laatsarus väljuski omal jalal kaljuhauast ja Jeesus andis ta tagasi õdede hoole alla. Enne veel ütles Jeesus Martale: Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. (Jh 11:25–26)

Jeesus ei äratanud Laatsarust surnuist üles ainult kaastundest õdede vastu ega isikliku sõpruse pärast Laatsarusega, vaid sooviga anda endast tunnistust kui ülestõusmisest ja elust,kõigi Kristuse järgijate igavesest lootusrikkast tulevikust.

Kui väga tahaks seekordsetel ülestõusmispühadel näha kümneid tuhandeid Ukraina sõjas kurja ja südametu vallutaja relvade läbi hukkunuid Laatsaruse kombel haudadest välja astumas! Miks ei võiks Jeesus teha seda imet kasvõi kaastundest, lohutuseks leinavatele emadele-isadele, õdedele-vendadele, lastele ja vanematele? Siiski, nagu Marta, teame ka meie, et surnud tõusevad kord üles ülestõusmise päeval, isegi kui niiväga sooviks oma armsaid tagasi juba siia ellu, juba täna.

Laatsaruse imet Jeesus täna enam ei korda. Surnute ülesäratamine ja tagasitoomine ajalikku maailma kuulub Jeesuse enda ülestõusmise eelsesse minevikku. Jeesuse ristilöömine ja kolmandal päeval surnuist üles tõusmine tähistas uue ajastu algust ja elu lõplikku võitu surma üle.

Ajalik surm ei ohusta ühtegi hinge, kes Kristusesse usub. Jeesus kinnitab seda, öeldes: Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. (Jh 11:26) Mitte ainult enda eluga ei olnud Jeesusel sellist meelevalda toimida, vaid ka kõigi teiste eluga, kes teda järgivad ja usuvad, teeb ta sedasama. Ülestõusmine igaveseks eluks on kõigi Kristusesse uskujate olevik ja tulevik. Uus normaalsus!

Usk surnute ülestõusmisse on ristiusu olemuse kese – kristlaste usu põhjus ja eesmärk. Just seda usku pühitseb kogu läänekristlik maailm täna, mil tervitame üksteist sõnumiga: Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud! Halleluuja!

Urmas Viilma

peapiiskop

Ülestõusmispüha KONTSERT

Laupäev, aprill 16th, 2022

Pidulikul ülestõusmipüha kontserdil esitavad Indrek Vau, Martin Pajumaa ja Villem Süvari trompetitel ning Kadri Ploompuu orelil J. S. Bachi, G. Martini, B. Britteni, E. Mägi, J. Räätsa, U. Sisaski ja F. Magle muusikat.

Tere tulemast!

Suur nädal Toomkirikus

Reede, aprill 15th, 2022
Suure nädala juhatas sisse Tallinna Toomkooli teenistus. Nutvad Iisraeli naised
Suure Neljapäeva õhtune missa, mil meenutame meie Issanda Jeesuse Kristuse viimast sööma – aega koos jüngritega
Kustuvad küünlad ja tuled
Ka altarilaud jääb tühjaks
Sure Reede liturgiline Jumalateenistus
Suure Reede ristikäik, mis algas Tallinna Jaani kirikust, läbis palve peatusteks Peeter – Pauli kiriku, Oleviste kiriku ning lõppes Toomkirikus

Reedel, 15. aprillil 2022 JEESUSE KRISTUSE RISTITEE algusega 12:30 Tallinna Jaani kirikust

Reede, aprill 15th, 2022

Meie Issanda Jeesuse Kristuse Ristitee rännak algab Suurel Reedel, 15. aprillil kell 12.30 Tallinna Jaani kirikust

Tallinna Jaani kirikust kulgeb ristitee oma peatustega Vabaduse väljakule, Peeter-Pauli katedraali eesõue, Oleviste kirikusse ja Tallinna Piiskopliku Toomkirikusse.

Suur Reede on Jeesuse kannatustee ja surmapäeva mälestamine ja sellel teel kaasaskäimine.

Ristitee rännakus on 14 peatust, mis kirjeldavad Kristuse ristilöömise lugu.
Ristitee peatused on:

I Jeesuse surmamõistmine

II Jeesus tõstab risti oma õlale

III Jeesus kukub esimest korda risti all

IV Jeesus kohtab oma kurba ema

V Siimon Küreenest aitab Jeesusel risti kanda

VI Veronika ulatab Jeesusele higirätiku

VII Jeesus kukub teist korda risti all

VIII Jeesus lohutab nutvaid naisi

IX Jeesus kukub kolmandat korda risti all

X Jeesuselt rebitakse riided

XI Jeesus lüüakse ristiXII Jeesus sureb ristil

XIII Jeesus võetakse ristilt

XIV Jeesuse ihu pannakse hauda

Suurele Reedele järgneb Vaikne Laupäev, mis peale vaikust juhatab sisse kiriku kõige olulisema püha – Ülestõusmispüha. Ülestõusmispühaga tähistatakse Kristuse ülestõusmist ja surma võitmist ning inimese lunastamise lugu.

Kristuse ristitee Suurel Reedel

Reede, aprill 15th, 2022

Kristuse 7 sõna ristil VII – lK 23 : 46

Reede, aprill 15th, 2022

Suure Reede liturgiline JUMALATEENISTUS

Reede, aprill 15th, 2022

Jumala Tall

Pühakirjalugemised:

Jesaja 53 Neljas laul Jumala sulasest

Heebrealastele 5:7–10 Kristus sai igavese pääste toojaks kõigile, kes on Talle kuulekad

Luuka 23:32–46 Jeesus lüüakse risti

Laulud:

Koor: L. Ingegnieri „Tenebrae factae sunt“

Koguduselaul 78:1-3 – Sa vägev Valumees

Koguduselaul 81 – Üks süütu Tall on Lepitand

Koguduselaul „Ristipuu, kel kõigist puudest tüvi kõige ilusam“

Koor: V. Eville „Nii on Jumal maailma armastand“

Koor: E. Võrk „Kristus, Jumala Tall“

Teenivad:

Õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon René Paats, organist Kadri Ploompuu, toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

Toomkirik on avatud T – P kell 10:00 – 16:00.